Partnerzy serwisu:

Miętek, Kogut i Sikora poza radą nadzorczą PKP SA. Zdecydowały zmiany w prawie

Jakub Madrjas 01.08.2017 7,8k

Miętek, Kogut i Sikora poza radą nadzorczą PKP SA. Zdecydowały zmiany w prawie
Fot. ms, Rynek-Kolejowy.pl
W radzie nadzorczej PKP SA od przeszło miesiąca nie ma reprezentantów pracowników. Przyczyną jest ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym, uchwalona przez sejm w grudniu 2016 roku.
Tym Panom podziękowali

O zmianach informuje „Wolna Droga” – dwutygodnik kolejowej „Solidarności”. W artykule „Tym Panom już dziękujemy” Henryk Sikora informuje o zmianach w radzie nadzorczej PKP SA. 20 czerwca zakończyła się bowiem szósta kadencja rady nadzorczej. W wyniku zmian w prawie, w radzie na nową kadencję nie ma przedstawicieli pracowników. Dotąd byli nimi: Marian Kogut (Federacja ZZK), Leszek Miętek (ZZM) oraz sam Sikora („S”).

– Być może dotychczasowy skład rady był ostatnim, w którym pracownicy mieli swoich przedstawicieli (…), a dzięki nim rzetelną informację o sytuacji w spółkach – pisze były już członek rady nadzorczej PKP. Warto przypomnieć, że reprezentantów pracowników, którymi byli wówczas Leszek Miętek oraz Zenon Kozendra, odwołano w listopadzie 2015 roku z rady nadzorczej PKP SA. Stało się to na krótko przed powołaniem nowego rządu. Później przedstawiciele pracowników wrócili do składu rady.

Jak tłumaczy „Rynkowi Kolejowemu” Maciej Bułtowicz z PKP SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało członków rady nadzorczej PKP SA na siódmą kadencję bez przedstawicieli pracowników ze względu na to, że obowiązujący od 2001 roku stan prawny został zmieniony ustawą z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, która w art. 19 wprowadziła dodatkowe szczególne unormowania wobec kandydatów na członków organów nadzorczych, m.in. zakaz zatrudnienia członków organów nadzorczych (tu: Rady Nadzorczej) w spółkach zależnych od organu nadzorczego spółki dominującej.

Będą przedstawiciele w radzie nadzorczej PKP SA

Jak tłumaczy, przedstawiciele pracowników w radzie nadzorczej PKP SA powoływani są przez walne zgromadzenie po wyłonieniu ich w wyborach, które przeprowadza ta sama rada nadzorcza PKP SA. – Zgodnie z postanowieniami Statutu wybory przeprowadzane są w PKP SA oraz spółkach zależnych, tak by zapewnić możliwość partycypowania w uprawnieniach nadzoru szerokiemu gronu pracowników Grupy PKP – informuje Bułtowicz. W odniesieniu do spółek Grupy PKP omawiany wymóg uniemożliwia kandydowanie do Rady Nadzorczej PKP SA pracownikom spółek zależnych od PKP SA.

– Mając na uwadze bezwzględnie wiążący charakter ustawy, na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Rada Nadzorcza PKP SA rozpocznie proces wyboru przedstawicieli pracowników do rady nadzorczej PKP SA na zasadach zgodnych z obowiązującym porządkiem prawnym – zapewnia Bułtowicz. Pracownicy będą więc dalej mieć przedstawicieli w radzie nadzorczej, ale nie mogą to być pracownicy spółek zależnych.

Obecnie w radzie nadzorczej PKP SA są Mirosław Chaberek (Przewodniczący), Tomasz Buczyński, Dariusz Wędzki, Maciej Baranowski oraz Paweł Sosnowski. 
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony