Partnerzy serwisu:

MIB: Zabezpieczymy środki na wykup gruntów dla linii Podłęże – Piekiełko

Dominik Lebda 27.04.2016 67

MIB: Zabezpieczymy środki na wykup gruntów dla linii Podłęże – Piekiełko
Wjazd na stację Mszana Dolna z kierunku Nowego SączaFot. DL
Już w tym roku ma zostać ogłoszony przetarg na dokumentację projektową dla budowy linii Podłęże – Piekiełko i modernizacji szlaku Chabówka – Nowy Sącz. Ministerstwo zapewnia, że zabezpieczy środki na wykup gruntów dla potrzeb inwestycji.
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podzieliło projekt budowy linii Podłęże – Piekiełko wraz z modernizacją linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na trzy etapy. Dzięki temu prace nad rozpoczęciem realizacji w terenie mają przyspieszyć. Wraz z przygotowywaną aktualizacją Krajowego Programu Kolejowego, I etap inwestycji będzie miał zagwarantowane finansowanie poprzez wprowadzenie na listę podstawową KPK.

Trzy etapy

Obecnie ministerstwo planuje realizację projektu w ramach 3 etapów. Pierwszym z nich będą prace przygotowawcze i wykup gruntów. To właśnie ten element projektu ma znaleźć się na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego. Drugim etapem będzie modernizacja linii kolejowej 104 z Chabówki do Nowego Sącza a trzecim budowa linii Podłęże – Piekiełko. Co więcej, MIB zakłada, że przetarg na dokumentację projektową uda się ogłosić w II połowie tego roku.

– W ramach prowadzonej aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego zabezpieczone zostaną środki na realizację etapu I (przez wprowadzenie działania na listę podstawową KPK). Jednocześnie analizowane są możliwości zabezpieczenia środków na realizację etapu II i III – potwierdziła Elżbieta Kisil, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Wspólne szukanie pieniędzy

Wprowadzone przez MIB etapowanie inwestycji ma pomóc w szybszej realizacji poszczególnych etapów projektu i szukaniu dla nich finansowania z różnych źródeł. Jest to szansa na szybszą realizację projektu i jednocześnie zagrożenie, które może pojawić się w sytuacji braku źródła finansowania dla ostatniego, najważniejszego etapu inwestycji.

– MIB we współpracy z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi podjęło działania, których celem jest określenie wszystkich dostępnych źródeł finansowania budowy nowej linii Podłęże – Piekiełko oraz podziału projektu na etapy. Pozwoli to na rozpoczęcie prac przygotowawczych, a docelowo na budowę linii Podłęże – Piekiełko oraz modernizację linii kolejowej 104 – powiedziała Elżbieta Kisil.

Kolej wymaga pieniędzy

Ministerstwo zapewnia, że jest w trakcie analizy możliwości finansowania projektu pod nazwą „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja odcinka linii kolejowej Nowy Sącz – Muszyna – granica państwa i Chabówka – Nowy Sącz” . Jedną z najważniejszych deklaracji resortu jest ta, że nie jest analizowany wariant alternatywnej realizacji zadań w zamian za realizację budowy ww. linii (np. modernizacji obecnej infrastruktury do Nowego Sącza/Krynicy/Zakopanego zamiast budowy linii Podłęże – Piekiełko lub odwrotnie).

– W przypadku określenia docelowego sposobu finansowania i realizacji budowy nowej linii podjęte zostaną działania w celu jej realizacji. Jednocześnie realizowane będą zadania na istniejącej infrastrukturze – podkreśla Elżbieta Kisil.

Obecnie istniejąca infrastruktura prowadząca na Podhale, Sądecczyznę i dalej do Muszyny/Krynicy wymaga kompleksowych prac rewitalizacyjnych/modernizacyjnych. Część infrastruktury została ujęta w planach inwestycyjnych do 2023 roku w Krajowym Programie Kolejowym, ale nie ma gwarancji ich realizacji, ponieważ – tak jak projekt Podłęże – Piekiełko – znajdują się na liście rezerwowej. Perspektywa koniecznej poprawy infrastruktury dla potrzeb przewoźników towarowych i pasażerskich oddala się w nieznaną przyszłość. Złożoność sytuacji, w której znalazły się jedne z najważniejszych linii kolejowych w woj. małopolskim, opisywaliśmy tutaj. Szansą dla linii do Muszyny (i projektu P-P) jest ujęcie przejścia granicznego w Muszynie w planach uruchomienia "bursztynowego korytarza towarowego", jako wspólnego projektu infrastrukturalnego Polski, Węgier, Słowacji i Słowenii. Więcej o założeniach pisaliśmy tutaj a o wyborze przejść granicznych koniecznych do uruchomienia korytarza tutaj

Stan na listopad

W listopadzie 2015 roku PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że po podjęciu decyzji o wyborze najkorzystniejszego wariantu budowy nowej linii kolejowej oraz opcji modernizacji istniejącej linii nr 104, wykonawca przeprowadził ich analizy uszczegóławiające. Raport z tego etapu studium składa się z analizy ruchowo-przewozowej, gdzie przeprowadzono prognozy wielkości ruchu pasażerskiego oraz weryfikację oferty przewozowej w oparciu o zaktualizowane dane.

Dwie pozostałe części raportu to analizy techniczne, w których znalazły się szczegółowe rozwiązania techniczne dla nowo budowanej i modernizowanej linii oraz analizy ekonomiczno-finansowe, w ramach których przeprowadzono szereg analiz mających na celu określenie efektywności finansowej i ekonomicznej projektu. Jak informowały PKP PLK, analizy zostały przeprowadzone tylko dla wybranego wariantu budowy i mają za zadanie doprecyzować dalsze rozwiązania realizacyjne przedsięwzięcia.

Zgodnie z informacjami Polskich Linii Kolejowych, obecny etap prac projektowych polega na aktualizacji studium wykonalności i obejmuje budowę ok 62 km nowych linii na odcinku Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/ Mszana Dolna oraz modernizację ok. 73 km istniejącej linii na odcinku Chabówka – Nowy Sącz.

Perła kolejowej infrastruktury

Nowo budowana linia miałaby rozpocząć swój bieg we wsi Podłęże w gm. Niepołomice i kierować się na południe. Według projektu, nad którym pracuje wykonawca aktualizacji SW, linia rozgałęzia się w miejscowości Szczyrzyc i biegnie na wschód do miejscowości Tymbark i na zachód do miejscowości Mszana Dolna. W tych miejscowościach nowo planowana linia łączy się z istniejącą linią Chabówka – Nowy Sącz, która ma być modernizowana. Ma to być linia wyposażona w nowoczesną infrastrukturę techniczną, przystosowana do prędkości 160 km/h.

Linia kolejowa nr 104 z Chabówki do Nowego Sącza biegnie niezwykle malowniczymi obszarami Beskidu Wyspowego. Jej położenie, oraz planowany przebieg trasy Podłęże – Piekiełko, będą wymagały budowy licznych tuneli i estakad. W rezultacie mogą to być jedne z najbardziej efektownych linii kolejowych w Polsce. Według wstępnych prognoz PKP Polskich Linii Kolejowych, czasy przejazdu na odcinku Mszana Dolna – Kraków miałby wynieść ok. 45 min. Do około 1 godziny mógłby skrócić się także czas przejazdu z Krakowa do Nowego Sącza a do Zakopanego poniżej dwóch godzin. Według najnowszych informacji koszt inwestycji szacuje się na około 7,15 mld zł.


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Nowe linie kolejowe
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony