Partnerzy serwisu:

MIB przedstawia stan zaawansowania robót na odcinku Kraków – Katowice

Michał Szymajda 01.09.2016 529

MIB przedstawia stan zaawansowania robót na odcinku Kraków – Katowice
MIB przedstawia stan zaawansowania robót na odcinku Kraków – KatowiceFot. PKP PLK
Poseł Dariusz Starzycki zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z interpelacją w sprawie stanu zaawansowania prac budowlanych, które PLK prowadzi w celu modernizacji jednego z najważniejszych i zarazem najbardziej zaniedbanych fragmentów magistrali E30, pomiędzy Krakowem a Katowicami.
Wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIb” z ramach środków dostępnych z Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) został złożony 22 grudnia 2015 r. Jak informuje MIB – inwestycja otrzymała dofinansowanie i obecnie dla projektu uzgadniany jest Grant Agreement – porozumienie określające zasady dofinansowania zawierane pomiędzy Komisją Europejską a beneficjentem, czyli PKP PLK.

Modernizacja odcinka Kraków – Katowice podzielona jest na 4 kontrakty. Ich stan zaawansowania pokazujemy poniżej:

  • Kontrakt nr 1 – modernizacja odcinka Jaworzno Szczakowa – Trzebinia (od km 1,150 do km 0,000 linii kolejowej nr 134 oraz od km 15,810 do km 29,110 linii kolejowej nr 133) – uzyskano komplet decyzji o pozwoleniu na budowę oraz komplet projektów budowlanych i projektów wykonawczych.Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót w ramach przetargu ograniczonego. W etapie I wyłoniono 8 wykonawców zaproszonych do składania ofert w etapie II. Rozpoczęcie robót planowane jest na II kwartał 2017 r., natomiast zakończenie prac planowane jest na I kwartał 2020 r.

  • Kontrakt nr 2 – modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice (od km 29,110 do km 46,700 linii kolejowej nr 133) – uzyskano komplet decyzji o pozwoleniu na budowę oraz komplet projektów budowlanych i projektów wykonawczych. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót. W ramach przetargu ograniczonego w etapie I zostanie wyłonionych 8 wykonawców. Termin ogłoszenia etapu II uzależniony jest od rozstrzygnięcia sporu sądowego w sprawie wyłonienia wykonawcy materiałów przetargowych dla ww. przetargu. Rozpoczęcie robót planowane jest na IV kwartał 2017 r., natomiast zakończenie prac planowane jest na II kwartał 2020 r.

  • Kontrakt nr 3a – modernizacja odcinka Krzeszowice – Kraków Mydlniki (od km 46,700 do km 62,400 linii kolejowej nr 133) – umowa z wykonawcą robót konsorcjum w składzie: Vias y Construcciones SA, Dragados SA i Electren SA została podpisana 27 stycznia 2016 r. Rozpoczęcie zasadniczych robót budowlanych planowane jest na III kwartał 2016 (właśnie się rozpoczęło, piszemy o tym tutaj - przyp. RK), natomiast zakończenie prac planowane jest na II kwartał 2018 r.

  • Kontrakt nr 3b – modernizacja odcinka Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy (od km 62,400 do km 67,200 linii kolejowej nr 133) – Uzyskano komplet decyzji o pozwoleniu na budowę oraz komplet projektów budowlanych i projektów wykonawczych. Obecnie trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót w ramach przetargu ograniczonego. 13 lipca otwarto oferty – 9 wykonawców dopuszczono do etapu II postępowania. Rozpoczęcie robót planowane jest na IV kwartał br., natomiast zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2018 r.

  • Kontrakt nr 4 – sygnalizacja dla obszarów LCS Jaworzno Szczakowa, LCS Trzebinia, LCS Kraków Mydlniki (od km 6,847 do km 0,000 linii kolejowej nr 134 oraz od km 15,810 do km 67,636 linii kolejowej nr 133) – Umowa z wykonawcą robót konsorcjum w składzie: Thales Polska sp. z o. o. oraz Thales Transportation System GmbH została podpisana 17 grudnia 2010 r. Kontrakt ten dotyczy robót w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym, jest ściśle uzależniony od postępu robót budowlanych na kontraktach podstawowych nr 1, 2, 3a, 3b. i jest on realizowany równolegle z nimi. Zakończenie prac w ramach ww. kontraktu planowane jest na III kwartał 2020 r.
PKP PLK planuje zakończenie wszystkich prac w III kwartale 2020 roku.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Inwestycje liniowe
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony