Partnerzy serwisu:

MIB: Nie będzie dalszej likwidacji linii kolejowych

Martyn Janduła 02.02.2017 433

MIB: Nie będzie dalszej likwidacji linii kolejowych
Fot. PKP PLK
Do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wpłynęła interpelacja posła Tomasza Kostusia, który zapytał resort m.in. o plany stworzenia programu utrzymaniowego dla polskiej infrastruktury kolejowej. Jak się okazuje, trwają już prace nad konkretnym dokumentem – i co więcej – ministerstwo zapowiedziało, że nie zakłada on likwidacji żadnych linii kolejowych.
Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, poinformował, że trwają właśnie prace nad projektem programu wieloletniego, którego przedmiotem jest m.in. zapewnienie dofinansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową ponoszonych przez zarządców infrastruktury. W szczególności dotyczy to jej utrzymania i remontów.

Jak podaje wiceminister, dofinansowanie to obejmie tych zarządców, którzy udostępniają infrastrukturę kolejową oraz pobierają opłaty za korzystanie z niej w sposób zgodny z postanowieniami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Zatem dotyczy to tych udostępniających posiadane elementy infrastruktury przewoźnikom kolejowym na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Nie będzie likwidacji linii

Warta podkreślenia jest zapowiedź Bittela, który w odpowiedzi na interpelację, podał kilka założeń owego programu utrzymaniowego. – W ramach prowadzonych obecnie prac nad programem nie zakłada się dalszej likwidacji linii kolejowych będących w zarządzie PKP PLK, przy jednoczesnym utrzymaniu na nich przejezdności – czytamy w odpowiedzi Bittela.

Z kolei zapewnienie stabilności finansowania zarządców w wieloletniej perspektywie pozwoli na ustabilizowanie stawek dostępu do infrastruktury kolejowej. Zdaniem resortu ma to wpłynąć korzystnie na ofertę przewoźników kolejowych. Ponadto wieloletnia perspektywa finansowania ma umożliwić właściwe organizowanie działalności przez zarządców – m.in. pozwoli na uzyskiwanie korzystniejszych cen wynikających z większego zakresu zamówień, lepsze zaplanowanie wydatków na prace remontowe. – Realizacja programu pozwoli m.in. na likwidację zaległości utrzymaniowych, poprawę konkurencyjności transportu kolejowego oraz zachowanie sieci linii kolejowych – wyjaśnia Bittel.

Trwa analiza wydatków

Na razie resort nie chce podać, ile miałaby wynieść kwota dofinansowania, którą przyzna w ramach programu, bowiem nie została ona jeszcze ostatecznie ustalona. Zarządcy infrastruktury przedstawili już Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwu Finansów wyliczenia w zakresie przewidywanych przychodów i kosztów. Wspomniane resorty obecnie zajmują się analizą tych dokumentów. – Po zakończeniu prac analitycznych projekt programu zostanie skierowany do dalszych prac legislacyjnych, w toku których będzie poddany uzgodnieniom międzyresortowym, a także konsultacjom publicznym, co pozwoli na wypracowanie ostatecznego kształtu projektowanych rozwiązań – czytamy w odpowiedzi.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony