Partnerzy serwisu:

Trzy warianty przybliżenia kolei do Pyskowic

Roman Czubiński 14.04.2020 170

Trzy warianty przybliżenia kolei do Pyskowic
fot. Tomasz "Nemo5576" Górny, CC-BY-SA 3.0
PKP PLK rozważa możliwość przywrócenia obsługi kolejowej centrum Pyskowic. W grę wchodzi odbudowa dawnej linii 198 do przystanku końcowego Pyskowice Miasto, wybudowanie jej w nowym śladzie lub budowa nowej linii przelotowej. Warunkiem jest jednak pozytywny wynik analiz, a także odpowiednia ilość pieniędzy dostępnych w przyszłym budżecie Unii Europejskiej.
Kursowanie pociągów na krótkiej linii Pyskowice – Pyskowice Miasto zawieszono w roku 2000. W styczniu 2002 r. wydano decyzję o jej formalnej likwidacji, a w czerwcu 2004 r. – fizycznie zlikwidowano. – Jej ewentualna odbudowa i uruchomienie na tej linii połączeń kolejowych byłyby odpowiedzią na istniejące zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie komunikacji i stanowiłyby dogodne skomunikowanie Pyskowic z Gliwicami oraz pozostałymi miastami konurbacji górnośląskiej – uważa poseł PiS Jarosław Gonciarz.

Powołując się na interpelację złożoną w poprzedniej kadencji Sejmu przez Roberta Warwasa i ówczesną odpowiedź MI, przypomina, że w kolejnych latach planowano prace studialne na temat reaktywacji trasy (jako element szerszego zadania, wraz ze zwiększeniem przepustowości ciągu Bytom Bobrek – Pyskowice przez Zabrze Mikulczyce i przystosowaniem go do kursowania pociągów towarowych o długości 750 metrów. Miały one określić zasadność podejmowania inwestycji na linii 198.

Na prośbę mieszkańców Pyskowic poseł zadał ministerstwu pytanie o to, czy opracowywanie wspomnianej analizy zostało już rozpoczęte. – Jeżeli nie, to kiedy możemy się ich spodziewać? – dodał. Parlamentarzystę interesowało też, czy były prowadzone jakiekolwiek inne analizy, których przedmiotem było odtworzenie linii do Pyskowic Miasta.

Odpowiedzi udzielił wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. – Spółka PKP PLK SA w dniu 27 grudnia 2019 roku ogłosiła przetarg na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji przedprojektowej (studium wykonalności) dla projektu pn. „Poprawa parametrów linii 132 na odcinku Bytom Bobrek – Opole Groszowice wraz z modernizacją węzła Opole oraz rozbudową linii Pyskowice Miasto – Pyskowice” – poinformował. Opracowanie ma zostać sfinansowane z budżetu państwa. Będzie to częścią szerszego projektu przygotowywania dokumentacji na kolejną unijną perspektywę budżetową, ujętego w Krajowym Programie Kolejowym. Jak informowaliśmy niedawno, w postępowaniu złożono 6 ofert.

Zakres prac będzie obejmował zadanie o nazwie „Poprawa dostępności transportu kolejowego w Pyskowicach”. Odbudowa linii do Pyskowic Miasta ma być jednym z rozważanych zagadnień. – Przeanalizowane zostaną trzy niezależne od siebie rozwiązania: odbudowa w starym śladzie odcinka Pyskowice – Pyskowice Miasto z przystosowaniem go do ruchu aglomeracyjnego, budowa w nowym śladzie linii Pyskowice – Pyskowice Miasto i budowa w nowym śladzie przelotowej linii obsługującej Pyskowice – uściśla Bittel. Linia taka, przebiegająca bliżej miasta niż obecna, odgałęziałaby się od linii 135 lub 132. – Należy przy tym podkreślić, że głównym celem projektu jest dostosowanie linii do parametrów bazowej sieci towarowej TEN-T, tj. uzyskanie możliwości kursowania pociągów o długości 750 m – zastrzega wiceminister.

W połowie bieżącego roku przetarg ma zostać rozstrzygnięty. – Przewiduje się, że prace przedprojektowe potrwają około 2 lat. Jednocześnie informuję, że dalsza realizacja projektu po opracowaniu dokumentacji dla przedmiotowego zadania planowana jest wstępnie w ramach przyszłej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 – kontynuuje przedstawiciel resortu. Realizacja nie będzie jednak pewna, przynajmniej dopóki nie zostanie zatwierdzony nowy budżet Unii Europejskiej.

– W odniesieniu do odbudowy łącznika do stacji Pyskowice Miasto, istnieje możliwość aplikowania ze środków Programu Kolej Plus – przypomina Bittel. W najbliższym czasie PKP PLK ma przekazać wojewodom i samorządom wojewódzkim informacje o planowanym naborze projektów oraz przedstawić zasady udziału. Przewidziano kilkuetapową procedurę naboru i oceny. Tej ostatniej będą podlegały – między innymi – uwarunkowania społeczno-gospodarcze, środowiskowe, techniczne i ekonomiczne. – Szczegóły, jakie powinno zawierać zgłoszenie, oraz oczekiwania względem zgłaszanych projektów będą określone w wytycznych naboru, które są obecnie opracowywane – dodał.
PARTNERZY DZIAŁU
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony