Partnerzy serwisu:

Maseczki uniemożliwiają korzystanie z gwizdków. Kolejarze mają swoje sposoby

Jakub Madrjas 12.05.2020 230

Maseczki uniemożliwiają korzystanie z gwizdków. Kolejarze mają swoje sposoby
fot. Koleje Małopolskie
Ustawowy obowiązek zasłaniania nosa i ust spowodował nietypowe konsekwencje – drużyny konduktorskie nie mogą korzystać z gwizdka, niezbędnego do nadania sygnału Rp 11 „Wsiadać”. Ministerstwo Infrastruktury wydaje odstępstwa od jego stosowania, dopuszcza też używanie gwizdków elektronicznych. 
Jak informuje "Rynek Kolejowy" Szymon Huptyś, rzecznik resortu infrastruktury, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 15 kwietnia narzucającego obowiązek zasłaniania nosa i ust przy pomocy np. maseczki ochronnej, powstał problem z podawaniem przez drużyny konduktorskie sygnału Rp 11 „Wsiadać”. Zgodnie z przepisami, sygnał należy podać za pomocą gwizdka – jest to niemożliwe podczas noszenia maseczki ochronnej.

Przewoźnicy, dbając o bezpieczeństwo pasażerów, wybrali alternatywne metody podawania sygnału. Na przykład Koleje Małopolskie zaopatrzyły swoje drużyny w gwizdki elektroniczne. Część przewoźników wybrało bardziej tradycyjny sposób – głośny okrzyk "wsiadać". Jednocześnie do Ministerstwa Infrastruktury złożone zostały przez przewoźników wnioski o odstępstwo od przepisów w tym zakresie.

Jak informuje Szymon Huptyś, w uzasadnionych przypadkach zgody na odstępstwo od warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych oraz prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji może udzielić minister infrastruktury na wniosek przewoźnika kolejowego, zarządcy lub użytkownika bocznicy kolejowej. – W tym przypadku o odstępstwo w zakresie stosowania sygnału Rp11 „Wsiadać”, na czas trwania ograniczeń związanych z zakrywaniem ust i nosa w środkach transportu publicznego, zainteresowane strony muszą wystąpić oddzielnie. Na chwilę obecną do ministerstwa wpłynęło kilka wniosków o udzielenie ww. odstępstwa. Wnioski te są na bieżąco procedowane – podaje rzecznik. Minister infrastruktury wydaje odrębne decyzje dla każdego przewoźnika bądź zarządcy.

Proces udzielenia odstępstwa oparty jest na pozytywnie wydanej opinii Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Jak informuje jednak rzecznik resortu, do stosowania gwizdka elektronicznego podczas podawania sygnału Rp 11 nie jest potrzebne odstępstwo – w opinii ministerstwa jego stosowanie nie jest naruszeniem przepisów. 
PARTNER DZIAŁU
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Koronawirus a transport