Partnerzy serwisu:

Lubelskie samorządy zmieniają otoczenie kolei

Rafał Jasiński 29.12.2020 18

arrow
arrow
Lubelskie samorządy zmieniają otoczenie kolei
fot. Rafał Jasiński
Lubelskie samorządy zmieniają otoczenie kolei
Lubelskie samorządy zmieniają otoczenie kolei
Zaangażowanie samorządów sprawia, że zmieniają się budynki i pobliskie tereny także przy lokalnych liniach. Mimo że spółki Grupy PKP, przynajmniej w regionie, głównie angażują się w prace realizowane przy liniach, na których odbywa się m.in. pasażerski ruch dalekobieżny, to czasem zadania realizowane są wspólnie.
W województwie lubelskim zasadnicze inwestycje kolejowe, zarówno liniowe, jak i dworcowe, realizowane są na trzech odcinkach linii w regionie: nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol, nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk i nr 68 Lublin – Przeworsk. Wymienione trasy są modernizowane głównie z wykorzystaniem środków europejskich – ogólnopolskich lub przyznanych dla makroregionu Polska Wschodnia. Lokalne trasy są raczej utrzymywane lub naprawiane w ramach działań bieżących, większe prace wykonywane były głównie z pomocą środków unijnych skierowanych w ramach projektów regionalnych programów operacyjnych, gdzie z pomocą środków unijnych wyremontowano odcinek linii nr 30 oraz wiele przejazdów kolejowo-drogowych, lub na przygotowanie trasy objazdowej dla przebudowywanej linii nr 7. Taki stan potwierdza, że większe zainteresowanie liniami o znaczeniu regionalnym jest od niedawna. Dopiero uruchamiane są dwa ogólnopolskie programy centralne – Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 r. oraz Program Przystankowy 2020-2025, dzięki którym zyskać mają głównie lokalne trasy.

Nie inaczej jest w przypadku dworców – zaplanowano przebudowę istniejących lub budowę nowych obiektów w dziesięciu lokalizacjach w zdecydowanej większości położonych przy omawianych odcinkach. W przypadku dworców położonych przy liniach lokalnych ich zarządca dąży do ich sprzedaży lub przekazania, ewentualnie rozbiórki. Na bocznych trasach większe zaangażowanie widoczne jest na linii nr 30 Łuków – Lublin Północny, na której wprowadzono i jest utrzymywany pasażerski ruch regionalny i dalekobieżny oraz towarowy.

Inwestycje przy lokalnych liniach

Na bocznych trasach zmiany na lepsze na terenach „okołokolejowych” to coraz częściej zasługa samorządów lokalnych. Dobrym przykładem jest obsługiwany przez pociągi regionalne i dalekobieżne Zamość. Przy wybudowanym staraniem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przystanku osobowym Zamość Starówka miasto urządziło centrum przesiadkowe, integrujące transport zbiorowy (kolej, autobusy miejskie i regionalne) i indywidualny. W ramach zrealizowanego projektu p.n. „Budowa zrównoważonego systemu transportu publicznego na terenie Miasta Zamość” wybudowano węzeł komunikacyjny. Powstał monitorowany budynek z poczekalnia, toaletą, skrytkami bagażowymi i miejscem do przechowywania rowerów. Urządzono również parkingi – dla samochodów i rowerów, miejsca wypoczynku i dojścia dla pieszych. Ponadto wyremontowano ul. Peowiaków wraz z zatoczkami autobusowymi, wybudowano drogę rowerową oraz punkt ładowania samochodów elektrycznych. Za realizację przedsięwzięcia inwestor został nagrodzony w XIX edycji Międzynarodowego Konkursu „O kryształową Cegłę”, w ramach którego wyróżniania się najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej. Samorządowi Zamościa przyznano nagrodę specjalną w kategorii: „Obiekty infrastruktury komunikacyjnej” za wdrożenie systemu przesiadkowego i uporządkowanie przestrzeni miejskiej.

W 2015 r. miasto pozyskało historyczny dworzec stacji Zamość. Po przeprowadzonym remoncie i adaptacji wprowadziła się do niego instytucja – Centrum Integracji Społecznej. Obok przystosowania obiektu do realizacji nowych zadań, pomieszczenia zostały również udostępnione podróżnym. W dawnej poczekalni utworzona została ogólnodostępna restauracja „Peron”, co może stanowić dodatkową usługę dla korzystających z transportu kolejowego.

Również w południowej części regionu wspólnym staraniem samorządu lokalnego miasta Biłgoraj i PKP PLK poprawiono dojazd do peronu stacji Biłgoraj, położonej w ciągu linii kolejowej nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola Południe. Remont ok. 400 m odcinka ul. Bojarskiej oraz budowę siedmiu miejsc postojowych przy stacji pasażerskiej zleciły władze powiatowego miasta. W kosztach inwestycji partycypowała jednak kolejowa spółka, finansując połowę zadania o wartości ok. 300 tys. zł. Efektem przeprowadzonych prac jest łatwiejszy dojazd do stacji pasażerskiej obsługiwanej przez pociągi Intercity, które zapewniają połączenia bezpośrednie Hrubieszowa i Zamościa z m.in. Krakowem, Opolem, Rzeszowem i Wrocławiem.

Samorządy zmieniają również otoczenie lokalnej linii nr 81 Chełm – Włodawa. Powiat włodawski przejął od PKP dworzec i kilka innych budynków (dawny budynek poczty, piwnicę), na nieczynnej stacji Sobibór. Położone w pobliżu Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze budynki są remontowane i mają pełnić różne funkcje w ramach Centrum Edukacji Historycznej „Stacja Sobibór”. Przykładowo budynek dworca będzie przeznaczony na cele wystawiennicze i edukacyjne, a w pobliskiej piwnicy urządzona zostanie ekspozycja lamp kolejowych. Wyposażenie obiektów stylem ma nawiązywać do lat 20. ubiegłego wieku. Projekt inwestycji zakłada także budowę wiaty peronowej, miejsc postojowych dla samochodów i rowerów, chodników oraz instalacje tablic informacyjnych. Powstanie również odcinek toru kolejowego.

W ramach przebudowy odcinka drogi krajowej nr 12 w Chełmie, realizowanej przez Miasto Chełm, budowany jest wiadukt drogowy nad lokalną linią kolejową nr 81 Chełm – Włodawa. Jest to obiekt o długości 18 m i prześwicie 6,75 m od główki szyny. Zgodnie z projektem pod wiaduktem pozostawiono miejsce na ewentualny drugi tor, co jest istotne z uwagi na dążenia samorządów do rozbudowy linii. Zgodnie z planem wiadukt zostanie otwarty w październiku 2021 r. Będzie to jedyne skrzyżowanie dwupoziomowe w ciągu lokalnej linii.

W północnej części regionu na dwutorowym i zelektryfikowanym odcinku linii nr 26 łączącym Łuków z Dęblinem dworzec stacji Krzywda przejął tutejszy samorząd lokalny. W ramach programu rewitalizacji zaniedbany obiekt odzyska swój blask (budynek jest objęty nadzorem konserwatora zabytków) i znajdzie w nim swoje miejsce jedna z gminnych instytucji kultury. Gmina Krzywda rozstrzygnęła już przetarg na prace budowlane i powinny trwać prace budowlane.

Samorządy a Kolej Plus

Powyższe działania zasadniczo wskazują rosnące zainteresowanie koleją samorządów lokalnych. Zarówno ich władze, jak i społeczności lokalne coraz częściej traktują transport kolejowy jako atut gospodarczy i ważny środek komunikacyjny, a dworce i ich otoczenie za wizytówkę gminy czy miasta, których obraz rzutuje na wizerunek gminy. Inwestowanie w te tereny ułatwia również dostęp do środków zewnętrznych przeznaczonych m.in. na rozwój transportu publicznego, rewitalizacje terenów zdegradowanych czy na przebudowę dróg lokalnych. Stanowią one zachętę do przejmowania obiektów i terenów kolejowych.

O rosnącym zainteresowaniu koleją świadczy również zaangażowanie samorządów wszystkich szczebli we wspomniany program Kolej Plus. Z terenu województwa lubelskiego złożono pięć wniosków o wartości prawie 3,3 mld zł:
1) Budowa linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Kraśnik,
2) Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada,
3) Rewitalizacja połączenia Chełm – Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa,
4) Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin,
5) Utworzenie połączenia kolejowego Lublin – Łęczna/LW Bogdanka.
Wszystkie dotyczą inwestycji liniowych, z czego cztery są związane z budową nowych linii kolejowych, przedłużeniem istniejących lub odbudowy rozebranych tras. Wprawdzie wnioskodawcą wszystkich projektów jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, jednak szerokie poparcie dla inicjatyw znalazł w samorządach niższego szczebla. Przykładowo w sprawie budowy linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj porozumienie podpisały zainteresowane samorządy: trzy powiatowe oraz siedem gminnych. Jeszcze w listopadzie bieżącego roku powinno być wiadomo, które przedsięwzięcia zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu programu i czy wspólnoty lokalne będą skłonne sfinansować wymaganą dokumentację, niezbędną do dalszego ubiegania się o realizację inwestycji. Jednak zawieranie umów potwierdza rosnące zainteresowanie transportem kolejowym wśród lubelskich samorządowców.

Artykuł pochodzi z najnowszego numeru Miesięcznika "Rynek Kolejowy". Pobierz go bezpłatnie tutaj
PARTNERZY DZIAŁU
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony