Partnerzy serwisu:

Lubelskie: Budżety samorządów a kolej

jar, Rynek Kolejowy 04.01.2018 2,3k

Lubelskie: Budżety samorządów a kolej
fot. jar
Przełom roku to czas uchwalania budżetów również przez samorządy różnych szczebli. Z dokumentów finansowych oraz doniesień mediów wynika, że zabezpieczono środki m.in. na zakup taboru kolejowego oraz utrzymanie kolejowych połączeń pasażerskich w regionie. Samorządy lokalne większych miast planują kontynuować realizacje bądź rozpocząć przedsięwzięcia „okołokolejowe”.
Samorząd wojewódzki

W projekcie budżetu na bieżący rok na kolej zapisano ok. 120 mln zł. Jednym z podstawowych zadań regionów jest organizacja i dofinansowanie kolejowych połączeń pasażerskich. Zakłada się utrzymanie połączeń na dotychczasowych trasach. Nie uwzględniono połączenia sezonowego Chełm – Włodawa, jednak w tym przypadku decyzja o jego uruchomieniu zapada wiosną, po wcześniejszych ustaleniach władz samorządów różnych szczebli ze spółką Przewozy Regionalne. Na dotację dla przewoźnika realizującego przewozy zaplanowano wydać 68 128 tys. zł, z czego ok. 12,3 mln zł to środki z Funduszu Kolejowego. Dotacja do realizacji przewozów służby publicznej będzie wyższa o ok. 3,5 mln zł względem planu na rok 2017.

W rozdziale „krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” na inwestycje zarezerwowano środki 50 234 tys. zł, w tym ok. 33,3 mln zł to środki unijne. Trafią one na opracowanie i sfinansowanie projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do przewozów pasażerskich organizowanych przez Województwo Lubelskie". Samorząd planuje za nie pozyskać nowe elektryczne zespoły trakcyjne. Więcej na temat przedsięwzięcia można przeczytać tutaj.

Okołokolejowe zadania większych miast

Większe miasta regionu planują lub będą kontynuować przedsięwzięcia okołokolejowe. Samorząd Chełma zamierza przebudować plac przed dworcem stacji Chełm. Jak poinformował „Dziennik Wschodni”, obok wymiany nawierzchni, nowego oświetlenia, urządzenia terenów zielonych i zainstalowania obiektów małej architektury, w ramach zadania zapowiadane jest wyeksponowanie historycznej lokomotywy parowej Ol49-34. Będzie ona dominantą placu.

W Lublinie realizowany jest projekt budowy dworca metropolitarnego. Centrum integrujące różne formy transportu zbiorowego, w tym połączenia kolejowe i autobusowe, jest na wczesnym etapie realizacji – niedawno zakończyły się konsultacje społeczne i zaproponowano koncepcję przedsięwzięcia. Natomiast na etapie robót budowlanych jest przebudowa ul. Grygowej, której część przebiega nad stacją towarową Lublin Tatary. W ramach inwestycji, będący w coraz gorszym stanie technicznym wiadukt zostanie rozebrany, a w jego miejscu wybudowane zostaną nowe niższe budowle, nad którymi zawiśnie sieć trakcyjna dla trolejbusów.

W Zamościu rozpoczną się realizacje inwestycji zapowiadanych już na naszym portalu. Będzie to budowa centrum przesiadkowego, integrującego różne formy komunikacji, w tym pociągi, autobusy, transport rowerowy i pieszy. Więcej na temat inwestycji można przeczytać tutaj. Rezultatem zadania pn. ”Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamościu” ma być m.in. adaptacja dawnego dworca kolejowego Zamość do roli Centrum Integracji Społecznej, gdzie będzie odbywała się m.in. aktywizacja osób bezrobotnych.
PARTNER DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony