Partnerzy serwisu:

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. ma na sprzedaż wagony węglarki typu Eaos

Marketing 19.09.2016 1,2k

arrow
arrow
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. ma na sprzedaż wagony węglarki typu Eaos
fot. Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. ma na sprzedaż wagony węglarki typu Eaos
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. ma na sprzedaż wagony węglarki typu Eaos
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. ma na sprzedaż wagony węglarki typu Eaos
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. ma na sprzedaż wagony węglarki typu Eaos
Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA w Bogdance, 21-013 Puchaczów sprzeda w drodze pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego: wagony – węglarki typu: Eaos CFR/E , Eaos 464 W, Eaos 530 produkcji rumuńskiej i bułgarskiej w maksymalnej ilości 100 szt.
Wagony przeznaczone do sprzedaży zostały wycofane z eksploatacji z powodu przekroczenia terminu naprawy okresowej P4 lub głównej poziom P5. Po wykonaniu naprawy głównej lub okresowej mogą być przywrócone do dalszej eksploatacji. Odbiór wagonów możliwy w miesiącach listopad/grudzień 2016 roku. Podmioty zainteresowane oględzinami przedmiotowych wagonów zapraszamy do siedziby spółki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7-12 po uprzednim ustaleniu terminu wizyty.

Warunki uczestnictwa w przetargu i zawarcia umowy :

Oferta przetargowa powinna zawierać proponowaną cenę zakupu. Oferty zakupu należy składać w siedzibie zarządu spółki w pokoju nr 4 lub przesłać drogą pocztową na adres Spółki LW ,,Bogdanka” S.A. w terminie do dnia 17.10.2016 r., w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Przetarg ofertowy – węglarki”.
  
Spółka zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji ze wszystkim oferentami zainteresowanymi nabyciem, zarówno w formie bezpośredniej jak i przy wykorzystaniu platformy aukcyjnej Logintrade. Podpisanie umowy z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofertę nastąpi w siedzibie Spółki. O dacie i godzinie podpisania umowy spółka zawiadomi oferenta z 7-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem na numer i adres wskazany w ofercie.

Oryginał gwarancji bankowej spełniającej wymagania określone w par. 6 projektu umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć do siedziby LWB i przekazać LWB przed podpisaniem Umowy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień podpisania umowy określony w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, a nie przedłożenie przez Oferenta gwarancji bankowej spełniającej wymagania określone w par. 6 umowy w terminie określonym powyżej, stanowi podstawę do odmowy podpisania umowy sprzedaży przez spółkę.

W celu zapoznania się z warunkami umowy sprzedaży wagonów zapraszamy na naszą stronę internetową lw.com.pl Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela: Dział Transportu Kolejowego tel. 81 462-57-28 lub 81-462-57-40 oraz Dział Inwentaryzacji tel. 81-462-55-89. Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony