Partnerzy serwisu:

Logistyka i utrzymanie ruchu − optymalizacja procesów dzięki kompleksowym systemom informatycznym

artykuł sponsorowany 30.06.2021 395

arrow
arrow
Logistyka i utrzymanie ruchu − optymalizacja procesów dzięki kompleksowym systemom informatycznym
fot. ZEDAS
Logistyka i utrzymanie ruchu − optymalizacja procesów dzięki kompleksowym systemom informatycznym
Logistyka i utrzymanie ruchu − optymalizacja procesów dzięki kompleksowym systemom informatycznym
Niezależnie od tego, czy mówimy o prostej usłudze manewrowej w obrębie fabryki, czy też złożonym łańcuchu logistycznym − specjalista ds. logistyki musi dostarczyć transport wagonów na czas i bezpiecznie, przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu zasobów.
Jakość tego typu usług oceniana jest przez pryzmat sprawnego planowania i wydajnej realizacji operacji logistycznych. Warunkiem jest dostępność infrastruktury kolejowej, lokomotyw i wagonów. Specjalista w zakresie oprogramowania − firma ZEDAS – zaproponował koncepcję holistycznego spojrzenia na zarządzanie logistyką i aktywami w swoim pakiecie produktów. Oprogramowanie dyspozytorskie dla usług manewrowych zedas®cargo ułatwia i automatyzuje nie tylko procesy operacyjne, ale także handlowe. zedas®asset to oprogramowanie do zarządzania aktywami pojazdów kolejowych i infrastruktury, które umożliwia konserwację predykcyjną. Pozwala to zminimalizować ryzyko wystąpienia awarii, a tym samym zwiększa żywotność, bezpieczeństwo i dostępność aktywów. Dzięki połączeniu zedas®cargo i zedas®asset, procesy logistyczne i konserwacyjne są połączone i skoordynowane.

Infrastruktura na terenie fabryki
W kolejowym transporcie towarowym tory dojazdowe i zakładowe tworzą logistyczne połączenie dla pociągów oraz między punktami załadunku na terenie zakładów. Dyspozytor efektywnie planuje i monitoruje zlecenia manewrowe w systemie zedas®cargo. Informacje o zajętości torów, lokalizacji wagonów i ładunku wyświetlane w czasie rzeczywistym pomagają dyspozytorom w ich codziennej pracy.

Ważnym elementem integracji maszynistów lokomotyw i kierowników wagonów są aplikacje, które zostały zaprojektowane specjalnie dla transportu szynowego. Można w nich na przykład wywoływać informacje o wagonach, mapować czynności manewrowe, rejestrować uszkodzenia lub wprowadzać korekty – wszystko w formie cyfrowej. Oprogramowanie wizualizuje również odcinki torów, które są obecnie niedostępne lub będą niedostępne w przyszłości z powodu zakłóceń lub prac konserwacyjnych. Pracownicy mogą w każdej chwili zobaczyć aktualne wykorzystanie infrastruktury, co oznacza, że istniejące tory mogą być lepiej wykorzystane, a przepustowość może być dalej zwiększana. Dzięki temu eksploatacja staje się bardziej opłacalna.

Zoptymalizowane planowanie utrzymania ruchu
Ponieważ dane dotyczące tonażu lokomotyw i wagonów poruszających się po infrastrukturze zakładu są przechowywane w zedas®cargo, na podstawie tych informacji można opracować zależne od obciążenia planowanie konserwacji. Za pomocą rozpoznawania wzorców identyfikowane są bardzo często używane odcinki torów. Dane o obciążeniu z procesu operacyjnego wpływają na planowanie terminów, przy czym odstępy między przeglądami dla odcinków torów są automatycznie dostosowywane do obciążenia i użytkowania. Dzięki temu cykle inspekcyjne są maksymalnie wydłużone, a nakłady na naprawy zredukowane do minimum.

Decyzje inwestycyjne
Na podstawie danych dotyczących konserwacji i obciążenia podejmowane są odpowiednie strategie utrzymania i decyzje dotyczące inwestycji. Ważnym KPI w zedas®cargo jest wykorzystanie torów. Wskaźnik ten wskazuje, czy istniejąca infrastruktura powinna być dostosowana do ilości kursujących po niej wagonów. Jest on również wykorzystywany do planowania konserwacji w zedas®asset − jeśli wykorzystanie wzrasta, zwiększa się również częstotliwość działań konserwacyjnych. Współczynnik intensywności wykorzystania ma również wpływ na przyszłe decyzje inwestycyjne i jest uwzględniany w obliczeniach programu zedas®asset Invest Manager. Opisane scenariusze oferują możliwość predykcyjnego, zrównoważonego planowania inwestycji w aktywa w celu ich zastąpienia lub powiększenia zasobów już posiadanych. Przynosi to wymierne korzyści dla codziennego biznesu w postaci zwiększonej dostępności i niezawodności.

Prosta aplikacja − ogromny wpływ
Usterki w pojeździe mogą być rejestrowane przez personel bezpośrednio na miejscu za pomocą aplikacji. Za pośrednictwem interfejsu raport o uszkodzeniu wraz z powiązanymi załącznikami może zostać automatycznie przesłany jako WDR (raport o uszkodzeniu wagonu) do brokera GCU (ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych). Następnie broker przekazuje te dane do właściciela wagonu.

Informacje zwrotne dotyczące zleceń i przetwarzania list kontrolnych są przekazywane elektronicznie za pośrednictwem aplikacji, bez zakłóceń w procesie. Informacje o zakończeniu pracy przez warsztat (ECM 4) i wydanie operacyjne przez menedżera floty (ECM 3) są realizowane cyfrowo − spójnie i w sposób umożliwiający kontrolę. Pojazdy są ponownie dostępne dla pracowników odpowiedzialnych za planowanie.

Efektywne współdziałanie procesów logistyki i utrzymania ruchu daje ogrom możliwości. Niedostępność infrastruktury dla pojazdów zakładowych jest widoczna dla dyspozytorów i manewrowych w czasie rzeczywistym. Dane o obciążeniu i wykorzystaniu infrastruktury są automatycznie dostępne dla planowania utrzymania. Zmniejsza się liczba ustnych uzgodnień pomiędzy poszczególnymi działami specjalistycznymi. Dzięki całościowemu spojrzeniu na logistykę manewrową i zarządzanie majątkiem można zwiększyć dostępność majątku oraz zoptymalizować procesy operacyjne i koszty.

Osoba kontaktowa:
Krzysztof Łukasik
tel: +48 506 611 106
e-mail: klukasik@zedas.com
www.zedas.com
YouTube: http://bit.ly/yt-playlist-pl


PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony