Partnerzy serwisu:

Łódź: Prace porządkowe na Żabieńcu

Kasper Fiszer 04.05.2017 336

Łódź: Prace porządkowe na Żabieńcu
Roboty na peronie stacji Łódź Żabieniec. fot. Kasper Fiszer.
Ostatnie lata przyniosły szereg prac w zakresie infrastruktury przystankowej łódzkiego węzła kolejowego. Dawny dworzec Łódź Żabieniec pozostaje jednak najbardziej zaniedbanym punktem odprawy podróżnych w aglomeracji. Choć w kwietniu PKP PLK prowadziły tam drobne prace, ich efekt jest stosunkowo niewielki, a potrzeby poprawy rosną w związku ze zwiększaniem się roli żabienieckiej stacji.
Jakość infrastruktury pasażerskiej w węźle łódzkim w ostatnich latach bardzo się poprawiła – zarówno w zakresie liczby nowych, jak i utrzymania istniejących już wcześniej przystanków. Na tle odnowionego dworca Widzew, zupełnie nowego Fabrycznego i szeregu inwestycji poczynionych w zakresie peronów obsługujących osiedla dużym problemem pozostaje stan stacji Łódź Żabieniec. Opisywana już na naszych łamach kwestia jest tym istotniejsza, że rola zapomnianego przez lata przystanku cały czas rośnie.

Znaczenie dworca rośnie, a problemy nie maleją

W związku z ożywianiem jego bezpośredniej okolicy, głównie za sprawą niedawnego otwarcia tam nowej siedziby ZUS, Żabieniec pełni bowiem coraz istotniejszą rolę w obsłudze transportu aglomeracyjnego. Niedawne porozumienie o wzajemnym honorowaniu biletów miejskich i ŁKA (oraz majowe z PR) prawdopodobnie przyciągnie na kolej dalszą grupę pasażerów. Warunki oczekiwania na pociąg odbiegają jednak od standardów wyznaczonych na innych łódzkich przystankach, zwłaszcza w złych warunkach atmosferycznych.

Po przejęciu dawnego budynku dworca przez restaurację podróżnym pozostają tylko nieliczne ławki na peronie, ale dach starej wiaty przecieka. Przed wodą nie można też uciec do przejścia podziemnego, bo ta zbiera się na jego dnie, a kwestię tę wciąż rozwiązano jedynie prowizorycznie przy pomocy drewnianych podestów. Co prawda w zeszłym miesiącu PKP PLK przeprowadziły na dworcu pewne prace porządkowe, ale ich zakres był bardzo mały.

Równocześnie naprawiano jeden z torów do Zgierza

– Wymienione zostały elementy nawierzchni peronu – wskazuje bowiem Karol Jakubowski z Zespołu Prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych. Wyrównana zostala krawędź, odnowiono oznakowanie, ale część płytek położonych dalej od toru pozostaje krzywa, więc ogólnego stanu żadnego z dwóch peronów nie można uznać za zadowalający. – Wymiana została wykonana bez nakładów finansowych – twierdzi przedstawiciel zarządcy infrastruktury, należy więc przypuszczać, że roboty wykonano w ramach zadań utrzymaniowych.

W ostatnich dniach kwietnia PKP PLK naprawiały także jeden z torów linii nr 15 na szlaku Łódź Żabieniec – Zgierz, a więc na podstawowym ciągu biegnącym z Łodzi Kaliskiej na północ. Roboty objęły oczyszczanie i regulację 3,5-kilometrowego odcinka torowiska. – Koszt prac to około 500 tys. zł – wskazuje Karol Jakubowski i dodaje, że roboty pozwolą na sprawniejszy przejazd pociągów. Przedsięwzięcie było planowane i uwzględnione wcześniej w rozkładzie jazdy. Wiązało się z tygodniowym zamknięciem jednego z peronów przystanku Łódź Radogoszcz Zachód.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Dworce kolejowe
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony