Partnerzy serwisu:

Linia z Wągrowca do Bydgoszczy nawet bez studium wykonalności

Martyn Janduła 13.07.2017 5,7k

Linia z Wągrowca do Bydgoszczy nawet bez studium wykonalności
WągrowiecFot. Bartłomiej Pkprogo, SM42.pl
Linia 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz Główna to ciekawy przykład braku współpracy samorządów w zakresie poprawy stanu kolei. Linia została w połowie wyremontowana dzięki staraniom województwa wielkopolskiego. O tym, że był to dobry krok świadczą rosnące wyniki przewozowe. Z kolei po stronie województwa kujawsko-pomorskiego linia ta jest nieczynna, a mogłaby stanowić alternatywną – bezpośrednią i najszybszą – trasę z Poznania do Bydgoszczy.
Grupa posłów postanowiła zapytać w interpelacji do ministra infrastruktury i budownictwa o losy linii kolejowej nr 356, relacji Poznań Główny – Bydgoszcz Główna. Jej część została zmodernizowana na odcinku Poznań Wschód – Wągrowiec w latach 2011-2013 w 50 procentach z funduszy Unii Europejskiej. Przyczyniło się to do wzrostu popularności tych połączeń, z których korzysta obecnie ok. 5 tys. osób dziennie. Jak podają Koleje Wielkopolskie, tak duża liczba pasażerów jest wynikową krótkiego czasu przejazdu, nowoczesnego taboru, bogatej siatki połączeń, a także działań jednostek samorządu terytorialnego, które przejęły od PKP dworce kolejowe wraz z terenami, na którym realizują parkingi i węzły przesiadkowe.

Niestety, Kujawsko-pomorski odcinek (pomiędzy Gołańczą a Bydgoszczą Główną) jest nieczynny od maja 2004. Od kilku lat lokalne samorządy, skupione w ramach Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja“, zabiegają o remont odcinka Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa i wznowienie przewozów na nieczynnym odcinku. Jak podają posłowie, główną przeszkodą jest położenie linii pomiędzy dwoma województwami i brak ostatecznego porozumienia między zainteresowanymi samorządami województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego w sprawie remontu tego odcinka linii 356.

W rezerwie i bez studium

Jak tłumaczy ministerstwo, rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego jest uwzględniona w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku (KPK) w ramach projektu pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego Bydgoszcz – Kcynia – granica województwa”. Jednak prace te znajdują się na liście rezerwowej projektów. Andrzej Bittel, podsekretarz stanu podaje także, że szacunkowa wartość projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 356 na terenie woj. kujawsko-pomorskiego wynosi 112,4 mln zł.

W odpowiedzi wskazuje się, że ze względu na regionalny charakter linii, prace muszą być finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego. Ich ewentualna realizacja, w związku z umieszczeniem ich na listę rezerwową, jest uzależniona od dostępności środków finansowych, których dysponentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Co więcej, PKP Polskie Linie Kolejowe nie prowadzą obecnie nawet prac nad przygotowaniem dokumentacji przedprojektowej dla rewitalizacji fragmentu linii 356. Zarządca uzależnia te prace do decyzji urzędu marszałkowskiego. – W przypadku podjęcia decyzji przez władze samorządowe o alokacji środków RPO na realizację prac na linii kolejowej nr 356, PLK niezwłocznie podejmą działania przygotowawcze do ich wdrożenia – zapowiada Bittel.

Wielkopolskie chce, kujawsko-pomorskie już chyba niekoniecznie


Wiceminister podkreśla także, że rewitalizacja nie może zostać sfinansowana w ramach Funduszu Spójności oraz budżetu państwa, gdyż środki te zostały już rozdysponowane na realizację projektów ujętych w KPK. Decyzje o przywróceniu regionalnego ruchu pasażerskiego na liniach lokalnych zapewne byłoby podjąć łatwiej, gdyby przeprowadzane były badania – co sugerują posłowie. Jednak Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podkreśla, że takich nie prowadzi. – Przedmiotem interwencji ministra jako organizatora przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych są przewozy pasażerskie o charakterze dalekobieżnym – dodaje Bittel. I to na wobec nich dokonano oceny i prognozy potrzeb przewozowych. Natomiast za przewozy o charakterze lokalnym odpowiedzialne są jednostki samorządu terytorialnego. Posłowie jednak zwracają uwagę, że o ile samorząd województwa wielkopolskiego deklaruje realizację inwestycji na swoim terenie, to ze strony samorządu województwa kujawsko-pomorskiego brak jest jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony