Partnerzy serwisu:

Linia Podłęże – Piekiełko ma powstać do 2026 roku

Dominik Lebda 11.05.2017 6,1k

Linia Podłęże – Piekiełko ma powstać do 2026 roku
Stacja Mszana Dolnafot. Dominik Lebda
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozważa kilka wariantów finansowania ostatniego etapu projektu potocznie nazwanego Podłęże – Piekiełko, czyli budowy nowej linii kolejowej. Od tych prac zależy terminowość realizacji całego projektu, którego zakończenie przewiduje się na 2026 rok.
Dzisiaj, na wniosek posła Arkadiusza Mularczyka, odbyło się posiedzenie podkomisji stałej ds. transportu kolejowego i poczty. Spotkanie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Rozwoju i PKP Polskich Linii Kolejowych, dotyczyło realizacji inwestycji linii kolejowej Podłęże – Piekiełko, a dokładniej sposobów finansowania budowy nowej linii kolejowej.

Obecnie projekt Podłęże – Piekiełko znajduje się na liście podstawowej znowelizowanego pod koniec ubiegłego roku Krajowego Programu Kolejowego. Dokument ten zagwarantował zabezpieczenie finansowania I etapu projektu, czyli prac przygotowawczych, oraz części drugiego (685,5 mln zł z potrzebnych 3,64 mld), czyli modernizacji linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. Toczą się prace nad konstrukcją finansowania samej budowy nowej linii z podkrakowskiego Podłęża do Tymbarku i Mszany Dolnej, czyli etapu III.

W marcu 2017 roku ogłoszony został przetarg na nadzór nad I etapem projektu „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/ Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz”, czyli nad pracami przygotowawczymi. Koszt prac oszacowano na 16,1 mln zł netto (czytaj więcej). W grudniu 2016 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a 30 grudnia 2016 r. organ prowadzący, czyli Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji i wystąpił o opinię do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie. W drugiej połowie 2017 r. ma zostać przygotowane i rozpoczęte postępowanie przetargowe związane z pracami projektowymi i wykupem gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.

Mularczyk pyta

Na wniosek posła Arkadiusza Mularczyka z Nowego Sącza uczestnicy spotkania Podkomisji transportu kolejowego i poczty zapoznali się z aktualnym postępem prac nad projektem. – Projektowana linia ma strategiczne znaczenie dla południowej Polski i usprawnienia komunikacji na południe Europy. To skomplikowana, duża i kosztowna inwestycja, która wzbudza olbrzymie zainteresowanie, w szczególności w południowej Małopolsce, jako chyba największa inwestycja infrastrukturalna od blisko 100 lat – powiedział na wstępie Arkadiusz Mularczyk.
  
– Inwestycja została podzielona na trzy etapy: budowę linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/ Mszana Dolna, modernizację istniejącej linii Chabówka – Nowy Sącz . Prace przygotowawcze, związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz wykupu gruntów, mają wartość prawie 312 mln zł i znajdują się na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego, w całości finansowane ze środków krajowych. Etap II, czyli modernizacja linii Chabówka – Nowy Sącz ma wartość szacowną na poziomie 3,64 mld zł, posiadamy 685,5 mln zł zabezpieczone, a pozostałe środki planujemy uzyskać w ramach oszczędności przy realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Trwają działania związane z zabezpieczeniem i znalezieniem źródła finansowania trzeciego etapu, czyli budowy nowej linii kolejowej z Podłęża przez Szczyrzyc z rozgałęzieniem do Tymbarku i Mszany Dolnej, za kwotę 3,8 mld zł. Toczą się dyskusje robocze z przedstawicielami banków i ministerstw, oraz EFSI (Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych – przyp. red.) czy EBI (Europejskiego Banku Inwestycyjnego – przyp. red.). Rozmowy nie uległy zakończeniu, dlatego nie chcę dokonywać spekulacji – powiedział Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, odpowiedzialny za transport kolejowy i realizację inwestycji kolejowych.

Warto dodać, że zadania dotyczące budowy nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna zostały zgłoszone jako rekomendowane do wsparcia z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, aby umożliwić, po formalnym przyjęciu przez Radę Ministrów listy projektów, rozpoczęcie rozmów z EBI w zakresie ich wsparcia.
– Zgodnie z obecnym harmonogramem przewidujemy ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową dla całego projektu w sierpniu 2017 roku. Przewidywany termin ogłoszenia przetargu na wykonawców robót budowlanych to wrzesień 2019, czyli mamy dwa lata na projektowanie i dążenie do procedury „buduj”. Termin ogłoszenia postępowania będzie uzależniony od zabezpieczenia środków finansowych. W I etapie będziemy już posiadali dokumentację i zabezpieczony grunt, na co przekazane zostanie ok. 300 mln zł.

Projekt „już żyje”

Włodzimierz Żmuda, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych i dyrektor ds. rozwoju i przygotowania inwestycji określił projekt Podłęże – Piekiełko, jako „już żyjący”, wskazując na konkretne, toczące się postępowania i przygotowania.

–To obecnie pierwszy tak szeroko zakrojony projekt i w związku z tym PKP Polskie Linie Kolejowe będą wspierały się inżynierem, do tej pory PKP PLK korzystając z tego typu zespołów inżyniera dopiero na etapie realizacji przedsięwzięcia. My chcemy wybrać inżyniera już na pierwszym etapie, obecnie jesteśmy już na etapie otwarcia ofert w przetargu. Inżynier będzie już pracował przy opracowaniu dokumentacji przetargowej na dokumentację projektową, który chcemy ogłosić na przełomie sierpnia i września 2017 roku. Równolegle, czyli już teraz na etapie studium wykonalności, złożyliśmy dokumenty związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i ta procedura już się toczy. Wiemy, że jest ona jednym z najbardziej istotnych elementów do przeprowadzenia inwestycji, stąd toczący się proces jest dobrze rokujący jeśli chodzi o przyszłość projektu – powiedział Włodzimierz Żmuda.

– Po wyborze wykonawcy na dokumentację projektową podpiszemy umowę, a dokumentacja będzie realizowana do 2019 roku wraz z dokumentami na wykonawcę robót. W 2019 chcielibyśmy ogłosić przetarg na roboty budowlane i wybrać wykonawcę, by II etap dotyczący linii Chabówka – Nowy Sącz realizować w latach 2020 – 2023 w ramach POIiŚ. Choć, jak wspomniano, w KPK nie ma jeszcze zagwarantowanej pełnej kwoty. Etap III, czyli budowa nowych linii z Podłęża przez Szczyrzyc do Tymbarku i Mszany Dolnej ma trwać od 2020 do 2026 roku. Zatem prace przy obu liniach będą toczyć się równolegle, z tym, że linia istniejąca z Chabówki do Nowego Sącza zostanie zmodernizowana do 120 km/h, a nowa linia, czyli dwa tory o długości 58 km, będą budowane w dziewiczym terenie, dlatego przewidujemy na to około 6 lat – powiedział Włodzimierz Żmuda.

Nowe podejście do projektu

Andrzej Bittel podkreślił, że wybór inżyniera już na wstępnym etapie to dobre podejście. – Ten zmodyfikowany sposób podejścia do inwestycji, związany z wyborem inżyniera już na etapie projektowym, świadczy o poważnym podejściu do przedsięwzięcia. Trzeba również pamiętać o uwarunkowaniach geograficznych i geologicznych. Teren jest dość górzysty, co ma bezpośrednie przełożenie na planowane tunele i estakady. jest to z tunelami i estakadami, stąd taki czas realizacji. Nie jest wykluczone, że na etapie projektów wykonawczych po uzyskaniu dokument technicznej wykonawca nie powie, że procedurę da się przeprowadzić sprawniej. Obecnie jednak zakładamy wariant realny według dotychczasowych założeń – skomentował Andrzej Bittel.

Jerzy Polaczek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, oraz były minister transportu, zwrócił uwagę na rozbieżności w Krajowym Programie Kolejowym i Kontrakcie Terytorialnym województwa małopolskiego. Mowa m.in. o kwestii zapisów dotyczących planowanej realizacji budowy nowej linii kolejowej w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, co obecnie nie jest już brane pod uwagę. Poseł zaapelował również o podjęcie dialogu z przedstawicielami woj. małopolskiego na temat rozpoznania możliwości choćby symbolicznej partycypacji w kosztach budowy nowej linii kolejowej.

– W Studium Wykonalności dla omawianej inwestycji, opracowanym w latach 2014 – 2016, ujęty był etap dotyczący wyboru partnera prywatnego. Etap nie będzie realizowany, ponieważ analizy wykazały, że modele finansowania PPP nie sprawdzą się. Opcja była brana pod uwagę i została wykluczona dla tego projektu – powiedział Włodzimierz Żmuda.

Rozbieżność dokumentów krajowych i samorządowych

Andrzej Bittel podkreślił, że przy realizacji inwestycji MIiB będzie kierowało się zapisami KPK, do którego zapisy KT będą się musiały „dostosować”, stąd czeka je aktualizacja. – W KPK na programy regionalne na podstawowej i rezerwowej liście przewidziano około pół mld zł. Przy skali inwestycji Podłęże – Piekiełko, pogramy regionalne nie są dobrym miejscem na ich finansowanie. Pojawia się wątpliwość, czy woj. małopolskie byłoby w stanie wygospodarować choćby symboliczną kwotę, możemy zapytać. Oczywiście nie chcę, żeby wybrzmiało to w ten sposób, że marszałek czy woj. małopolskie będą głównym źródłem finansowania, ponieważ mamy świadomość, że samorządy rzadko są chętni, ale przyjmuję rekomendację, podejmiemy ją – powiedział Andrzej Bittel. Aktualizację Kontraktów Terytorialnych zapowiedzieli również przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju. Z kwestii formalnych leżących po stronie Komisji Europejskiej, będzie ona mogła nastąpić najwcześniej w 2018 roku. 

Podsekretarz stanu w MIB powiedział również, że budowa nowej linii wchodzi w kwestię korytarza transportowego, dlatego będzie realizowana przy pomocy specrozdziału kolejowego. W praktyce będzie to oznaczało wyższość decyzji lokalizacyjnej linii kolejowej nad planami zagospodarowania przestrzennego gmin. Niemniej Bittel podkreślił, że będzie to instrument, który trzeba będzie stosować w sposób nie prowadzący do demolowania planów miejscowych.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Nowe linie kolejowe
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony