Partnerzy serwisu:

Kto za Jarosława Klasę w zarządzie PKP Cargo?

mj / RK 14.09.2017 3,2k

Kto za Jarosława Klasę w zarządzie PKP Cargo?
Fot. PKP Cargo
Ruszył konkurs na stanowisko członka zarządu PKP Cargo do spraw operacyjnych. Wcześniej to stanowisko piastował Jarosław Klasa.
W poniedziałek 11 września 2017 r. Rada Nadzorcza PKP Cargo podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu ds. Operacyjnych w PKP Cargo. Wcześniej, 31 lipca, odwołano z tego stanowiska Jarosława Klasę. Postępowanie będzie prowadzone do końca października 2017 r. Ogłoszenie w tej sprawie pojawiło się 14 września na stronie internetowej spółki i w prasie, w którym określone są wymagania i warunki rekrutacji kandydatów.

Kandydat na stanowisko członka zarządu musi spełniać wiele warunków. PKP Cargo wymaga od niego posiadania wykształcenia wyższego oraz co najmniej 10-letniego stażu pracy, w tym co najmniej 5-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w obszarze operacyjnym w branży transportu kolejowego. Wymagana jest także umiejętność strategicznego myślenia, wysoko rozwinięte umiejętności przywódcze, budowania kultury współpracy, nastawienie na osiąganie wyznaczonych celów, zdolności negocjacyjne i organizatorski oraz znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych.

Dobrze by było, żeby kandydat znał rynek usług transportowych i logistycznych, w tym w szczególności dobre, szczegółowe zrozumienie rynku, na którym działa PKP Cargo, otoczenia, kontrahentów oraz konkurencji i trendów rynkowych, utrzymania pojazdów kolejowych i eksploatacji pojazdów kolejowych. Rozumie się przez to zarządzanie dokumentacją techniczną dotyczącą taboru kolejowego oraz organizacją i technologią jego przeglądów i napraw, zarządzanie projektami rozwojowymi i pracami badawczo-rozwojowymi, opracowywanie i opiniowanie dokumentacji technicznej i technologicznej oraz bieżącej aktualizacji dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych oraz współpraca w tym zakresie z Urzędem Transportu Kolejowego.

Wymagana jest także znajomość bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym w szczególności zarządzanie całością zagadnień mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu w tym współpraca z Urzędem Transportu Kolejowego oraz Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych i innymi instytucjami w zakresie związanym z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Spółka wymienia także znajomość logistyki łańcucha dostaw oraz kierowania procesem przewozowym, jak zawieranie i zarządzanie umowami w zakresie dostępu do linii kolejowych w tym ścisła współpraca z zarządcą infrastruktury w zakresie realizacji zaplanowanych przewozów przy optymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 16 października 2017 r. o godz. 10.00. Miejscem składania zgłoszeń jest siedziba doradcy rekrutacyjnego. Kandydaci dopuszczeni do postępowania zostaną zaproszeni do rozmów kwalifikacyjnych, które odbędą się w dniach 24-26.10.2017 r.

Obecnie w zarządzie PKP Cargo zasiadają:
1) Maciej Libiszewski – Prezes Zarządu
2) Arkadiusz Olewnik – Członek Zarządu ds. Finansowych
3) Grzegorz Fingas – Członek Zarządu ds. Handlowych
4) Zenon Kozendra – Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Giełda
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony