Partnerzy serwisu:

UTK: Kontrole pociągów w czasie wakacji

inf. pras. 07.07.2019 68

arrow
arrow
UTK: Kontrole pociągów w czasie wakacji
Fot. UTK
UTK: Kontrole pociągów w czasie wakacji
UTK: Kontrole pociągów w czasie wakacji
UTK: Kontrole pociągów w czasie wakacji
UTK: Kontrole pociągów w czasie wakacji
UTK: Kontrole pociągów w czasie wakacji
UTK: Kontrole pociągów w czasie wakacji
Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego prowadzą latem wzmożone kontrole pociągów. Sprawdzają przede wszystkim składy jadące w popularnych wakacyjnych kierunkach. Pracownicy urzędu skontrolują dodatkowo 150 pociągów. 
Inspektorzy UTK dodatkowe kontrole prowadzą od początku wakacji. Szczególną uwagę zwracają na wakacyjne składy oraz pociągi kursujące do miejscowości popularnych wśród turystów. W ramach dodatkowych kontroli, sprawdzony na torach postojowych, jeszcze przed wyjazdem został m.in. pociąg Polregio z Bydgoszczy do Gdyni. – W ubiegłym roku ponad 310 mln pasażerów zdecydowało się na podróż koleją. W pierwszych miesiącach tego roku wynik był jeszcze lepszy. Chcemy by ten trend się utrzymał. By to osiągnąć, pasażer musi mieć pewność, że bezpiecznie i komfortowo dotrze do celu. Kontrole przeprowadzane przez UTK z pewnością motywują przewoźników do ciągłego podnoszenia jakości usług – podkreślił Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W trakcie kontroli sprawdzane są elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo takie jak: zestawy kołowe i hamulce, stan techniczny drzwi, działanie monitoringu, kwalifikacje maszynistów i drużyny konduktorskiej. Dużą wagę inspektorzy przywiązują do elementów związanych z komfortem podróżowania i prawami pasażera. Kontrolują czystość składu, toalety i ich wyposażenie, stan okien, działanie klimatyzacji jeśli pociąg jest w nią wyposażony, oświetlenie, informację megafonową i wizualną oraz odpowiednie oznaczenie relacji pociągu. W przypadku kontroli w trakcie jazdy, inspektorzy zwracają również uwagę na przepełnienie wagonów oraz punktualność pociągu.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Prezes UTK nakazuje ich usunięcie i dokładną analizę, by nie powtarzały się w przyszłości. Może również w drodze decyzji stwierdzić naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, wyłączyć z eksploatacji pojazd kolejowy lub ograniczyć jego eksploatację. Jeśli naruszenia nie zostaną usunięte we wskazanym terminie, to za każdy dzień opóźnienia w jej wykonaniu grozi do 5 tys. euro kary.

Do końca czerwca 2019 r. UTK przeprowadził 186 kontroli pociągów pasażerskich. To ponad 350 sprawdzonych składów, ponieważ w trakcie jednej kontroli weryfikowanych jest kilka pociągów. Od kilku lat wskaźnik nieprawidłowości utrzymuje się na podobnym poziomie. W 2018 r. Prezes UTK wydał 93 decyzje w sprawie wyłączenia lub ograniczenia eksploatacji pojazdów kolejowych. W pierwszej połowie 2019 r. były to 103 takie decyzje. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie: złego stanu technicznego drzwi czołowych i bocznych, braku właściwego nadzoru nad dokumentacją związaną z eksploatacją pojazdów, niesprawnych urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych.

Apel do przewoźników

W ostatnim czasie Prezes UTK przypomniał przewoźnikom o konieczności przestrzegania prawa przewozowego. Zgodnie z przepisami przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi. Szczególnie w czasie upałów spółki powinny być przygotowane do pomocy pasażerom w przypadku długiego postoju czy awarii klimatyzacji. Można to zrobić np. poprzez zabezpieczanie odpowiedniej ilości wody pitnej na pokładzie pociągu. – Brak odpowiedniego przygotowania pociągów do drogi w upalne dni może być oceniane jako stosowanie bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym – stwierdza Ignacy Góra.

W liście do przewoźników, Prezes UTK wskazał też na potrzebę szybkiego i rzetelnego informowania podróżnych o przyczynach i wielkości opóźnienia oraz szacowanym czasie nieplanowanego postoju.

Prawa pasażerów

Pasażerowie powinni być świadomi swoich praw. W przypadku niezapewnienia odpowiedniej jakości podróży mogą złożyć reklamację do przewoźnika i domagać się zwrotu części ceny biletu. Prawo europejskie gwarantuje odszkodowania za opóźnienie pociągów dalekobieżnych. W przypadku opóźnień od godziny do dwóch – 25% ceny biletu, przy ponad dwugodzinnym opóźnieniu – połowa ceny biletu. Odszkodowanie jest jednak wypłacane tylko wtedy, gdy przekracza równowartość 4 euro.

Na nieprawidłowe funkcjonowanie systemu kolejowego można wnieść skargę do Prezesa UTK. W pierwszym półroczu 2019 r. wpłynęło łącznie 577 skarg pasażerów (dla porównania w pierwszym półroczu 2018 r. było ich 612, a w całym 2018 r. 1384). Główna tematyka zgłoszeń to niewłaściwa obsługa przez drużyny konduktorskie i pracowników kas biletowych, niekomfortowe warunki przejazdu (w tym m.in. problemy z ogrzewaniem i klimatyzacją), niesatysfakcjonujący sposób rozpatrzenia skarg i reklamacji przez przewoźników kolejowych, konstrukcja rozkładu jazdy, opóźnienia oraz odszkodowania związane z niedogodnościami podczas podróży.

Gdzie składać skargi

Pasażerowie, którzy chcą złożyć skargę lub reklamację w pierwszej kolejności powinni kontaktować się z przewoźnikiem. Jeśli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, można skontaktować się z Urzędem Transportu Kolejowego za pomocą formularza internetowego lub wiadomości e-mail na adres pasazer@utk.gov.pl. Infolinia 22 460 40 80 dotycząca praw pasażerów jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.15–16.15.

Pasażerowie, których roszczenie finansowe nie zostało uwzględnione, mogą także wziąć udział w postępowaniu polubownym prowadzonym przez Rzecznika Praw Pasażera Kolei. Szczegóły dostępne są na stronie www.pasazer.gov.pl.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przyjmuje również zgłoszenia podróżnych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. W tych sprawach można skontaktować się za pomocą formularza internetowego, wiadomości e-mail na adres bezpieczenstwo@utk.gov.pl lub pod numerem telefonu 22 749 15 85.


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony