Partnerzy serwisu:

Konkursy CEF? Podziękujemy. Za małe dofinansowanie

Jakub Madrjas 30.05.2019 2,5k

Konkursy CEF? Podziękujemy. Za małe dofinansowanie
Fot. Olek Hałas
Polska powalczy o środki z nowego konkursu CEF Transport. Złożone zostały trzy wnioski na kwotę 24,6 mln euro, czyli jedną czwartą dostępnego dofinansowania. W konkursie nie bierze udziału PKP PLK, mimo jego stricte kolejowego charakteru. Ministerstwo tłumaczy, że spółka korzysta z wyższego dofinansowania w ramach Funduszu Spójności.
W kwietniu informowaliśmy, że Polska w konkursie CEF z puli 450 mln euro otrzyma niecałe 1,5%. Zabrakło projektów – zgłosiły je tylko polskie porty. PLK tłumaczyła, że prawo nie pozwalało jej startować, a nowelizację ustaw przeprowadzono zbyt późno.

Konkursy? Więcej dostajemy z Funduszu Spójności


W interpelacji do Ministerstwa Infrastruktury sprawę poruszył poseł Tomasz Kostuś. W odpowiedzi ministra Andrzeja Adamczyka czytamy, że w ramach programów unijnych PLK ma do dyspozycji 41 mld zł środków unijnych umożliwiających sfinansowanie 85% wydatków kwalifikowanych projektów. – W organizowanym przez KE konkursie CEF 2018 poziom dofinansowania dla poszczególnych typów projektów inwestycyjnych wynosił od 20 do 50% wydatków kwalifikowanych, a więc oferował znacznie mniej atrakcyjne warunki dofinansowania w stosunku do programów/konkursów, w których uczestniczy PKP PLK – tłumaczy minister Adamczyk.

Minister dodaje, że zakres projektów objętych konkursem obejmował również wąski zakres inwestycji. Podaje tu jedynie wdrażanie ERTMS, podkreślając, że środki na ten cel PLK pozyskała już z POIiŚ oraz Instrumentu CEF. W rzeczywistości jednak instalacji ERTMS nie realizujemy w całości ze środków unijnych. Na przykład od lutego trwa przetarg (PLK cały czas przesuwa otwarcie ofert) na instalację systemu na Centralnej Magistrali Kolejowej z wyłącznie krajowych środków.

Warto dodać też, że spektrum konkursu było dużo szersze niż sama instalacja ERTMS, a inne kraje pozyskały środki np. na tak potrzebny też w Polsce rozwój intermodalu czy systemów ITS. Ministerstwo odpowiada tu, że projekty intermodalne będą realizowane w ramach POIiŚ (o wyższym dofinansowaniu), natomiast w zakresie ITD GDDKiA otrzymała 123 mln euro dofinansowania z konkursu CEF 2016.

– Podsumowując udział polskich podmiotów w konkursie CEF 2018, należy wskazać, że głównymi aspektami, które zdecydowały o mniejszym udziale w tym konkursie w stosunku do innych organizowanych wcześniej przez KE naborów były kwestie ekonomiczne, m.in. już realizowany portfel projektów, potrzeby biznesowe i plany inwestycyjne na najbliższe lata, sytuacja ekonomiczna beneficjenta oraz warunki konkursu. Dodatkowo informuję, że konkurs ten nie ma wpływu na realizację Krajowego Programu Kolejowego. Liczba inwestycji ujętych w KPK nie zostanie zmniejszona w związku z wynikami tego konkursu. Należy też dodać, że obecnie PKP PLK S.A. analizuje możliwość przystąpienia do kolejnych konkursów CEF planowanych na koniec 2019 i 2020 r., w których wg roboczych informacji KE poziom dofinansowania ze środków unijnych będzie wyższy niż w konkursie CEF 2018 – podsumowuje minister Andrzej Adamczyk.

W nowym konkursie są polskie projekty, ale nie PKP PLK

Te ostatnie zapowiedzi na razie się nie spełnią. W ubiegłym miesiącu zakończył się nabór wniosków w konkursie 2019 CEF Transport. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zatwierdziło trzy wnioski o dofinansowanie, które następnie zostały przekazane do oceny Komisji Europejskiej. Łączna wartość złożonych projektów to 91,3 mln euro, z czego wnioskowany wkład CEF wynosi 24,6 mln euro. To dużo, biorąc pod uwagę, że Komisja Europejska udostępniła środki w wysokości 100 mln euro. Konkurs obejmował pulę ogólną CEF, co oznacza, że polskie projekty konkurują z wnioskodawcami ze wszystkich krajów członkowskich UE.

Jeden projekt zgłoszony w konkursie to przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, dwa wnioski dotyczą projektów studyjnych. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju odmówiło redakcji “RK” podania informacji o zgłoszonych projektach na tym etapie. Rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec poinformował jednak, że zarządca infrastruktury nie złożył żadnej propozycji. – Konkurs dotyczy puli ogólnej, w której dofinansowanie jest znacznie niższe (30%-50%) niż w konkursach puli spójnościowej (85%) – tłumaczy.

O ostatecznym zakwalifikowaniu projektów do wsparcia oraz o wysokości dofinansowania będzie decydować Komisja Europejska. Wyniki nowego konkursu mają być znane we wrześniu tego roku.
PARTNER DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony