Partnerzy serwisu:

Kolejarze dostaną unijne pieniądze na środki bezpieczeństwa?

Rafał Dybiński 10.04.2020 57

Kolejarze dostaną unijne pieniądze na środki bezpieczeństwa?
fot. MS
Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak poinformowała o przesunięciu środków z Unii Europejskiej na walkę z pandemią COVID-19. Resort chce też, by kolejarze mogli wydawać środki pomoce na zakup m.in. środków czystości.
– Szpitale już korzystają ze sprzętu, który funkcjonował na oddziałach intensywnej terapii albo w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Z funduszy unijnych POIiŚ nowoczesna aparatura medyczna była kupowana przez ostatnie kilkanaście lat. Dzięki temu szpitale były lepiej przygotowane na sytuację, z którą się w tej chwili mierzą – wyznała Jarosińska-Jedynak, nawiązując do walki z rozprzestrzeniającą się wciąż pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

– Najważniejsze zmiany polegają na możliwości wsparcia infrastruktury podmiotów zajmujących się zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19 oraz na doposażeniu służb medycznych w niezbędny sprzęt ratujący zdrowie i życie ludzi zakażonych koronawirusem. Najważniejsze działania związane z walką z pandemią to rozszerzenie możliwości dofinansowania szpitali i innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym, w zakresie adaptacji istniejącej infrastruktury oraz zakupu wyposażenia i sprzętu do walki z koronawirusem, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz środków ochrony indywidualnej, a także umożliwienie zakupu ambulansów wraz z niezbędnym wyposażeniem – podkreśliła Jarosińska-Jedynak.

Sternik resortu przekazała dobrą wiadomość dla pracowników całego sektora kolejowego.  – Wiele projektów, w tym dotyczących transportu miejskiego czy kolejowego, poddajemy analizie pod kątem możliwości wsparcia beneficjentów przez m.in. wyposażenie w środki ochrony osobistej, dezynfekcję, usprawnienia dla obsługi i pasażerów transportu publicznego – kontynuowała Jarosińska-Jedynak.

– Analizujemy możliwe rozwiązania w kontekście kwalifikowalności tego typu rozwiązań i możliwości ujmowania tego typu wydatków w ramach projektów realizowanych z udziałem środków POIiŚ. Chcemy, by środki do dezynfekcji, również pociągów, mogli kupować w obliczu panującej epidemii i ograniczania jej rozprzestrzeniania się także zarządcy infrastruktury i przewoźnicy kolejowi, którzy prowadzą unijne projekty – dodała sternik resortu.

– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie wstrzymuje prac na placach budowy. GDDKiA razem z wykonawcami zapewnia natomiast pracownikom odpowiednie bezpieczeństwo. Otrzymują oni środki ochrony osobistej, a zadania wykonywane są zgodnie z zaleceniami inspekcji sanitarnej na czas rozprzestrzeniania się COVID-19. Podobne działania prowadzą również zarządcy infrastruktury kolejowej, tak aby wszystkie kontrakty były realizowane zgodnie z harmonogramem przy zapewnieniu bezpieczeństwa ich pracowników oraz wykonawców – podsumowała Jarosińska-Jedynak.
PARTNERZY DZIAŁU
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Koronawirus a transport