Partnerzy serwisu:

Kolej jest krytyczna dla funkcjonowania państwa. Branża chce zacząć od pomocy dla PKP PLK

Jakub Madrjas 24.03.2020 144

Kolej jest krytyczna dla funkcjonowania państwa. Branża chce zacząć od pomocy dla PKP PLK
Fot. PKP Polskie Linie Kolejowe SA
Spowodowany epidemią kryzys w przewozach odbija się na całej branży kolejowej. Organizacje integrujące branżę apelują do Ministerstwa Infrastruktury o pomoc w zachowaniu płynności zarządcy infrastruktury PKP PLK; spółka utraciła bowiem znaczną część wpływów. W dalszej kolejności zaproponowane zostaną kolejne rozwiązania stabilizujące bardzo ważną dla gospodarki gałąź transportu.
Railway Business Forum, Fundacja Pro Kolej, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych i Izba Gospodarcza Transportu Lądowego przesłały do Ministerstwa Infrastruktury pismo postulujące przekazanie dodatkowego wsparcia dla narodowego zarządcy infrastruktury kolejowej – PKP Polskie Linie Kolejowe. – Pomoc dla PKP PLK to jeden z pierwszych, stosunkowo łatwych do uruchomienia elementów – docelowo w przyszłym tygodniu powinniśmy zaproponować bardziej szczegółową listę propozycji, jak jeszcze można pomóc przetrwać ten okres nie destabilizując systemu kolejowego i nie ryzykując destabilizacją, z której będziemy wychodzić przez wiele miesięcy – mówi prezes Fundacji Pro Kolej Jakub Majewski. 

Jak czytamy w piśmie, gwałtownie spadające przewozy pasażerskie i stagnacja na rynku towarowym, zwielokrotnione przez pogarszającą się sytuację gospodarczą będą wpływać na kolej jeszcze wiele miesięcy po ewentualnym zwalczeniu epidemii. – Postulowane przez nas rozwiązanie wynika ze świadomości, że na systemie kolejowym spoczywa odpowiedzialność za funkcjonowanie jednego krytycznych elementów infrastruktury państwa. Jednocześnie jednak integralnym elementem sprawności i ciągłości procesu przewozowego są stabilne warunki ekonomiczne funkcjonowania poszczególnych podmiotów tworzących ten rynek – czytamy.

W związku z tym, w pierwszej kolejności organizacje postulują przekazanie dodatkowego wsparcia dla narodowego zarządcy infrastruktury kolejowej – tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – w postaci środków lub gwarancji które umożliwią spółce zachowanie płynności finansowej przy jednoczesnej możliwości wprowadzenia obniżek opłat za dostęp do infrastruktury oraz mechanizmów prolongowania należności przewoźników z tego tytułu. Przemawiają za tym zdaniem organizacji następujące argumenty:
  • transport jest jedną z gałęzi gospodarki, która w pierwszej kolejności w sposób bezpośredni została dotknięta skutkami pandemii,
  • od początku sytuacji kryzysowej obserwowane jest drastyczne obniżenie przewozów pasażerskich (spadek przychodów z tego tytułu szacowany jest, w zależności od przewoźnika na 75-90%),
  • ograniczenie produkcji przemysłowej i wymiany handlowej, zamykanie części linii produkcyjnych, przerwanie łańcuchów dostaw i problemy z zaopatrzeniem w materiały i komponenty, które możgą przełożyć się na spadek zapotrzebowania na transport ładunków,
  • personel kolejowy ze względu na charakter wykonywanych zadań jest szczególnie narażony na ryzyko zakażenia, wynikające z braku możliwości wyeliminowania kontaktów międzyludzkich oraz konieczności stałego przemieszczania się pomiędzy różnymi regionami kraju,
  • ograniczenie skali działalności w branżach usługowych generuje problemy związane z wykonywaniem badań zdrowotnych pracowników, zaopatrzeniem w środki ochrony, a także dostępem do części i materiałów,
  • wobec sytuacji nadzwyczajnej transport kolejowy, ze względu na wysoki stopień koncentracji i organizacji oraz możliwość sprawnego zmobilizowania znacznego potencjału przewozowego nabiera szczególnego znaczenia w kontekście zadań militarnych i obrony cywilnej,
  • kolej jako jedyny środek transportu gwarantuje obecnie niezakłóconą obsługę międzynarodowych przewozów ładunków.
– Mając nadzieję na pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby, deklarujemy gotowość do współpracy we wszelkich działaniach mających na celu ograniczenie zagrożeń i niwelowanie negatywnych skutków aktualnej sytuacji naszego kraju - podsumowują w piśmie do Ministra Railway Business Forum, Fundacja Pro Kolej, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych i Izba Gospodarcza Transportu Lądowego.
PARTNER DZIAŁU
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Koronawirus a transport