Partnerzy serwisu:

KDP na Węgry powinny łączyć ważne obszary i generatory ruchu

dr Andrzej Massel, dr Andrzej Żurkowski 12.02.2018 3,3k

KDP na Węgry powinny łączyć ważne obszary i generatory ruchu
Fot. Marcel Štancl, SM42.pl
– Choć budowa kolei dużych prędkości w poszczególnych krajach z reguły rozpoczyna się od najbardziej obciążonych relacji krajowych, to w Europie istnieją przykłady linii KDP budowanych w celu obsługi przewozów międzynarodowych – piszą w komentarzu dla „Rynku Kolejowego” dyrektor Instytutu Kolejnictwa dr inż. Andrzej Żurkowski oraz zastępca dyrektora dr inż. Andrzej Massel.
Kwestia połączenia Polski i Węgier koleją dużych prędkości nie była dotychczas bezpośrednio rozpatrywana. Jednakże od wielu lat trwają prace nad transeuropejską siecią transportową TEN-T. Powstało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 1315/2013 zawierające wytyczne dotyczące takowej sieci i opisujące jej kształt. Są tam zawarte szczegółowe plany dla poszczególnych krajów. Polska ma już istotny dorobek w zakresie przygotowania budowy nowych linii. Powszechnie znany jest projekt budowy linii „Y” Wrocław/Poznań – Łódź – Warszawa, dla którego opracowano najpierw wstępne a następnie pełne studium wykonalności.

Przed kilku laty również powstało studium modernizacji CMK oraz jej przedłużenia do Czech, w którym rozpatrywane były warianty dotyczące rozbudowy odcinków istniejących oraz powstawanie nowych. Trwają również prace przygotowawcze do budowy sieci linii KDP w Czechach, gdzie głównym węzłem będzie Brno. Brak natomiast prac przygotowawczych dotyczących odcinka słowackiego oraz węgierskiego.

Połączenia międzynarodowe to zawsze decyzje rządów państw

Należy mieć świadomość, że tworzenie nowych infrastrukturalnych połączeń międzynarodowych wymaga zawsze decyzji rządów zainteresowanych państw, w tym przypadku: Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier. Następnie należy przygotować dogłębne analizy makroekonomiczne oraz społeczno-gospodarcze, oraz prognozy ruchu w układzie scenariuszowym. Relatywnie dużo czasu wymagają prace nad stopniowym uszczegółowieniem przebiegu linii.

Choć budowa kolei dużych prędkości w poszczególnych krajach z reguły rozpoczyna się od najbardziej obciążonych relacji krajowych, to w Europie istnieją przykłady linii KDP budowanych w celu obsługi przewozów międzynarodowych, przykładowo: Barcelona (Hiszpania) – Perpignan (Francja) czy Paryż i Bruksela – Londyn. Relacje międzynarodowe są często traktowane jako rozszerzenie przejazdów krajowych.

KDP na Węgry w kontekście sieci połączeń pomiędzy aglomeracjami

Odnosząc się do idei nowego połączenia w Europie Środkowo-Wschodniej,  wydaje się, że linia KDP powinna łączyć ważne obszary i generatory ruchu m.in. CPK, Katowice wraz z całą konurbacją GOP, Ostrawę, Brno i Bratysławę. Co ważne, linia taka powinna być rozpatrywana w kontekście całej sieci wysokiej jakości połączeń pomiędzy głównymi aglomeracjami regionu.

W chwili obecnej trudno dokładnie ocenić, jakie czasy przejazdu są możliwe do uzyskania na poszczególnych odcinkach. Będzie to wynikało z przebiegu trasy, proporcji pomiędzy odcinkami nowo budowanymi i modernizowanymi, sposobu wprowadzenia do węzłów, użytego taboru, układu postojów pociągów.

Koszty budowy będą zależne od faktycznej długości odcinków nowobudowanych i modernizowanych. Na chwilę obecną są one trudne do oszacowania. Prawdopodobnym źródłem finansowania będą fundusze CEF (Connecting Europe Facility), ponieważ poszczególne odcinki składające się na połączenie Warszawa – Budapeszt są w sieci TEN-T.

(śródtytuły pochodzą od Redakcji)
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Nowe linie kolejowe
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony