Partnerzy serwisu:

Jest szansa na dodatkowe tory z Gdyni do Tczewa

Martyn Janduła 30.08.2017 4,4k

Jest szansa na dodatkowe tory z Gdyni do Tczewa
Linia nr 9fot. Andrzej Otrębski, lic. CC BY-SA 4.0, Wikimedia commons
Pojawiło się zamówienie PKP Polskich Linii Kolejowych na opracowanie studium wykonalności dla modernizacji ciągu towarowego na Pomorzu. Zarządca chce poprawić przepustowość linii, które mają sprostać wymogom wzrastających przewozów towarowych. Jest to istotne zwłaszcza w kontekście rozwoju portów w Gdańsku i Gdyni.
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg, którego celem jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Zwiększenie przepustowości ciągu Tczew – Gdynia wraz z dobudową odcinków nowych torów szlakowych oraz przebudową stacji Zajączkowo Tczewskie”. Zadanie to realizowane jest w ramach większego projektu pn. „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”.

Dwa zadania w przetargu

W przetargu dokonano podziału na dwa zadania. Pierwsze z nich obejmie odcinki linii kolejowych nr 9 odcinek Tczew – Gdańsk: od km 294,103 do km 328,120, nr 202 odcinek Gdańsk Główny – Gdynia Główna Osobowa: od km -0,381 do km 20,992, nr 260 odcinek Pszczółki – Pruszcz Gdański od km 4,126 do km 14,767 oraz nr 265 Zajączkowo Tczewskie – Pszczółki, odcinek od km 3,110 do km 4,826.

Drugie zadanie obejmie z kolei dawną stację rozrządową, obecnie manewrową, po której odbywa się ruch towarowy wraz z powiązanymi liniami kolejowymi nr 260 odcinek od Zajączkowa Tczewskiego do Pszczółek (od km -0,052 do km 5,385) oraz na całej długości linie nr 265 od km 0,022 do km 4,826, nr 726 od km 0,570 do km 2,353, nr 727 od km 0,953 do km 2,185, nr 728 od km -0,220 do km 3,548, nr 729 od km -0,017. do km 11,098, nr 730 od km -0,022 do km 6,562, nr 731 od km 0,000 do km 2,364 i nr 735 od km -0,075 do km 7,610. Ponadto w ramach prowadzonych analiz wykonawca uwzględni wpływ linii powiązanych nr: 201, 203, 226, 227, 229, 249, 721, 250 (będącą w zarządzie SKM Trójmiasto) oraz nr 248 (będącą w zarządzie PKM).

Rozwój infrastruktury w parze z rozwojem portów

PKP Polskie Linie Kolejowe wskazały w dokumentacji przetargowej, że na odcinku pomiędzy Tczewem a Gdynią występuje obecnie nadmierne obciążenie towarowym ruchem kolejowym powodujące przyspieszone pogarszanie stanu technicznego linii. Zarządca dąży do skrócenia tutaj czasu jazdy i poprawy przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowań, punktualności
realizowanych połączeń oraz płynności ruchu. Zlikwidowane miałyby „wąskie gardła”. Jednym z celów przyszłej inwestycji miałoby być zapewnienie możliwości dalszej rozbudowy układu – szczególnie na odcinku Pszczółki – Pruszcz Gdański, w perspektywie rozwoju portu w Gdańsku.

Osiągnięcie tych celów miałoby zostać osiągnięte dzięki równoległej dobudowie toru lub torów do istniejącej infrastruktury. W planach jest także likwidacji skrzyżowań w poziomie szyn, zmiany na stacji Gdańsk Wrzeszcz, zabudowa systemu ERTMS czy systemu wizyjnego. Pasażerowie zyskaliby dogodne węzły przesiadkowe na kolej z innych środków transportu publicznego. Powstać miałyby również systemy park&ride i bike&ride.

PLK wskazują z kolei, że na stacji Zajączkowo Tczewskie występuje niedostosowanie stacji do postępującego wzrostu przewozów intermodalnych. Zarządca chciałby poprawy infrastruktury technicznej stacji – zwłaszcza układów torowych, srk, elektroenergetyki i telekomunikacji – do obecnych potrzeb w transporcie towarowym. Wykonawca w opracowaniu będzie musiał uwzględnić także ewentualną likwidację zbędnej infrastruktury, przebudowę torów odjazdowych na przyjazdowoodjazdowe, elektryfikację odcinków linii kolejowych i torów stacyjnych oraz rozbudowę urządzeń srk, stworzeniu ogólnodostępnego terminala towarowego i budowę w obszarze stacji łącznicy z linii 203 w kierunku Gdańska.

Dokumentacja za prawie 5 mln zł

Prace, które wykaże studium wykonalności mają mieć szczególnie istotne znaczenie ze względu na dynamiczny rozwój portów w Gdańsku i w Gdyni oraz aglomeracji Trójmiasta. Przyszły wykonawca dokumentacji będzie miał 440 dni na jej opracowanie. Oferty oceniane będą pod kątem ceny (60%) oraz parametrów technicznych (40%). PLK przygotowały budżet w wysokości 4,6 mln zł netto, z czego 1,5 mln zł to kwota zamówień podobnych, o które może zostać poproszony wykonawca. Oferty powinniśmy poznać 5 października.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony