Partnerzy serwisu:

Kosztorys prac na linii 410 przekroczony [oferty]

Kasper Fiszer 01.10.2018 7,8k

Kosztorys prac na linii 410 przekroczony [oferty]
Stacja Kalisz Pomorski Miasto na linii 410fot. Kasper Fiszer
Poznaliśmy oferty w przetargu na remont linii nr 410 pomiędzy Grotnikami Drawskimi a Drawnem, który ma być zrealizowany z uwagi na potrzeby wojska. PKP PLK przystosują 55 km z dawnego ciągu Grzmiąca – Kostrzyn do ruchu pociągów towarowych z prędkością 40 km/godz. Wykonawca robót będzie miał czas na ich przeprowadzenie do kwietnia 2027 r.
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły oczekiwany przetarg na remont części linii nr 410 Grotniki Drawskie – Choszczno nazwany przez zarządcę infrastruktury jej rewitalizacją. Prace mają objąć odcinek od km 61,164 do km 116,716, a więc od Grotnik Drawskich do Drawna (dawniej linia zaczynała się w Grzmiącej, stąd dziś jej początek nie jest oznaczony jako 0,0, i biegła do Kostrzyna, a nie kończyła się w Choszcznie). Zamówienie na projekt i jego realizację obejmuje dodatkowo także roboty na stacji w Złocieńcu.

Pociągi pasażerskie będą mogły kursować 70 km/godz. Ale czy będą?

Jak czytamy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), inwestycja związana jest z koniecznością zapewnienia infrastruktury dla celów wojskowych. – Obecny stan techniczny linii kolejowej nr 410 (...) nie daje pełnego zabezpieczenia logistycznego dla potrzeb Sił Zbrojnych RP – diagnozuje zarządca infrastruktury. Podkreśla przy tym, że na odcinku, którego dotyczy postępowanie, znajdują się aż trzy bocznice wojskowe. Na dziesięciokilometrowym fragmencie trasy ruch pociągów jest obecnie zawieszony z uwagi na liczne kradzieże elementów infrastruktury torowej.

Założone parametry techniczne, jakie mają zostać osiągnięte po wykonaniu robót, jednoznacznie wskazują na skupienie się na zapewnieniu przejezdności dla pociągów wojskowych. Prędkość maksymalna dla składów towarowych ma bowiem wynosić jedynie 40 km/godz. (dla pociągów pasażerskich zaś – 70 km/godz., aczkolwiek obecnie nie ma konkretnych planów uruchomienia tam przewozów). Zamawiający zaznacza, że z uwagi na planowany ruch pociągów ciężkich i pojazdów ponadnormatywnych konieczne jest zapewnienie klasy obciążeń eksploatacyjnych D4.

Osiem lat na realizację kontraktu

Infrastruktura ma umożliwiać ruch pociągów towarowych o długości do 600 m na odcinku Grotniki Drawskie – Złocieniec i 380 m pomiędzy Złocieńcem a Kaliszem Pomorskim. Zamówienie nie obejmuje natomiast infrastruktury pasażerskiej, w tym remontu istniejących peronów. Na stacji Złocieniec wybudowany ma zostać nowy tor, przy którym powstanie rampa czołowo-boczna. Sąsiadować z nią ma nowy plac ładunkowy.

PKP PLK szacują wartość zamówienia na 109 mln 362 tys. 433,75 zł. Czas na składanie ofert mija 28 września tego roku. Prace mają rozpocząć się planowo 1 marca 2019 r. Wykonawca będzie miał czas na ich przeprowadzenie aż do 30 kwietnia 2027 r.

Aktualizacja: Tylko trzy oferty

W postępowaniu nie było wielu chętnych. Firma Porr za wykonanie prac zaoferowała 214,8 mln zł, konsorcjum Roberpol i Rover Alcisa - 225 mln zł, a konsorcjum Schweerbau i SBM - 166,5 mln zł (ceny brutto). Budżet PLK jest niższy nawet od najtańszej oferty, i opiewa na 134,5 mln złotych brutto.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Inwestycje liniowe
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony