Partnerzy serwisu:

Jest pomysł na objazdy na czas elektryfikacji linii 201

Jakub Madrjas 08.01.2018 10,4k

Jest pomysł na objazdy na czas elektryfikacji linii 201
Fot. Jędrzej Pilarski
Poseł Piotr Król proponuje Ministerstwu Infrastruktury przygotowanie kilku linii kolejowych do prowadzenia objazdów linii 201 podczas jej długotrwałej modernizacji. PKP PLK przygotowuje się jednak na prowadzenie komunikacji zastępczej.
W interpelacji poselskiej zasiadający w sejmowej Komisji Infrastruktury bydgoski poseł Piotr Król przypomina, że w ramach planowanej na najbliższe lata modernizacji linii kolejowej nr 201 (w ramach prac nad alternatywnym ciągiem transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto) planowana jest m.in. elektryfikacja linii nr 201 na odcinku Maksymilianowa do Gdyni, a także budowa drugiego toru na odcinkach Maksymilianowo – Wierzchucin i Kościerzyna – Trójmiasto. – Jest to jedna z największych inwestycji kolejowych planowanych w Polsce na najbliższe lata. Bez odpowiedniego przygotowania do tej inwestycji, w tym bez odpowiedniego zabezpieczenia interesów pasażerów korzystających obecnie z pociągów na linii 201, pojawią się ogromne problemy – przestrzega poseł.

Druga nawjażniejsza linia w województwie

Jak wskazuje, liczba przewożonych pasażerów w ruchu regionalnym na linii nr 201 lokuje ją na drugim miejscu w województwie kujawsko-pomorskim. – Potwierdza to, iż komunikacja kolejowa jest najistotniejszym elementem komunikacji publicznej północnej części województwa kujawsko-pomorskiego – pisze poseł. Dodatkowo omawiane połączenia realizują funkcję międzywojewódzką, łączącą Bydgoszcz z Chojnicami i Czerskiem położonymi w województwie pomorskim. Szczególnie mocno obciążony jest odcinek Maksymilianowo – Wierzchucin, przez który przejeżdża aż 28 pociągów (w dni robocze), a także pociągi towarowe. Jak dodaje Piotr Król, z uwagi na zbyt małą przepustowość nie ma obecnie możliwości wytrasowania większej ilości pociągów w godzinach szczytów przewozowych – choć istnieje taka potrzeba.

Podczas prac modernizacyjnych całego odcinka (o długości ponad 170 km) spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, chcąc zakończyć planowane prace w terminie (to jest do końca 2022 roku), zmuszona będzie prawdopodobnie zamknąć dla ruchu cały odcinek objęty inwestycją na okres minimum dwóch lat. Zakres inwestycji, czyli budowa drugiego toru wraz z pracami ziemnymi oraz elektryfikacja na kluczowym dla mieszkańców regionu, od Maksymilianowa do Wierzchucina spowoduje długotrwałe utrudnienia w ruchu.

– Niestety wielomiesięczne wyłączenie odcinka Maksymilianowo – Wierzchucin z pewnością doprowadzi do sytuacji kryzysowej, której nie podoła wyłącznie komunikacja zastępcza – uważa poseł, przedstawiając wyliczenia czasu przejazdu komunikacji zastępczej na podstawie doświadczeń spółki Arriva RP z wcześniejszych krótkotrwałych zamknięć linii 201, wymuszających uruchamianie komunikacji zastępczej. Haj dodaje, w godzinach szczytu każdym pociągiem z Bydgoszczy w kierunku Tucholi i Chojnic podróżuje ponad 200 osób.

Rozwiązaniem kilka tras objazdowych

Jak rozwiązać ten problem? Poseł Król przeprowadził rozmowy z przedstawicielami branży i ekspertami rynku transportowego z których wynika, że optymalne byłoby założenie kilku tras objazdowych dla pociągów pasażerskich i towarowych. Przedstawił też ministerstwu charakterystykę tych tras, wraz z krótkim opisem ich obecnego stanu technicznego i informacją, jakie działania remontowe byłyby niezbędne, żeby trasy te mogły pełnić rolę pełnowartościowych objazdów oraz tras, którymi do stacji węzłowych na LK201 dowożone byłyby materiały budowlane:

1. Wykorzystanie linii kolejowej nr 208 na odcinku Laskowice Pomorskie – Wierzchucin, na której należałoby podnieść prędkość do 90-100km/h, celem skrócenia czasu jazdy z 33 do 22 min. Aktualnie parametry linii: prędkość maksymalna wynosząca 60 km/h, niskiej jakości podkłady (BS65/BS66/INBK3). Poprawa parametrów na tym odcinku pozwoliłaby przeprowadzić pociągi pasażerskie trasą Bydgoszcz – Laskowice Pom. – Wierzchucin – Tuchola – Chojnice trasą objazdową z czasem jazdy dłuższym jedynie o około 14 min (względem podstawowej trasy przez Serock, Świekatowo). LK 208 powinna służyć jako trasa dowozowa materiałów budowlanych do stacji stycznej Wierzchucin.

2. Wykorzystanie linii kolejowej nr 215 na całym odcinku Laskowice Pom. – Szlachta – Czersk – Bąk, gdzie konieczne byłoby, w ramach prac remontowych, podniesienie prędkości do 90-120 km/h, celem skrócenia czasu przejazdu z 75 min do około 50 min. Aktualnie podstawowym problemem tej linii jest zły stan podkładów drewnianych, ograniczona widoczność na przejazdach, niska przepustowość, zbyt krótkie długości użytecznych czynnych torów odstawczych. Analogiczne działania remontowe należy wykonać również odcinku komplementarnym do LK 215, tj. na LK 743 Szlachta – Lipowa Tucholska (Lipowa Tuch. jest stacją styczną z LK 201). LK 215 wraz z LK 743 powinny służyć jako trasa dowozowa materiałów budowlanych do stacji stycznych Lipowa Tuch. i Bąk.

3. Wykorzystanie linii kolejowej nr 211 Kościerzyna – Chojnice jako trasy dowozowej do stacji stycznej Kościerzyna. Fragment LK 211 (Chojnice – Brusy) został w ostatnich latach wyremontowany z podniesieniem prędkości do 120 km/godz. Konieczne są prace na dalszych odcinkach (prace takie były planowane, ale ostatecznie nie zostały zrealizowane), ze szczególnym uwzględnieniem wymiany podkładów BS65/66. Konieczne są również działania analogiczne jak wskazane dla LK215, tj. m.in. zwiększenie długości użytecznych czynnych torów odstawczych oraz poprawa widoczności na przejazdach.

– Szczególnie ważne jest to, iż wykonie tras objazdowych w wysokim standardzie pozwoli w kolejnych latach wykorzystać jeden z jej fragmentów, tj. odcinek Lipowa Tuch. – Szlachta – Czersk – Bąk jako swoisty „drugi tor” linii kolejowej 201 pomiędzy stacjami Lipowa Tuch. i Bąk, de facto bez konieczności budowy nowej infrastruktury. To naturalne i niezwykle efektywne ekonomicznie rozwianie problemu zwiększenia przepustowości na środkowym odcinku Lk201 – dodaje poseł Król podkreślając, że sprawne prowadzenie ruchu w czasie długotrwałego wyłączenia linii z ruchu jest kluczem do utrzymania atrakcyjności komunikacji pasażerskiej.

Jak czytamy w interpelacji, działania będą o tyle ważne, że sieć dróg lokalnych jest słaba, a z drugiej strony wykorzystanie linii kolejowych nr 208, 215 może przynieść w przyszłości dodatkowe korzyści, takie jak zwiększenie zainteresowania mieszkańców gmin Lniano, Drzycim, Śliwice czy Osie transportem kolejowym i utrzymanie wyższej liczebności przewozów także po zakończeniu modernizacji. Dodatkowo ten odcinek linii znajduje się w kręgu linii obsługiwanych przez spółkę Arriva RP, co skutkować będzie mniejszymi problemami po stronie przewoźnika w uruchamianiu pociągów. – W dalszej perspektywie, w przypadku rewitalizacji w przyszłości linii kolejowej z Terespola Pom. do Świecia, a także w przypadku budowy łącznicy kolejowej pozwalającej wjechać do Świecia od strony Laskowic można byłoby uzyskać kolejny wartościowy dla przedmiotowego obszaru ciąg komunikacyjny (Bydgoszcz – Świecie – Laskowice Pom. i dalej w kierunku Grudziądza, Tczewa, Wierzchucina lub Czerska), zapewniający odpowiednie potoki pasażerskie i zmniejszenie bezrobocia w tym rejonie – uzupełnia poseł.

MIB: Będzie komunikacja zastępcza na odcinku Kościerzyna – Maksymilianowo

W odpowiedzi na interpelację Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanuw Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa informuje, że w trakcie modernizacji linii kolejowej nr 201 na odc. Gdynia – Maksymilianowo PKP Polskie Linie Kolejowe SA przewidują wprowadzenie tras objazdowych. W ocenie PKP PLK na odcinku Gdynia – Kościerzyna komunikacja zastępcza powinna być wprowadzona na odcinku Kościerzyna - Gdańsk Osowa (dla linii nr 201) i Kartuzy – Żukowo Wschodnie (dla linii nr 201 oraz 229, której elektryfikację również przewidziano w ramach przedmiotowego projektu). – Komunikacja zastępcza jest planowana w etapach, jednakże na dzień dzisiejszy nie zostały one jeszcze dokładnie określone – informuje Bittel. Zakończenie obecnie trwających prac projektowych dla odc. Gdynia –Kościerzyna planowane jest na II kwartał 2019 r., natomiast roboty budowlane przewidziane są w okresie II kwartał 2020 r. – I kwartał 2023 r.

Dla prac na odcinku Kościerzyna – Maksymilianowo przewiduje się wprowadzenie komunikacji zastępczej od Maksymilianowa do stacji Lipowa Tucholska z podziałem na odcinki, które na dzień dzisiejszy nie zostały jeszcze określone. – Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wykonanie prac projektowych, a podpisanie umowy z wybranym wykonawcą planowane jest na I kwartał 2018 r. Szczegóły dotyczące komunikacji zastępczej zostaną określone w trakcie prac projektowych – stwierdza wiceminister.

Odnosząc się do kwestii tras dostarczania materiałów budowlanych potrzebnych do realizacji inwestycji Andrzej Bittel informuje, że będą one dostarczane w większości transportem kolejowym z wykorzystaniem istniejącej sieci kolejowej. – Możliwe będzie również wykorzystanie transportu drogowego, ale kwestia ta będzie leżeć w gestii wykonawcy robót – podsumowuje.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony