Partnerzy serwisu:

Jest nowy przetarg na Warszawę Główną

Jakub Madrjas 19.10.2017 2,8k

Jest nowy przetarg na Warszawę Główną
fot. Wistula, CC BY 3.0
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły nowy przetarg na przebudowę nieczynnej od dwudziestu lat stacji Warszawa Główna Osobowa.
Poprzedni przetarg na przebudowę nieczynnej od dwudziestu lat stacji Warszawa Główna Osobowa PKP PLK ogłosiły 4 maja. Koszt opracowania i wykonania prac przywrócenia obiektu do obsługi podróżnych oszacowano na 84,87 mln zł brutto. Zainteresowanie przetargiem okazało się jednak bardzo małe. Swój udział zgłosiły tylko dwie firmy, mocno przy tym przekraczając budżet założony przez Polskie Linie Kolejowe. Najtańszą ofertę złożył Budimex na kwotę 118,6 mln zł brutto. Po analizie ofert PKP Polskie Linie Kolejowe zdecydowały się unieważnić postępowanie przetargowe

Teraz zarządca infrastruktury ogłasza nowe postępowanie. Pełna nazwa zamówienia brzmi: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z budową stacji Warszawa Główna w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn.: Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia.

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, w tym: projektu budowlanego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, uzyskanie pozwolenia na budowę i innych niezbędnych decyzji administracyjnych, opracowanie projektu wykonawczego i STWiORB, opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych dopuszczających obiekty do użytkowania,  przeprowadzenie procesu oceny zgodności podsystemów i przekazanie odpowiednich deklaracji i certyfikatów WE dla podsystemów, oraz realizację robót w zakresach nawierzchni i podtorza, urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk), telekomunikacyjnych, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki do 1 kV, obiektów inżynieryjnych, peronów z dojściami, dróg technicznych, prac geologicznych i usunięcia kolizji. 

Kryteria udzielenia zamówienia to: termin realizacji (Waga: 20), doświadczenie koordynatora projektu (Waga: 20) oraz cena (Waga: 60). Na realizację wszystkich prac wykonawca będzie miał 26 miesięcy. Całkowita szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień podobnych to 95 820 000  złotych netto, w tym szacunkowa wartość zamówienia podstawowego to 79,85 mln złotych netto. Otwarcie ofert ma nastąpić 1 grudnia.

Po ogłoszeniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe pierwszego przetargu na przebudowę stacji Warszawa Główna pojawiły się wątpliwości – po co ją modernizować, skoro większość pasażerów i tak zmierza do centrum. Kolejarze wyjaśniają, że funkcja nowej stacji będzie przede wszystkim uzupełniająca dla obecnego systemu kolejowego i pozwoli na większą elastyczność w reagowaniu na nietypowe zdarzenia.  

PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Przetargi
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony