Partnerzy serwisu:

Jakie są przyczyny opóźnień inwestycji kolejowych?

kf, Rynek Kolejowy 15.10.2020 4,9k

Jakie są przyczyny opóźnień inwestycji kolejowych?
Fot. Grzegorz Biega/ PKP Polskie Linie Kolejowe SA
W odpowiedzi na interpelację posłanki Pauliny Matysiak, Ministerstwo Infrastruktury wyjaśniło przyczyny opóźnień części inwestycji kolejowych.
- Dochodzą do mnie niepokojące informacje, według których inwestycje realizowane w ramach Krajowego Programu Kolejowego są znacząco opóźnione. Niestety, informacje o opóźnieniach nie są podawane wprost. Z informacji medialnych wynika, że inwestycje na liniach E59, LK3, LK6 na pewno nie zostaną ukończone do końca roku 2020, tak samo średnica w Krakowie na LK91. Niepokojąca jest chociażby sytuacja na trasie między Łodzią a Kutnem. Zarządca infrastruktury po raz kolejny wprowadził tam znaczące ograniczenia w ruchu, brakuje komunikacji zastępczej, a realizowane są tylko stosunkowo nieliczne kursy PKP Intercity. Pasażerowie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej znów przez ponad dwa miesiące są zmuszeni do przesiadania się w Witoni do autobusów - napisała posłanka Lewicy Razem, pytając ministerstwo o dokładne dane dotyczące opóźnień w poszczególnych inwestycjach PKP PLK, przyczyny tych opóźnień oraz pełną listę inwestycji, które są opóźnione, wraz z przewidywanymi datami zakończenia prac.

W odpowiedzi na interpelację Sekretarz Stanu w ministerstwie Andrzej Bittel zapewnił, że Ministerstwo Infrastruktury szczegółowo monitoruje realizację Krajowego Programu Kolejowego przez PKP PLK i współpracuje ze spółką. Odnosząc się do opóźnień na magistrali E59 na odcinku granica woj. dolnośląskiego – Czempiń stwierdza, że opóźnienie prac w głównej mierze spowodowane było odstąpieniem od umowy z wykonawcą – firmą Astaldi S.p.A., która "nie realizowała robót budowlanych w sposób prawidłowy". Przypomina o wyborze nowego wykonawcy, który realizuje umowę z zgodnie z nowym harmonogramem. Odnośnie odcinka Poznań – Szczecin tej samej magistrali opóźnienie spowodowane jest "wystąpieniem konieczności realizacji robót dodatkowych (wzmocnienia podtorza) oraz kolizjami z niezidentyfikowaną na etapie dokumentacji
projektowej infrastrukturą podziemną".

Jeśli chodzi o magistralę E20 Warszawa – Poznań, w zakresie LCS Kutno wykonawca robót "zobowiązany był do wykonania dodatkowych badań warunków gruntowych. Wyniki badań potwierdziły konieczność stabilizacji podłoża na wybranych odcinkach, co skutkowało łącznym wydłużeniem terminu realizacji o 10 miesięcy. Wystąpiły ponadto liczne kolizje niemożliwe do zinwentaryzowania na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej, w szczególności w zakresie przebudowy stacji Kutno, skutkujące wstrzymaniem robót na etapie realizacji i koniecznością przygotowania odpowiedniej dokumentacji" - informuje minister. Jak dodaje, opóźnienie w realizacji kontraktu obejmującego LCS Łowicz wpływ miały m.in.: zmiany zakresu rzeczowego konieczne do osiągnięcia celów projektu, opóźnienie wydania pozwolenia na budowę w zakresie województwa łódzkiego, brak potencjału kadrowo-sprzętowego wykonawcy oraz
nieprzewidziane kolizje z infrastrukturą podziemną. - Należy jednocześnie zaznaczyć, że 31 sierpnia br. zakończone zostały prace na kontrakcie obejmującym LCS Konin - przypomina minister. 

W zakresie modernizowanej E75 Rail Baltica na odcinku Sadowne – Czyżew minister zaznacza, że od 30 grudnia 2019 roku ruch pociągów na tym odcinku odbywa się dwutorowo. - Opóźnienia skutkujące brakiem możliwości zakończenia prac do końca roku 2020 dotyczą jedynie budowy skrzyżowań dwupoziomowych i związane są z wydłużoną procedurą pozyskiwania decyzji administracyjnych dla ww. obiektów - informuje Andrzej Bittel.

Z kolei dla projektu na E 30 Kraków Główny Towarowy – Rudzice opóźnienie jest w opinii MI spowodowane koniecznością udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego na wykonanie rozszerzonego zakresu robót o prace nieprzewidziane w umowie - konkretnie na budowę nowego obiektu mostowego nad rzeką Wisłą w km 1,875 dla toru nr 1 linii kolejowej nr 629, uwzględniającego dodatkową infrastrukturę pieszo – rowerową. 

Odnośnie prac inwestycyjnych na linii kolejowej nr 16 Łódź Kaliska – Kutno minister informuje, że ich zakończenie planowane jest w 2022 roku. Konieczność wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej wynika z tego, że linia jest jednotorowa. - Jednocześnie zapewniam, że wszelkie problemy występujące w toku realizowanych prac inwestycyjnych są na bieżąco analizowane pod kątem możliwości uniknięcia ich powtórzenia w przyszłości. Przy tak szerokim froncie robót, należy brać pod uwagę wystąpienie tymczasowych niedogodności dla podróżnych i innych uczestników rynku kolejowego, niemniej jednak podejmowane są działania mające na celu ich minimalizację. Należy mieć również na uwadze, że realizacja inwestycji ujętych w KPK ma na celu maksymalizację wykorzystania dostępnych środków unijnych w okresie kwalifikowalności wydatków i terminach przewidzianych w umowach o dofinansowanie - kończy sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony