Partnerzy serwisu:

Jakie ładunki woziła kolej w 2021 r.?

inf. pras UTK 10.05.2022 1,3k

Jakie ładunki woziła kolej w 2021 r.?
Fot. Miłosz Pakulski, SM42.pl
Urząd Transportu Kolejowego podał szczegółowe statystyki przewozów towarowych w 2021 roku. Wciąż dominował węgiel kamienny. Natomiast względem 2020 roku zwiększyły się przewozy ładunków niebezpiecznych. 
Grupy ładunków w przewozach towarowych w 2021 r.

Jak informuje UTK, w ubiegłym roku w Polsce przewieziono koleją łącznie 243,6 mln ton towarów. Dominował węgiel kamienny, którego przetransportowano pociągami 88,7 mln ton, a udział w przewozach wyniósł 23,3%. Drugim co do masy przewożonym surowcem były kruszywa z wynikiem blisko 47 mln ton i udziałem 17,5%. Trzecie miejsce zajmują produkty rafinacji ropy naftowej z masą 18,3 mln ton i udziałem 12,5%.

Węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa oraz gaz ziemny w 2021 r. to główna grupa towarowa, której udział wg masy wyniósł 37%, zaś wg pracy przewozowej 23,8%. W stosunku do 2020 r. oznacza to odpowiednio spadek o 0,03 punktu procentowego wg masy i 0,4 punktu procentowego wg pracy przewozowej. Drugą pod względem wielkości grupą ładunków były rudy metali oraz produkty górnictwa – jej udział wyniósł 25% wg masy oraz 26,2% wg pracy przewozowej w 2021 r. (spadek udziału w rynku o blisko 1 punkt procentowy wg masy i 0,05 punktu procentowego wg pracy przewozowej). Masa dwóch największych grup to łącznie 61,9% masy transportowanej w 2021 r., zaś praca przewozowa wykonana w przewozie towarów z tych dwóch grup stanowiła łącznie 50% całej wykonanej pracy przewozowej.

– Ostatnie lata to wzrost znaczenia przewoźników, którzy realizują przewozy na potrzeby własnych zakładów, kontraktów na rzecz branży infrastrukturalnej czy centrów intermodalnych. Trzeba mieć na uwadze, że za ponad 92% przewiezionej masy odpowiadają głównie przewoźnicy związani ze spółkami z sektora państwowego(zarówno Polski, jak również Czech, Niemiec, czy Francji), operatorami logistycznymi, czy dużymi grupami przewoźników. W tej grupie są także przewoźnicy należący do właścicieli realizujących nie tylko działalność samego przewoźnika, ale funkcjonujących np. w sektorze wydobywczym czy hutniczym – podkreśla UTK.

Szerzej zagadnienie grup towarów przedstawione jest w opracowaniu „Grupy towarów w 2021 r.”, zaś szczegółowe dane statystyczne dotyczące 2021 r. zostały opublikowane na portalu Dane Kolejowe UTK.

Przewozy ładunków niebezpiecznych w Polsce w 2021 r.

UTK podał też dane dotyczące przewozu ładunków niebezpiecznych. W 2021 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali 29,5 mln ton ładunków niebezpiecznych. W porównaniu z 2020 r. masa ładunków wzrosła o ponad 3,3 mln ton (13%). Praca przewozowa w analizowanym okresie wyniosła 9,7 mld tono-km i wzrosła o ponad 0,8 mld tono-km (9,5%). Udział przewozów towarów niebezpiecznych w rynku kolejowym według masy wyniósł 12,1% (11,7% w 2020 r.), a według wykonanej pracy przewozowej 17,4% (17,0% w 2020 r.). W 2021 r. średnia odległość przewozu 1 tony ładunku wyniosła 330 km (340 km w 2020 r.).

Przewozy towarów niebezpiecznych realizowane są głównie w komunikacji krajowej. W 2021 r. było to 68,1% (68,6% w 2020 r.) według masy oraz 73,6% (71,6% w 2020 r.) według pracy przewozowej. Wg masy import stanowił 21,9%, eksport 7,6%, a tranzyt 2,4% ogółu przewozów towarów niebezpiecznych. Największą klasą ładunków w 2021 r. były materiały zapalne ciekłe (klasa 3.). Ich udział w rynku przewozów niebezpiecznych według przewiezionej masy wyniósł 63,7% (61,7% w 2020 r.), a według wykonanej pracy przewozowej 69,0% (66,8% w 2020 r.). Klasyfikacja towarów niebezpiecznych znajduje się Regulaminie międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych RID[1].

– W 2021 r. odnotowano wzrost masy oraz pracy przewozowej ładunków niebezpiecznych w stosunku do 2020 r. Wyniki były również lepsze niż w 2019 r. czyli przed pandemią koronawirusa. Kolej, która jest bezpieczniejsza od transportu drogowego, powinna być na większą skalę wykorzystywana do transportu ładunków niebezpiecznych – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Szczegółowe wyniki przewozów ładunków niebezpiecznych można znaleźć na portalu statystycznym Urzędu Transportu Kolejowego.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Wyniki przewozowe
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony