Partnerzy serwisu:

Jakie towary wożono koleją najczęściej w pierwszej połowie 2019?

Michał Szymajda 13.09.2019 5,2k

Jakie towary wożono koleją najczęściej w pierwszej połowie 2019?
Fot. Michał Szymajda (zdjęcie ilustracyjne)
O 5,7 mln ton towarów spadły przewozy towarów na polskiej kolei w pierwszej połowie 2019 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Od początku stycznia do końca czerwca 2019 było ich 118,2 mln ton.
Główną przyczyną spadku przewozów jest zmniejszenie przewozów kruszyw, węgla kamiennego oraz rud i wyrobów metalowych.

W pierwszym półroczu w grupie węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny przewieziono 45,2 mln ton, a praca przewozowa wyniosła 7 741 mln tonokilometrów. Udział tej grupy wyniósł pod względem masy 38,3%, a pracy przewozowej 27,4%. Oznacza to spadek udziału o 1,5 punktu procentowego w porównaniu z pierwszym półroczem 2018 r. - informuje Urząd Transportu Kolejowego.

W przypadku grupy rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa (jako pozostałe produkty klasyfikowane jest np. kruszywo) wyniki pod względem masy i pracy przewozowej kształtowały się odpowiednio na poziomie blisko 32,7 mln ton i 8 097 mln tonokilometrów, a udziały wyniosły 27,7% i 28,7%. Grupa koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej oraz gazy wytwarzane metodami przemysłowymi to 13,6 mln ton przewiezionych towarów i 4 666 mln tonokilometrów oraz udziały odpowiednio 11,5% i 16,5%. Wszystkie pozostałe grupy klasyfikacji NST stanowiły łącznie blisko 14% wg masy oraz 17,7% wg pracy przewozowej (z czego 40% wg masy i 55% wg pracy stanowiła grupa towary nieidentyfikowalne – najczęściej przewozy kontenerowe).

Obecnie przewozy kolejowe bardzo ściśle powiązane są z niektórymi sektorami gospodarki. W dużo większym stopniu niż w przypadku transportu drogowego ich wielkość jest zależna od zamówień ze strony sektora energetycznego czy przebiegu realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych. Dlatego tak ważne dla rozwoju transportu kolejowego jest by był coraz częściej wykorzystywany także przy realizacji przewozów ładunków innego rodzaju niż węgiel czy kruszywo – ocenia dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. - W przypadku takich ładunków jak sprzęt transportowy, maszyny, sprzęt elektroniczny, meble czy ładunki intermodalne, widoczny jest wzrost zarówno masy jak i pracy przewozowej. To może prognozować pozytywny trend w transporcie kolejowym – dodaje.

Największy spadek pod względem wartości bezwzględnych dotyczył przewozów węgla kamiennego. To ponad 4 mln ton wg masy i blisko 0,6 mld tonokilometrów mniej niż w pierwszym półroczu 2018 r. Na spadki w tym segmencie może narzekać m.in. PKP Cargo, dla którego to podstawowy przewożony towar. Od stycznie do czerwca spółka przewiozą 24,1 mln ton tego surowca, podczas gdy rok wcześniej w tym samym okresie – 25,3. Cargo pociesza się faktem, że zapotrzebowanie na węgiel w drugiej połowie roku jest zawsze większe. Co do przewozów do czerwca, spółka uważa, że wcześniej elektrownie zamówiły go zbyt dużo, dlatego zalegał na składowiskach elektrowni i dowóz „świeżego” nie był potrzebny.

Jak podaje UTK, drugą w kolejności spadków była grupa rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa – odpowiednio o 1,95 mln ton oraz 0,6 mld tonokilometrów. Z kolei wzrosły przewozy chemikaliów o blisko 0,3 mln ton, sprzętu transportowego 0,25 mln ton oraz towarów nieidentyfikowalnych 1,2 mln ton.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Wyniki przewozowe
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony