Partnerzy serwisu:

Jaki tabor kupią Koleje Mazowieckie? Gdzie poprawi się oferta operatora?

Łukasz Malinowski, Michał Szymajda 17.10.2021 8,9k

Jaki tabor kupią Koleje Mazowieckie? Gdzie poprawi się oferta operatora?
Nowy Flirt 3 Kolei Mazowieckichfot. M. Szymajda
Z Czesławem Sulimą, członek zarządu i dyrektorem eksploatacyjnym Kolei Mazowieckich rozmawiamy na temat epokowej wymiany taboru przewoźnika, o tym gdzie w najbliższych miesiącach diametralnie poprawi się oferta, a także o planach operatora na przyszłość, związanych z zakupem taboru.
[Łukasz Malinowski, Michał Szymajda - Rynek Kolejowy] Dostawy nowych Flirtów sprawiają, że coraz mniej jest na torach EN57. Kiedy należy się spodziewać zjazdu z trasy wszystkich niezmodernizowanych pojazdów tego typu. Czy taki sam los spotka pierwsze EN57AKM bez klimatyzacji, modernizowane w 2009 roku?

[Czesław Sulima, członek zarządu Kolei Mazowieckich]
Nasze rekordowe zamówienie na pojazdy FLIRT3 wpisuje się w politykę taborową, która zakłada stopniowe wycofywanie z eksploatacji najstarszych składów i zastępowanie nowymi, a co za tym idzie – podnoszenie standardu jazdy na poszczególnych liniach. I tak na przykład część z EZT 45WE Impuls, w związku z odbiorem nowych pojazdów FLIRT, pojawi się na linii radomskiej. Elektryczne zespoły trakcyjne serii EN57 będą wycofywane sukcesywnie, aż do czasu, gdy pojazdy te osiągną przebieg międzynaprawczy, kwalifikujący je do przeglądu P5. W dalszej perspektywie taki los spotka też EZT serii EN57AKM. Co do EZT EN57 nr 038, zwanego „babcią”, to pojazd będzie eksploatowany do osiągnięcia przebiegu międzynaprawczego P5.

W międzyczasie „babcia” zyska nową malaturę w swoich oryginalnych niebieskożółtych barwach. Decyzję o jej dalszych losach podejmiemy w odpowiednim czasie i z pewnością będziemy o tym informować.

Gdzie jeszcze można liczyć na poprawę komfortu podróżowania?

Poprawa standardu podróży w krótszej perspektywie dotyczy linii nr 7 i 8. Na zmianę w przyszłości można liczyć także na pozostałych liniach. Stale obserwujemy potoki podróżnych oraz ich potrzeby. To przede wszystkim pod tym kątem staramy się kształtować i usprawniać naszą ofertę przewozową.

Jak otwarcie nowej hali serwisowej Stadlera wpłynie na sposób prowadzenia ruchu przez Koleje Mazowieckie? Co dla przeciętnego pasażera oznacza istnienie takiego obiektu?

Budowa hali ma na celu zapewnienie wysokiego standardu prac realizowanych w tym obiekcie. Od tego, w jaki sposób są utrzymywane pojazdy, zależy ich niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania, a to korzyść zarówno dla przewoźnika, jak i dla podróżnych. Nowoczesna hala i jakość prowadzonych w niej prac utrzymaniowych mają także wpływ na skrócenie czasu trwania przeglądów. To powoduje, że tabor po czynnościach przeglądowo-naprawczych wraca szybciej do obsługi pasażerów.

Ile nowych Flirtów dostarczono już do KM i kiedy spodziewacie się następnych? Na jakich trasach jeżdżą i będą jeździć w pierwszej kolejności?

Do tej pory do naszego parku taborowego dołączyło 18 pojazdów, a do końca tego roku spodziewamy się następnych 8 EZT. W 2022 r. będzie to kolejnych 19 EZT, a do połowy 2023 r. pozostałe 16 EZT. Obecnie nowe pojazdy kursują na trasie Warszawa – Działdowo, Łowicz – Warszawa – Celestynów z możliwością obsługi stacji Warszawa Rembertów – Zielonka. W najbliższej przyszłości zobaczymy je na trasie Skierniewice – Warszawa – Mińsk Mazowiecki, Góra Kalwaria – Czachówek – Warszawa – Nasielsk i Warszawa – Tłuszcz.

Czy Koleje Mazowieckie określiły już dokładnie, jaki tabor i w jakiej ilości chciałyby kupować w następnych latach w ramach dostępnych środków unijnych?

W ramach prac nad nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027 wstępnie określiliśmy naszekolejne inwestycje taborowe, które chcielibyśmy realizować z udziałem środków pochodzących z funduszy europejskich. A zatem można już chyba uściślić, że w naszych planach inwestycyjnych dotyczących nabycia taboru znajduje się zakup 122 sztuk pojazdów, a w tym:

  • 10 dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych,
  • 20 piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych,
  • 32 pięcioczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne,
  • 30 wagonów piętrowych,
  • 18 wodorowych zespołów trakcyjnych,
  • 5 pojazdów elektryczno-akumulatorowych,
  • 7 trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.
Oczywiście realizacja powyższego planu inwestycyjnego uzależniona będzie od dostępnych środków zewnętrznych i własnych, ale też od polityki taborowej organizatora publicznego transportu zbiorowego, jakim jest województwo mazowieckie. Decydujące będą także nasze bieżące potrzeby związane ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na coraz wyższym poziomie czy też ochroną środowiska. Trzeba podkreślić, że inwestycje taborowe są projektami strategicznymi niezbędnymi do zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczonych usług, dlatego też zostały one wstępnie zgłoszone jako propozycje do takich programów, jak: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM) oraz Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

Coraz liczniejsi przewoźnicy zamawiają lub zamierzają zakupić tabor piętrowy. Czy KM również chciałyby zwiększyć liczbę pociągów push-pull z dwoma pokładami?

Tak dla przypomnienia: pierwsze w Polsce składy push-pull z wagonami piętrowymi zostały uruchomione przez Koleje Mazowieckie już w 2011 r., a dziś dysponujemy 13 lokomotywami, 13 wagonami sterowniczymi i 46 wagonami środkowymi, właśnie dla pociągów zmiennokierunkowych. Nasze piętrowe pojazdy doskonale sprawdzają się przy obsłudze połączeń przyspieszonych. Dlatego we wstępnie określonym przez nas planie inwestycyjnym uwzględniliśmy zakup wagonów piętrowych do pociągów uruchamianych w systemie push-pull.

Zakładamy też zakup piętrowych EZT. Jeśli chodzi o tabor hybrydowy, to nasze pierwotne plany uwzględniały zakup dwuczłonowych pojazdów hybrydowych, jednak obecnie rozważamy zakup pojazdów wodorowych pod warunkiem dostępności infrastruktury wodorowej, w tym także paliwa.

Ilu pasażerów spodziewacie się przewieźć w tym roku? Jak daleko jesteśmy od wyników przewozowych sprzed pandemii?

W tym roku nasze oczekiwania oscylują wokół liczby ok. 42,5 mln pasażerów, co stanowi jakieś 70 proc. liczby pasażerów, jaką spółka przewoziła przed pandemią. W 2019 roku było to 62,1 mln pasażerów. Trudno oczywiście przewidzieć liczby, bo sytuacja wciąż jest niepewna.

Co wpłynęło na decyzję o tym, że w tym roku nie pojechał ponownie pociąg Słoneczny?

 Za cel nadrzędny przyjęliśmy zapewnienie podróżnym bezpieczeństwa w czasie podróży w okresie panującego na obszarze kraju stanu pandemii COVID-19. W związku z tym, w oparciu o obowiązujące w czasie podejmowania przez spółkę decyzji przepisy ograniczające liczbę przewożonych pasażerów do połowy liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych, a także z powodu braku możliwości zachowania wprowadzonych obostrzeń w następstwie pandemii, zdecydowaliśmy o nieuruchamianiu pociągu Słonecznego.

Mamy wrażenie, że dawniej prowadzone rozmowy dotyczące pełnej integracji biletowej z warszawskim ZTM stanęły w miejscu. Czy są plany honorowania biletów jednorazowych ZTM Warszawa w szerszym niż obecnie zakresie?

Zadanie dotyczące zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej w Warszawie i gminach sąsiadujących realizujemy w oparciu o umowę o świadczenie usług polegających na honorowaniu w pociągach Kolei Mazowieckich biletów i uprawnień do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie z miastem stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy realizowane są przez spółkę na rzecz miasta reprezentowanego przez ZTM. W ramach umowy w pociągach KM honorowane są wybrane rodzaje biletów oraz uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie, zgodnie z uchwałami rady m.st. Warszawy oraz zarządzeń prezydenta m.st. Warszawy. Obecnie strony umowy nie rozważają rozszerzenia integracji taryfowej w aglomeracji warszawskiej w ramach Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD o bilety
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony