Partnerzy serwisu:

Jaka Tarcza Antykryzysowa dla kolei? Są konkretne propozycje

Jakub Madrjas 31.03.2020 96

Jaka Tarcza Antykryzysowa dla kolei? Są konkretne propozycje
Fot. Koleje Śląskie
Sześć organizacji pozarządowych: Instytut Spraw Obywatelskich, Izba Gospodarcza Transportu Kolejowego, ProKolej, Railway Business Forum, Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych i Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych przygotowało szczegółowe, wspólne stanowisko w sprawie tzw. Tarczy Antykryzysowej. Zostało ono przekazane 30 marca 2020 r. Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Andrzejowi Bittelowi.
W związku z kryzysową sytuacją spowodowaną wprowadzeniem stanu epidemicznego cała gospodarka, a w szczególności branża transportowa, będzie musiała sprostać poważnym wyzwaniom, co wymagać będzie pomocy ze strony państwa. Postulaty organizacji są wsparciem dla resortu w przygotowaniu konkretnych instrumentów pomocowych. – Liczymy na szybkie i jak najszersze działania Rządu, bo transport, a w szczególności transport kolejowy, jest i będzie jednym z kluczowych sektorów dla odbudowy gospodarki i zabezpieczenia potrzeb społecznych – mówi Przewodniczący Zarządu RBF Adrian Furgalski.

Jak czytamy w wystąpieniu, masowe ograniczenie przewozów wymaga możliwie szybkiego uruchomienia instrumentów niwelujących negatywne skutki gospodarcze pandemii COVID-19. – Transport kolejowy jest w polskich warunkach kluczowym środkiem dla przemieszczania się obywateli, w szczególności w relacjach lokalnych oraz w łańcuchach dostaw dla przemysłu, energetyki i budownictwa. Załamanie przewozów kolejowych może mieć bardzo negatywny wpływ na wyniki gospodarcze a także sytuację obywateli – przypominają organizacje branżowe.

Wśród konkretnych postulatów dotyczących poszczególnych gałęzi rynku znalazły się m.in.:
  • Zawieszenie opłat rezerwacyjnych ponoszonych przez przewoźników przy odwołaniu pociągu za rezygnację z przyznanej przepustowości na liniach kolejowych,
  • Przeznaczenie słabo wykorzystanych środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na skompensowanie utraty przychodów przez przedsiębiorstwa kolejowe wykonujące usługi transportu publicznego,
  • Zmniejszenie stawek dostępu do infrastruktury i zakupu energii poprzez objęcie dotacją budżetową kosztów stałych PKP PLK i PKP Energetyki,
  • Podtrzymanie potencjału oraz zatrudnienia celem zmniejszenia skali redukcji transportu publicznego poprzez m.in. dopłaty do biletów komunikacji regionalnej, finansowanie przez ZUS lub FGPŚ wynagrodzeń za czas choroby już od pierwszego dnia nieobecności w pracy, w tym także dla osób na kwarantannie lub pod obserwacją,
  • Umożliwienie zmian w już zawartych umowach na realizację kontraktów PKP PLK, które pomogą wykonawcom utrzymać płynność finansową i utrzymać potencjał wykonawczy poprzez m.in. zmniejszenie kwot minimalnych upoważniających do wystawienia faktur, obowiązkowe odbiory i fakturowanie dwa razy w miesiącu czy zniesienie obowiązku dostarczenia gwarancji zwrotu zaliczki w wysokości 100 proc. kwoty brutto zaliczki,
  • Znowelizowanie ustaw w zakresie podatków CIT i VAT z podstawowym postulatem uwolnienia środków zgromadzonych na rachunkach VAT (w ramach płatności split payment) w celu umożliwienia bardziej elastycznego regulowania płatności bieżących przez firmy.

Ważne postulaty dotyczą także sytuacji samych pracowników kolei. Zdaniem organizacji konieczne jest dokonanie zmian przepisów w zakresie badań lekarskich - chodzi m.in. o wydłużenie ważności okresowych badań dopuszczających do wykonywania pracy maszynistów i wszystkich pracowników zawodów regulowanych, które są kluczowe dla prowadzenia operacji kolejowych. Równocześnie, postuluje się, celem uniknięcia spiętrzenia liczby badań po ustaniu pandemii, wydłużenie okresu w ciągu, którego konieczne jest wykonanie badań z 60 do 90 dni.

Pismo organizacji branżowych w sprawie Tarczy Antykryzysowej można pobrać tutaj.
PARTNER DZIAŁU
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Koronawirus a transport