Partnerzy serwisu:

Ile osób zatrudnia spółka PKP Intercity? Ile pracuje w niej kobiet?

Michał Szymajda 03.09.2021 7,3k

Ile osób zatrudnia spółka PKP Intercity? Ile pracuje w niej kobiet?
Fot. ms (zdjęcie ilustracyjne)
W sprawozdaniu zarządu, którym kieruje Marek Chraniuk, pojawiły się informację dotyczące poziomu zatrudnienia w państwowej spółce przewozowej. Ile osób i na jakich stanowiskach pracuje w PKP Intercity?
Z ostatnim dniem grudnia 2020 PKP Intercity zatrudniało dokładnie 8322 pracowników. Najwięcej z nich pracowało w Zakładzie Centralnym Spółki z siedzibą w Warszawie. Były to 2703 osoby. W Zakładzie Południowym zatrudnionych jest 1926 osób, w Północnym 1749, Południowym 1926, a w Zachodnim 1233. W Centrali spółki, zajmującej się administracją, pracuje natomiast 711 osób.

Najwięcej pracowników w drużynach konduktorskich. Spory udział pracowników administracji

Jak kształtuje się podział obowiązków wśród tych 8322 osób? W drużynach konduktorskich, z którymi najczęściej mają styczność pasażerowie, pracuje 23,4% załogi. Na drugim miejscu plasują się zespoły drużyn trakcyjnych (maszyniści i pomocnicy maszynistów), których jest 17,5% ogółu pracowników. Na trzecim zaś miejscu znajdują się... pracownicy administracyjni. Stanowią aż 17,4% załogi, przed zespołami rewizji technicznej (15,1%) i kasjerami (8,5%).

W 2020 roku nastąpił wzrost liczby pracowników w wieku od 26 do 35 lat. Wzrost spowodowany był prowadzonymi procesami rekrutacji do zespołów trakcyjnych oraz na pozostałe stanowiska robotnicze celem niwelowania skutków powstającej luki pokoleniowej w tych grupach zawodowych. Najliczniejszą grupą pozostają osoby w przedziale wiekowym 46-55 lat (28,4%). Najmniej liczna pozostaje grupa osób w wieku do 25 lat (7%) – pisze w sprawozdaniu PKP Intercity.

Jeśli chodzi o wykształcenie załogi spółki, to najliczniejsza grupa pracowników posiada wykształcenie średnie lub wyższe. W 2020 roku nastąpił wzrost udziału pracowników z wykształceniem wyższym (o 0,6 punktu procentowego) przy jednoczesnym spadku udziału pracowników z wykształceniem zasadniczym (w dół o 0,5 punktu procentowego) oraz wykształceniem podstawowym (-0,1 p.p). Liczba pracowników z wykształceniem średnim pozostała na tym samym poziomie.

Średni staż pracy i podział pracowników ze względu na płeć

Według stanu zatrudnienia na koniec grudnia 2020 roku najliczniejszą grupę zawodową stanowili pracownicy ze stażem pracy powyżej 30 lat. Stanowią oni 36,3% zatrudnionych w spółce. Największy spadek miał miejsce wśród pracowników ze stażem pracy w przedziale 21-30 lat – o 159 osób (zmiana o 15,5%). Główną przyczyną tego spadku są odejścia na emeryturę.

Na koniec 2020 roku wśród zatrudnionych pracowników w Spółce 71,7% stanowili mężczyźni a 28,3% kobiety. Oznacza to, że udział kobiet i mężczyzn w strukturze zatrudnienia pozostał bez zmian.

IC: struktura zatrudnienia odpowiada bieżącym potrzebom spółki

– Struktura zatrudnienia odpowiada bieżącym potrzebom spółki wynikającym z wykonywanej pracy. W latach 2013-19 średnia wieku w całej spółce rokrocznie spadała, co uległo zahamowaniu dopiero w ubiegłym roku ze względu na znaczne ograniczenie procesów rekrutacyjnych wynikające z pandemii (obecnie średnia wieku to 44 lata). Jeśli chodzi o strukturę wiekową, w dwóch największych grupach zawodowych jest ona już teraz zadowalająca i cały czas się poprawia, zwłaszcza w zespole drużyn trakcyjnych, gdzie widoczna jest wyraźna przewaga pracowników w grupach wiekowych 25-40 lat. W kasach biletowych oraz zespołach zaplecza technicznego pracownicy w wieku przedemerytalnym stanowią znaczną część załogi, jednak spółka cyklicznie prowadzi procesy rekrutacyjne na te stanowiska oraz inne działania zapobiegające luce pokoleniowej – komentuje PKP Intercity.

 – Ze względu na założone w strategii spółki systematyczne zwiększanie pracy przewozowej w kolejnych latach zamierzamy sukcesywnie zwiększać zatrudnienie (w zasadzie we wszystkich zespołach), a tym samym dalej zmniejszać średni wiek pracowników  – odpowiedziała na nasze pytania dotyczące zatrudnienia rzeczniczka spółki Katarzyna Grzduk.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony