Partnerzy serwisu:

IGTL: Przewoźnicy nie wytrzymają dodatkowych kosztów dostępu

inf. pras oprac. JM 24.01.2022 4,5k

IGTL: Przewoźnicy nie wytrzymają dodatkowych kosztów dostępu
zdjęcie ilustracyjne fot. PKP PLK
Izba Gospodarcza Transportu Lądowego przekazała wstępne uwagi do projektu cennika PKP PLK na przyszły rozkład jazdy. Opór budzi próba wprowadzenia tzw. mark-up. W ocenie IGTL obciążenie przewoźników częścią opłaty zależną od rodzaju wykonywanych przewozów jest niemożliwe w obecnym stanie branży.
PKP PLK przedstawiły do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego projekt cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej. Zakładane są kilkuprocentowe podwyżki. O szczegółach pisaliśmy tutaj. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego przekazała wstępne uwagi do projektu cennika zaznaczając, że pełne stanowisko Izba przedstawi po dopuszczeniu do postępowania administracyjnego prowadzonego przez prezesa UTK i zapoznaniu się z całością materiałów.

Nie uwzględniono wydanych już orzeczeń sądowych


W stanowisku IGTL zwraca uwagę na potrzebę uwzględnienia przez Prezesa UTK w prowadzonym postępowaniu dot. projektu cennik aktualnych orzeczeń sądów wydanych w de facto podobnych sprawach, w których sądy stwierdziły nieprawidłowości w kalkulacji opłat i w konsekwencji zmieniły dotychczasowe decyzje Prezesa UTK odmawiając zatwierdzenia stawek bądź uchyliły te decyzje.

Izba podkreśla, że poważne wątpliwości budzi kwalifikacja kosztów bezpośrednich, m.in. akcji zima, koserwacji torów, napraw bieżących i głównych. Kwestie te były wielokrotnie przedmiotem analiz i rozstrzygnięć sądowych, co powinno być wzięte pod uwagę. Analogiczna sytuacja dotyczy amortyzacji, czy kosztów związanych z personelem. Izba wnosi, aby Prezes UTK wnikliwie zbadał możliwość włączenia poszczególnych kategorii do bazy kosztowej, w szczególności z uwzględnieniem przepisów unijnych i krajowych oraz orzecznictwa w tym zakresie.

Branża jest w zbyt kiepskiej kondycji, by wprowadzić mark-up
 

Sprzeciw Izby wzbudza propozycja zarządcy infrastruktury dotycząca nałożenia mark-up'u, która jest oparta o zdezaktualizowaną analizę rynku sprzed pandemii. Zgodnie z publikacją Głównego Urzędu Statystycznego „Transport – wyniki działalności w 2020 r.” przewozy ładunków transportem kolejowym stanowiły jedynie 8,3% masy ładunków ogółem oraz 9,5% pracy przewozowej. Co istotne, zarówno masa przewiezionych koleją ładunków, jak i praca przewozowa transportu kolejowego w 2020 r. spadły w stosunku do roku 2019 – odpowiednio o 6,6% i 6,4%. Jednocześnie w transporcie samochodowym zanotowano wzrost masy ładunków o 21,4% i pracy przewozowej o 16,8%, co oznacza, że udział transportu samochodowego wynosił w 2020 r. 89,2% w masie i 85,4% w pracy przewozowej. Należy podkreślić, że skrajnie niekorzystna sytuacja kolei w 2020 roku nie jest spowodowana sytuacją pandemiczną, co potwierdzają dane za rok 2019. Masa przewiezionych koleją ładunków w 2019 roku spadła w porównaniu do 2018 o 6,2%, a praca przewozowa o 8,1%. W tym samym czasie transport samochodowy zyskał 2,6% w masie i 4,6% w pracy przewozowej.

- Powyższe dane wskazują, że żadna z trzech wskazanych wcześniej przesłanek nałożenia mark-up nie jest spełniona. Kolej już przed pandemią traciła udział w rynku przewozów i nie ma żadnych podstaw do twierdzenia, że kondycja branży pozwala nałożyć na przewoźników dodatkowe obciążenia. Co więcej idzie to wbrew trendom w Unii Europejskiej, gdzie część państw członkowskich, na podstawie wprowadzonych w związku z pandemią przepisów, znacznie zredukowała lub nawet czasowo zawiesiła opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej. W tym kontekście propozycję polskiego zarządcy infrastruktury należy uznać za nieracjonalną i szkodliwą, w szczególności biorąc pod uwagę unijne i krajowe cele w zakresie redukcji emisji w sektorze transportu - podkreśla IGTL.

= W związku z powyższym, w ocenie IGTL obciążenie przewoźników częścią opłaty zależną od rodzaju wykonywanych przewozów powinno być poprzedzone nowym, aktualnym badaniem, który wykaże spełnienie (bądź nie) warunków, o których mowa powyżej. Jednocześnie wskazujemy, że badanie takie powinno być wykonane w oparciu o rzetelne dane dostarczone przez uczestników rynku oraz poddane szerokim konsultacjom - podsumowuje Izba.

Pełne stanowisko IGTL można pobrać tutaj.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony