Partnerzy serwisu:

Góra: System kolejowy poradzi sobie z obecnymi wyzwaniami

Ignacy Góra 06.04.2020 2,1k

Góra: System kolejowy poradzi sobie z obecnymi wyzwaniami
Fot. Miłosz Pakulski, SM42.pl
– Jestem przekonany, że system kolejowy poradzi sobie z obecnymi wyzwaniami i po ustaniu epidemii wrócimy z jeszcze większą energią do kolejnych inicjatyw podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa i całego społeczeństwa. Jednocześnie pragnę zapewnić, że UTK gwarantuje elastyczność działań oraz pomoc w poszukiwaniu rozwiązań, zapewniających realizację wszystkich Państwa potrzeb i oczekiwań – pisze Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.
Polska od kilku tygodni mierzy się z zagrożeniem spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19. Mając na względzie wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności – stanu epidemii, pragnę poinformować, że dokładamy wszelkich starań, by w ramach obowiązujących ram prawnych zminimalizować wpływ aktualnych zagrożeń na sytuację rynku kolejowego.

W ramach tych działań prowadzimy monitoring zdarzeń na sieci kolejowej, w tym przypadków zagrożenia bezpieczeństwa, absencji drużyn trakcyjnych i konduktorskich, frekwencji  w pociągach pasażerskich, potrzeb przewoźników i zarządców infrastruktury w zakresie środków dezynfekujących i ochrony indywidualnej. Jesteśmy także zaangażowani w koordynację procesu przekraczania granic bez wymogu odbycia kwarantanny przez pracowników kolei, tak by umożliwić międzynarodowy transport towarów koleją. Podjęliśmy wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury działania w obszarze badań okresowych pracowników kolei, a także szkoleń i pouczeń okresowych.

Zauważamy, że obecne zagrożenia znacznie dotykają kolej. O ile ruch towarowy odbywa się na porównywalnym poziomie, to w przewozie pasażerów widzimy, że Polacy stosują się do zaleceń ministra zdrowia i ograniczają do absolutnego minimum wychodzenie z domów. Liczba podróżnych w zależności od przewoźnika spadła o 70-90%.

Pragnę zapewnić, że mimo trudnych okoliczności, cały czas pracujemy normalnie, zachowując najwyższy standard obsługi naszych klientów. Jesteśmy instytucją otwartą i nowoczesną. Ponad 90% osób zatrudnionych w urzędzie wykonuje swoją pracę zdalnie, mając dostęp do wszystkich systemów, które są wykorzystywane w UTK. Pozwala to urzędowi zachować ciągłość działania. Mimo pracy zdalnej sprawnie realizujemy nasze zadania. W związku ze zmienionym trybem pracy zachęcamy wszystkich, aby sprawy załatwiać elektronicznie. Jest to możliwe dzięki systemowi ePUAP, poprzez pocztę elektroniczną i telefon. Do dyspozycji naszych klientów od dawna są już takie systemy jak SOLM, który pozwala na w pełni elektroniczne złożenie wniosku o wydanie licencji maszynisty. Umożliwiamy też spotkania z pracownikami UTK w formie wideokonferencji, dlatego do aktualnych warunków dostosowaliśmy formułę „Piątków z UTK” – cyklicznych spotkań z rynkiem.

Warto wskazać, że w marcu do urzędu wpłynęło niemal 3,8 tys. pism. To liczba porównywalna z marcem ubiegłego roku. Zmieniła się jednak struktura wpływów – więcej o 60% było dokumentów przesłanych przez ePUAP, o 22% więcej e-maili. Liczba listów tradycyjnych zmniejszyła się o 13%. Porównując z rokiem ubiegłym, liczba korespondencji wychodzącej z urzędu zwiększyła się o ponad 10%. Pracownicy urzędu mają świadomość szczególnej odpowiedzialności, która wynika z pracy w korpusie służby cywilnej. Wykonujemy swoje zadania rzetelnie, bezstronnie i z pełnym zaangażowaniem. Tak jak do tej pory chcemy swoimi działaniami potwierdzać, że naszym priorytetem jest troska o obywatela, pasażera czy przedsiębiorcę. To podejście jest szczególnie ważne dzisiaj.

Jestem przekonany, że system kolejowy poradzi sobie z obecnymi wyzwaniami i po ustaniu epidemii wrócimy z jeszcze większą energią do kolejnych inicjatyw podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa i całego społeczeństwa. Jednocześnie pragnę zapewnić, że UTK gwarantuje elastyczność działań oraz pomoc w poszukiwaniu rozwiązań, zapewniających realizację wszystkich Państwa potrzeb i oczekiwań.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Koronawirus a transport