Partnerzy serwisu:

Przystanek w Pisarach (gmina Zabierzów) może powstać najwcześniej za kilka lat

Roman Czubiński 08.04.2020 19

Przystanek w Pisarach (gmina Zabierzów) może powstać najwcześniej za kilka lat
Zdjęcie ilustracyjnefot. PKP PLK
Choć budowę przystanku w Pisarach na linii 133 uznano przed modernizacją linii za niecelową, istnieją szanse na jego powstanie w nadchodzącej unijnej perspektywie budżetowej – twierdzi wiceminister infrastruktury w odpowiedzi na interpelację poselską. Wcześniejsze podjęcie tego zadania groziłoby, jego zdaniem, utratą dofinansowania unijnego dla wykonanych już prac. Lokalnej społeczności zależy na powstaniu obiektu, dzięki któremu mieszkańcy nie musieliby już korzystać z odległej stacji w Rudawie.
O budowę przystanku kolejowego w Pisarach w podkrakowskiej gminie Zabierzów zabiegają mieszkańcy Pisar, Nawojowej Góry i Dubia. Już w poprzedniej kadencji Sejmu ich przedstawiciele kierowali pisma do PKP PLK i do ministerstwa oraz spotykali się z ich reprezentantami. Zwrócili się oni w tej sprawie do posłanki PSL-Kukiz 15 Agnieszki Ścigaj. – Zainteresowane osoby przedstawiły szereg działań, które zostały zainicjowane w celu budowy przystanku. Z treści przedłożonego pisma wynika, iż Pisary położone są przy istniejącej linii kolejowej, a tym samym wskazana budowa nie wymagałaby doprowadzenia torów kolejowych specjalnie w tym celu, gdyż istniejąca infrastruktura umożliwia już teraz rozpoczęcie stosownych prac – napisała parlamentarzystka w piśmie do ministra infrastruktury.

– W piśmie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departamentu Transportu i Komunikacji znalazła się informacja o odmowie współfinansowania inwestycji – stwierdziła posłanka. Budowa przystanku ma natomiast poparcie pisarskiego wójta. Obiekt miałby być zlokalizowany między stacjami Krzeszowice i Rudawa. – Przemieszczenie się pieszo do stacji w Rudawie ze środka wsi Pisary zajmuje ok. 45 minut. Proponowana lokalizacja przystanku w Pisarach, która mogłaby znajdować się w odległości 3 km w linii prostej od stacji w Rudawie, skróciłaby ten czas dla mieszkańców Pisar i znacznej części Nawojowej Góry do ok. 15 min. Skorzystaliby na tym również mieszkańcy Dubia oraz Siedlca – przekonuje Ścigaj. Jak dodaje, w okolicznych wsiach osiedla się coraz więcej osób (podczas ostatniego spisu powszechnego, przeprowadzonego w 2011 r., Pisary miały 622 mieszkańców).

Posłanka spytała ministra o plany działań zmierzających do budowy przystanku, termin ewentualnego podjęcia prac i szacowany czas realizacji. Zadała też pytanie o sposób, w jaki ministerstwo zamierza zapobiegać wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców Pisar, Nawojowej Góry, Dubia i Siedlec, jeśli do inwestycji nie dojdzie.

– W ramach prac studialnych i przygotowawczych do realizacji inwestycji „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap II b” przeprowadzono analizy techniczne oraz ekonomiczne omawianej inwestycji – odpowiada wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Wykazały one, że budowa przystanku nie jest zasadna. Przytoczone przez przedstawiciela resortu argumenty to: niewielka odległość od stacji Rudawy, konieczność ingerencji w świeżo zmodernizowaną infrastrukturę linii 133, duży szacowany koszt (ok. 9 mln zł) i zakres robót traconych, a także wydłużenie czasu jazdy pociągów i zmniejszenie przepustowości linii. Osiągnięty dzięki budowie przystanku przyrost liczby pasażerów byłby natomiast – według autorów analiz – stosunkowo niewielki i nie zrekompensowałby tych strat.

Jak podkreśla Bittel, na zmiany w projekcie modernizacji linii jest ponadto już za późno. – Inwestycja jest realizowana ze środków unijnych w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę” i prowadzona w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową oraz pozyskane decyzje administracyjne, na podstawie których został przygotowany i zatwierdzony wniosek o dofinansowanie. Budowa dodatkowego przystanku osobowego stanowiłaby rozszerzenie jej zakresu rzeczowego, co byłoby kosztem niekwalifikowalnym – przekonuje wiceminister. Konsekwencją byłby brak dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej, a także ryzyko naruszenia trwałości projektu i w efekcie – utraty pozyskanego już dofinansowania.

Mimo tych kontrargumentów szanse na budowę przystanku – jak wynika z dalszej części pisma Bittela – istnieją. Jak czytamy w odpowiedzi, PKP PLK zaproponowały małopolskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu rozważenie możliwości budowy przystanku z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027. – Zainicjowanie budowy przystanku kolejowego w miejscowości Pisary uwarunkowane jest w szczególności deklaracją Marszałka Województwa Małopolskiego o potrzebie budowy przedmiotowego przystanku oraz o wprowadzeniu w przyszłości postojów handlowych pociągów regionalnych na nowym przystanku – uściśla przedstawiciel MI. Odpowiadając na pytanie o walkę z wykluczeniem komunikacyjnym, wiceminister informuje ogólnie o prowadzeniu prac planistycznych związanych z nową unijną perspektywą budżetową oraz o programie „Kolej Plus”.
PARTNERZY DZIAŁU
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony