Partnerzy serwisu:

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego 2016: Prawo dla bezpieczeństwa

Michał Grobelny 07.03.2016 0

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego 2016: Prawo dla bezpieczeństwa
Fot. Łukasz Patera
W ostatnim okresie doszło do istotnych zmian prawnych, mających znaczenie dla zagadnienia bezpieczeństwa na kolei w Polsce i w Europie. Podczas Forum Bezpieczeństwa Kolejowego 2016 podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Piotr Stomma poinformował, że w resorcie trwają prace nad stworzeniem programu wieloletniego zatytułowanego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów na lata 2016-2023”.
Dokument ten ma ustanowić ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa dotyczących infrastruktury kolejowej w zakresie zarządzania nią, przewidywanych do wykonania w latach 2016-2023. Ma on także zapewnić stabilne finansowanie prac remontowo-utrzymaniowych. W założeniu twórców programu jego efektem ma być również wdrożenie efektywnej kontroli wydatkowania środków publicznych oraz realny wpływ na poprawę stanu technicznego infrastruktury kolejowej. To ma z kolei poskutkować podniesieniem poziomu bezpieczeństwa na polskiej sieci kolejowej.

Podczas wspomnianego spotkania minister Stomma zwrócił również uwagę, że na forum Unii Europejskiej dobiegają także końca prace nad IV Pakietem Kolejowym – pozostała jeszcze formalna akceptacja Parlamentu Europejskiego dla aktów przyjętych przez Radę Unii Europejskiej. W jego skład wchodzi tzw. część techniczna, składająca się z dyrektywy Parlamentu i Rady w sprawie bezpieczeństwa kolei, rozporządzenie Parlamentu i Rady ws. Agencji Kolejowej oraz dyrektywa Parlamentu i Rady w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej. Przyjęcie tych regulacji ma być kolejnym krokiem dla realizacji wizji jednolitego europejskiego obszaru kolejowego – rynku wewnętrznego, na którym wszystkie europejskie przedsiębiorstwa kolejowe będą mogły świadczyć swe usługi bez barier prawnych, instytucjonalnych, czy technicznych. W tym celu będzie konieczne zastosowanie także wspólnego podejścia do zasad bezpieczeństwa.

Również w krajowym systemie prawnym doszło do zmian, które mają wpływ na sferę bezpieczeństwa na kolei. We wrześniu zeszłego roku przyjęto ustawę o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, która wzmocniła Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych, a także przekazała nadzór nad pracą komisji kolejowych prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego. Przyjęcie tych przepisów pozwoliło na objęcie mechanizmem badania zdarzeń kolejowych również bocznice. Trwają prace nad projektem rozporządzenia ministerialnego w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym. Na jego mocy Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych będzie mogła działać na bocznicach, a wszelkie zdarzenia będą podlegały analogicznemu reżimowi badania, jak zdarzenia zaistniałe na głównej sieci kolejowej – wskazywał wiceminister Stomma podczas Forum Bezpieczeństwa Kolejowego.


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony