Partnerzy serwisu:

Dwa etapy projektu Podłęże – Piekiełko z gwarancją finansowania

Dominik Lebda 06.12.2016 1,4k

Dwa etapy projektu Podłęże – Piekiełko z gwarancją finansowania
Stacja kolejowa w Mszanie Dolnej na trasie Chabówka - Nowy SączFot. DL
Już w 2017 roku ma zostać ogłoszony przetarg na dokumentację dla projektu Podłęże – Piekiełko. Następnie jeszcze w tym samym roku może zostać podpisana umowa na prace przygotowawcze, które wraz z modernizacją linii Chabówka – Nowy Sącz uzyskały gwarancję finansowania. 
W historii koncepcji Podłęże – Piekiełko nastąpiła właśnie przełomowa decyzja. Piątego grudnia Rada Ministrów przyjęła znowelizowany Krajowy Program Kolejowy, o czym informowaliśmy tutaj. Na liście podstawowej znalazły się dwa z trzech etapów, na które została podzielona realizacja projektu Podłęże – Piekiełko. O takim podziale informowaliśmy już w kwietniu. Na ogólny projekt składa się budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna, modernizacja linii kolejowej nr 104 Nowy Sącz – Chabówka i prace przygotowawcze. PKP Polskie Linie Kolejowe mają otwartą drogę dla przygotowań postępowań przetargowych.

Przełomowa decyzja

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa umieściło na liście podstawowej KPK dwa etapy projektu. – Na liście projektów krajowych KPK ujęto prace przygotowawcze. Etap II obejmujący modernizację linii nr 104 znajduje się na liście podstawowej załącznika 1 KPK (projekty POIiŚ) z zabezpieczeniem części środków. Etap III znajduje się na liście rezerwowej załącznika 1 KPK – poinformowała Elżbieta Kisil, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Równolegle do realizowanych prac przygotowawczych, czyli etapu I, ministerstwo będzie zabezpieczało środki finansowe, które mają pozwolić na opracowanie pełnego montażu finansowego etapu drugiego, czyli modernizacji szlaku Chabówka – Nowy Sącz. Ponadto równolegle będą toczyły się prace nad ostatecznym określeniem źródeł finansowania dla etapu III, czyli budowy linii Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/ Mszana Dolna. Jak powiedział Gazecie Wyborczej Włodzimierz Żmuda, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych, zarządca chciałby jednocześnie budować nową linię i modernizować tą łączącą Nowy Sącz z Chabówką, jako integralną i nieodłączną część całej koncepcji. – Sam remont trasy Chabówka – Nowy Sącz nie rozwiązuje żadnych problemów – podkreśla Włodzimierz Żmuda.

Pierwsze przetargi w 2017

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa potwierdziło, że w ramach prac zmierzających do realizacji projektu Podłęże – Piekiełko w 2017 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na etap I, tj. prace przygotowawcze. – Planowane podpisanie umowy przed końcem 2017 r. pozwoli na pozyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania w latach 2018-2019 – tłumaczy Elżbieta Kisil. Łączny koszt projektu Podłęże – Piekiełko szacowany jest obecnie na kwotę 7,17 mld zł, w tym 311 mln zł – etap I (prace przygotowawcze), 3,064 mld zł – etap II (modernizacja linii 104) i 3,801 mld zł – etap III (budowa linii Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna).

W Krajowym Programie Kolejowym zostały ujęte możliwe i przewidywane sposoby finansowania poszczególnych etapów projektu. – Działania w zakresie przygotowania projektu zostały ujęte na liście podstawowej KPK, co oznacza zabezpieczanie środków na ich realizację. Koszty działań przygotowawczych będą w pierwszej kolejności finansowane z obligacji PKP PLK S.A. Działania w zakresie modernizacji linii kolejowej 104 również zostały umieszczone na liście podstawowej, jednakże obecnie w ramach KPK na ich realizację zabezpieczono kwotę 685,5 mln zł. Pozostała część kosztów prac w ramach linii 104 będzie finansowana z oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektów POIiŚ. Zadania dotyczące budowy nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna zostały zgłoszone jako rekomendowane do wsparcia z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI), aby umożliwić, po formalnym przyjęciu przez Radę Ministrów listy projektów, rozpoczęcie rozmów z EBI w zakresie ich wsparcia – czytamy w dokumencie KPK.

Zgodnie z założeniami KPK, docelowo przewiduje się, że prace przygotowawcze będą finansowane ze środków FS, po zabezpieczeniu źródeł finansowania na zadania w zakresie linii 104 i budowy nowej linii Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna. – W toku realizacji prac przygotowawczych finansowanych ze środków PKP PLK S.A., przeanalizowany zostanie stan faktyczny w zakresie dostępności środków, tj. ewentualnych oszczędności na projektach POIiŚ dla finansowania działań na linii 104 oraz pozyskania źródła finansowania (np. EFSI, kredyt, itd.) dla działań w zakresie budowy nowej linii. Zaangażowanie środków publicznych uzależnione będzie od zabezpieczenia środków finansowych w wysokości pozwalającej na stworzenie pełnego montażu finansowego projektu – czytamy w KPK.

Szczegóły techniczne

W połowie 2015 roku PKP Polskie Linie Kolejowe wybrały wariant budowy nowej linii i wariant modernizacji linii nr 104. Zgodnie ze specyfikacją techniczną wariantów, którą zarządca opublikował na stronie internetowej dedykowanej specjalnie dla potrzeb projektu, wariant 1A budowy nowych linii kolejowych nr 622 i 6231A zakłada wybudowanie 58,5 km nowych torów kolejowych i 11 tuneli o łącznej długości ok. 11,7 km oraz 7 estakad o łącznej długości ok. 6,4 km. Nowe linie kolejowe nr 622 i 623 będą liniami dwutorowymi z wyjątkiem jednotorowych odcinków Szczyrzyc – Tymbark oraz Szczyrzyc – Mszana Dolna . Parametry techniczne pozwolą na jazdę pociągów z prędkością 160 km/h. Trasowanie linii pozwoliło zminimalizować konflikty społeczne, wynikające z koniecznych wyburzeń obiektów cennych kulturowo – np. ominięcie wsi Gruszów z jej zabytkowymi zabudowaniami. Pomimo trudnych warunków ukształtowania terenu, wariant 1A ogranicza długości tuneli pozytywnie wpływając na wynik ekonomiczny budowy linii. Jak informują PKP PLK, odcinek nowej linii został zaprojektowany tak, aby ominąć jak najwięcej istniejących oraz planowanych zabudowań, jednocześnie nie ograniczając parametrów technicznych linii. Ograniczenie prędkości wprowadzono jedynie w rejonie stacji Tymbark.

Według wspomnianej specyfikacji PKP PLK, opcja 4 modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 104 zakłada długość zmodernizowanego odcinka na poziomie 74,5 km. Na przebiegu opcji 4 planowana jest budowa estakady o długości ok. 1,1 km (okolice Limanowej), dwóch tuneli o łącznej długości ok. 5,8 km (powiat limanowski). Opcja modernizacji istniejącej linii kolejowej na odcinku Chabówka – Nowy Sącz zakłada osiągnięcie prędkości przejazdu pociągu do 120 km/h. Na odcinku Tymbark – Nowy Sącz prędkość będzie wynosić do 120 km/h. Na odcinku Tymbark – Chabówka prędkość będzie wynosić do 120 km/h jednakże w celu optymalizacji kosztów (ograniczenie ilości estakad i tuneli oraz wyburzeń) proponuje się kilka krótkich odcinków z lokalnymi ograniczeniami prędkości do 80 km/h (na odcinku Mszana Dolna – Tymbark do 60km/h).

Według Komitetu Inwestycyjnego PKP Polskich Linii Kolejowych, opcja ta uwzględnią również budowę nowego szybkiego połączenia alternatywnego do 160 km/h dla przejazdu pomiędzy Mszaną Dolną, a Tymbarkiem w ramach linii 622/623 biegnącej na północ od linii 104. Głównymi założeniami modernizacji jest przybliżenie istniejącej linii do bieżących standardów podróży transportem kolejowym, aby zapewnić projektowane prędkości podróży oraz bezpieczeństwo planowane jest ograniczenie liczby przejazdów w poziomie szyn ze 139, do 70. W opcji 4 wykonawca zaprojektował 2 tunele, które w znaczący sposób „prostują” przebieg istniejącej linii w trudnym, górzystym terenie.

Pod tym linkiem znajduje się mapa przebiegu wariantu budowy oraz opcji modernizacji.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Nowe linie kolejowe
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony