Partnerzy serwisu:

DW LEGAL Duda Wasilewska: Pytania prawne Sądu Najwyższego do TSUE

Adw. Piotr Duda, adw. Anna Wasilewska 02.12.2019 1

DW LEGAL Duda Wasilewska: Pytania prawne Sądu Najwyższego do TSUE
fot. Pixabay.com
W prowadzonej przez Kancelarię DW LEGAL Duda Wasilewska sprawie z powództwa jednego z przewoźników kolejowych przeciwko zarządcy infrastruktury i Skarbowi Państwa o zwrot kwoty kilkuset milionów złotych, które zdaniem przewoźnika zostały nadpłacone w związku z zawyżaniem stawek dostępu do infrastruktury kolejowej, Sąd Najwyższy postanowił wystąpić z dwoma pytaniami prawnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 
Jest to wydarzenie niezwykle rzadkie i dotyczy tylko najtrudniejszych spraw - podczas piętnastu lat Polski w Unii Europejskiej Sąd Najwyższy zdecydował się na to zaledwie ok. 20 razy. Rozstrzygnięcie w tej sprawie może mieć decydujący wpływ na wynik szeregu spraw sądowych dotyczących zarzucanego przez przewoźników zawyżania stawek dostępu do infrastruktury kolejowej. 

Treść pytań prawnych Sądu Najwyższego jest następująca: 

1) Czy przepisy dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r., a w szczególności art. 4 ust. 5 oraz art. 30 ust. 1, 3, 5 i 6 tej dyrektywy, należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie dochodzeniu przez przedsiębiorcę kolejowego, z pominięciem sądowej kontroli decyzji organu nadzorczego, roszczeń odszkodowawczych w stosunku do państwa członkowskiego z powodu nieprawidłowej implementacji dyrektywy w sytuacji, w której elementem odszkodowania byłaby nadpłacona opłata za użytkowanie infrastruktury kolejowej?

2) Czy przyjęcie, że prawo do odszkodowania na podstawie prawa wspólnotowego za wadliwe stosowanie prawa Unii Europejskiej, a w szczególności za wadliwą implementację dyrektywy lub brak jej implementacji, przysługuje wyłącznie, gdy naruszona norma jest dla jednostek źródłem uprawnienia, naruszenie prawa ma charakter kwalifikowany (w szczególności w postaci oczywistego i ciężkiego przekroczenia władzy dyskrecjonalnej państwa członkowskiego przy implementacji dyrektywy), a związek przyczynowy między naruszeniem a szkodą ma charakter związku bezpośredniego, sprzeciwia się regulacji prawa państwa członkowskiego, które przyznaje w takich przypadkach prawo do odszkodowania przy spełnieniu mniej surowych przesłanek?
PARTNER DZIAŁU
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony