Partnerzy serwisu:

Duże zmiany w podatku od nieruchomości na kolei

Jakub Madrjas 16.09.2021 2,6k

Duże zmiany w podatku od nieruchomości na kolei
Fot. PKP Polskie Linie Kolejowe SA
Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który ma znacząco zmienić system wyliczania podatku od nieruchomości na kolei.
Jak wyjaśniają autorzy przepisów, w obecnym brzmieniu przepisów zapisano, że zwolnienia od podatku od nieruchomości przysługują tam, gdzie znajduje się infrastruktura kolejowa (udostępniana, wykorzystywana do przewozu osób lub szerokotorowa) i nieruchomości po zlikwidowanej infrastrukturze kolejowej (są one zwolnione z podatku przez trzy lata po likwidacji).

Zdaniem ministerstwa, przepis jest wykorzystywany do unikania opodatkowania gruntów, na których znajduje się infrastruktura kolejowa, przez podmioty nieprowadzące działalności kolejowej, z uwagi na interpretacje, które pojęcia „udostępniania infrastruktury” nie wiążą ze stosowaniem ustawy o transporcie kolejowym.

Proponowana zmiana przepisów doprecyzowuje zakres zwolnienia, wiążąc go z udostępnianiem infrastruktury kolejowej oraz obiektów infrastruktury usługowej według ustawy o transporcie kolejowym. Jednocześnie wykluczona ma zostać możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku gruntów lub ich części zajętych na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności innej niż związana z wykonywaniem zadań zarządcy infrastruktury, lub świadczeniem usług przez operatora obiektu infrastruktury usługowej.

Zyskać ma PKP SA, samorządy i operatorzy infrastruktury usługowej

- Spółki Skarbu Państwa zarządzające nieruchomościami kolejowymi (PKP SA i PKP PLK SA) nie będą zmuszone do zmniejszania kosztów przez pozbywanie się części z obciążanych podatkiem nieruchomości, jednocześnie projektowane przepisy stymulować będą rozwój transportu kolejowego – podkreślają autorzy przepisów.

Zdaniem ministerstwa infrastruktury, które zaproponowało przepisy, na zmianie skorzystają zarządcy infrastruktury kolejowej, w tym kolei wąskotorowej, którym zmniejszy się należne podatki – nie będą musieli ich płacić od infrastruktury nieczynnej czy gruntów niewykorzystywanych do prowadzenia przewozów. Zyskać mają też operatorzy obiektów infrastruktury usługowej takich jak stacje pasażerskie, terminale towarowe, czy tory postojowe – chodzi łącznie aż o 5 tys. obiektów, od których będzie odprowadzany mniejszy podatek.

Jednocześnie gminy, na których obszarze znajduje się infrastruktura kolejowa mają czerpać większe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości. Stracą natomiast podmioty prowadzące działalność gospodarczą inną niż „kolejowa” które posiadają infrastrukturę kolejową – zapłacą oni podatek od większej powierzchni gruntu niż dotąd.

Ministerstwo nie szacuje, jakie będą dokładnie zmiany we wpływach budżetowych po nowelizacji przepisów. Poinformowano jedynie, że PKP SA zapłaci prawie dwa razy mniejszy podatek od nieruchomości (85 mln zł zamiast 160 mln zł obecnie), zaś PKP PLK zapłaci więcej (32 mln zł zamiast obecnych 20 mln zł).

Skrócone konsultacje społeczne

Jak informują autorzy projektu, sam problem był wielokrotnie omawiany roboczo ze stroną samorządową w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Tym uzasadnia się procedowanie projektu w trybie odrębnym, tj. z przeprowadzeniem konsultacji publicznych w skróconym 14-dniowym terminie oraz zaopiniowaniem projektu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, natomiast z pominięciem etapu uzgodnień międzyresortowych i opiniowania.

Projekt nowelizacji (druk nr ED268) dostępny jest tutaj.

PARTNER DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony