Partnerzy serwisu:

Dłużej poczekamy na nowe wagony dla PKP Intercity

Martyn Janduła 14.07.2017 59

Dłużej poczekamy na nowe wagony dla PKP Intercity
fot. Mateusz Kaczmarek, SM42.pl
W gorącym  okresie dla PKP Intercity, gdzie zapotrzebowanie na tabor rośnie, zaś postępowania na modernizacje wagonów się przeciągają, pojawia się również informacja o przedłużonym terminie składania ofert na dostawę nowych wagonów dla spółki. O miesiąc przesunięto termin składania ofert.
PKP Intercity jest w trakcie prowadzenia postępowania przetargowego na zakup nowych wagonów. Spółka chce ich zakupić 55 wraz z wykonaniem ich przeglądu na 3. poziomie utrzymania. Przedmiotem zamówienia jest 5 wagonów przedziałowych pierwszej klasy, 18 wagonów bezprzedziałowych drugiej klasy, 18 wagonów przedziałowych drugiej klasy, 7 wagonów bezprzedziałowych drugiej klasy, z których każdy wyposażony będzie w osiem wieszaków na rowery oraz 7 wagonów przedziałowych drugiej klasy, z których każdy przystosowany będzie do przewozu osób niepełnosprawnych. Łącznie przewoźnik pozyska 55 sztuk pojazdów. Dodatkowo wagony mają posiadać dopuszczenie do eksploatacji nie tylko w Polsce, ale także w Czechach, Niemczech, Austrii na Słowacji i Węgrzech.

Termin składania ofert mijał początkowo 14 lipca 2017 roku. Z uwagi jednak na wniesione odwołanie Pesy, termin ten przesunięto na 18 lipca. Krajowa Izba Odwoławcza przystała na postulaty bydgoskiej firmy, co poskutkowało istotnymi zmianami w specyfikacji zamówienia. Teraz PKP Intercity zdecydowało się o prawie miesiąc wydłużyć termin składania ofert – zaproponowano więc 11 sierpnia.

Wymagania techniczne są wygórowane

Pesa odwołała się wobec treści postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia PKP Intercity na dostawę fabrycznie nowych 55 wagonów. Bydgoski producent zarzuca zamawiającemu, że wskazane warunki udziału w postępowaniu są określone w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Stanowią one niewspółmierny środek oceny zdolności wykonawcy, wskazując nadmiernie wygórowane wymagania. Ponadto Pesa zarzuca państwowej spółce brak zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zdaniem producenta, niejednoznacznie sformułowano także wysokości kar umownych w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zdaniem odwołującego się sposób ich obliczania może prowadzić do rażącego ich wygórowania.

Bydgoski producent chce, aby warunkiem udziału wykonawcy było wykazanie się w okresie ostatnich trzech lat należytego wykonania dostawy lub naprawy nie mniej niż 10 wagonów osobowych (piętrowych lub jednopokładowych czy członów pasażerskich pojazdów kolejowych). PKP Intercity wymagało, żeby były to pojazdy o prędkości eksploatacyjnej co najmniej 190 km/h, co zanegowała Pesa, wskazując na prędkość 160 km/h. Odwołujący wskazuje, że zamawiający powinien opierać się na obiektywnych przesłankach, tak, aby dopuszczony do udziału w postępowaniu był każdy wykonawca zdolny do wykonania zamawiania, sugerując jednocześnie, że ogranicza to tym samym konkurencję na rynku.

W przypadku kary umownej za zwłokę w wykonaniu proponuje się jej zmianę, by była ona liczona w stosunku do każdego wagonu odrębnie w wysokości 0,2% ceny za wykonanie przeglądu każdego z wagonów za każdy dzień zwłoki.

Pod górkę z taborem


Analizując szerszy kontekst sytuacji taborowej PKP Intercity, widać, że przewoźnikowi nie do końca się wiedzie. Najpierw wskazywano na przeciągające się postępowania przetargowe dotyczące dwóch przetargów: modernizacji 20 wagonów osobowych drugiej klasy, który wreszcie rozstrzygnięto oraz 10 wagonów pierwszej klasy, który unieważniono. Później pojawił się problem zbyt wysokich ofert względem budżetu w trzech oddzielnych przetargach na wykonanie P5 z modernizacją 83 wagonów, 40 wagonów i 60 wagonów. Wciąż nie poznaliśmy w tym aspekcie decyzji PKP Intercity odnośnie tych postępowań. Spółka daje wykonawcy 78 miesięcy na zrealizowanie całości podstawowego zamówienia. Teraz z kolei o miesiąc przedłużane jest postępowanie na 55 nowych wagonów, które mają pozwolić przewoźnikowi na zapewnienie w przyszłości przewozów w wakacje, bez konieczności pożyczania od Kolei Czeskich 50 wagonów. Warto zaznaczyć, że wyniki przewozowe kolei systematycznie rosną, w maju przekroczono już pułap 26 mln pasażerów. Ostatnio taki wynik uzyskano 10 lat temu.


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony