Partnerzy serwisu:

Dlaczego projekty CEF trafiają na listę rezerwową KPK?

Łukasz Kuś 18.08.2016 11

Dlaczego projekty CEF trafiają na listę rezerwową KPK?
fot. Lichen99 CC BY-SA 3.0 pl
Przesunięcie na listę rezerwową w Krajowym Programie Kolejowym nie oznacza, że inwestycja ta „wypada” z listy pewnych projektów. Na listę rezerwową trafiły duże projekty CEF jak kolej aglomeracyjna na Śląsku.
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawiło znowelizowaną wersję Krajowego Programu Kolejowego w lipcu. Wśród ważniejszych zmian było zaktualizowanie inwestycji realizowanych w regionalnych programach operacyjnych oraz inwestycji zakwalifikowanych do udziału w konkursie funduszu „Łącząc Europę” (CEF), o których pisaliśmy tutaj.

Wielkie projekty na liście rezerwowej

Zaskoczeniem dla wielu, było przesunięcie niektórych dużych projektów, jak modernizacja środkowego fragmentu linii E59 Poznań Główny – Szczecin do listy rezerwowej. Tak samo zrobiono z innym wielkim projektem: modernizacją magistrali E65 Będzin – Katowice – Czechowice-Dziedzice. To jeden z największych projektów Krajowego Programu Kolejowego o szacunkowej wartości 4,1 mld zł. PLK chce gruntownie przebudować katowicki węzeł kolejowy, aby oddzielić ruch aglomeracyjny od dalekobieżnego. Więcej o planowanych inwestycjach kolejowych na Śląsku piszemy tutaj.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, przesunięcie dużych projektów CEF na listę rezerwową KPK nie oznacza, że inwestycje „wypadają” z podstawowej listy. MIB umieszcza projekty CEF na listach rezerwowych, gdyż decyzje o realizacji projektów w ramach CEF zapadają na poziomie Komisji Europejskiej, a nie na krajowym, tak jak przy projektach finansowanych w ramach np. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W związku z tym przesunięcie na listę rezerwową jest jedynie uporządkowaniem listy projektów, które już zatwierdzono.

– Przesunięcie projektów pozwoli na większą elastyczność działań podejmowanych w zakresie ich wsparcia z instrumentu „Łącząc Europę”. Projekty, które decyzją Komisji Europejskiej otrzymają dofinansowanie w ramach trzeciego konkursu CEF, zostaną przesunięte na listę podstawową KPK – wyjaśnia biuro prasowe MIB.

Więcej czasu na wykonanie prac


Jeśli chodzi o projekt modernizacji katowickiego węzła kolejowego, to w II konkursie CEF wsparcie otrzymał etap przygotowawczy inwestycji. Zgodnie z planowanym przez PKP PLK SA harmonogramem, etap ten wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych dla odcinków Będzin – Katowice Szopienice Południowe oraz Katowice Szopienice Południowe – Katowice – Katowice Piotrowice zakończy się w 2018 r. Zakończenie tego etapu prac pozwoli na rozpoczęcie przetargów i robót budowlanych na wskazanych odcinkach.

Równocześnie MIB zdecydowało się zgłosić projekt modernizacji najważniejszych linii kolejowych na Śląsku do trzeciego konkursu CEF. Decyzja o rozdzieleniu projektu na etap przygotowawczy i realizacyjny zapadła m.in. w związku z okresem kwalifikowalności kosztów w ramach projektów CEF. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez KE, w ramach III konkursu CEF końcowy termin kwalifikowalności kosztów zostanie ustalony na 2023 r. – odmiennie niż w I i II konkursie, gdzie termin kwalifikowalności został określony na 2020 r. Dodatkowe trzy lata na realizację inwestycji zwiększają zdaniem MIB szanse na utrzymanie harmonogramu i wykorzystanie środków unijnych.

– Mając na uwadze że wskazany projekt jest kompleksowym zadaniem realizowanym w trudnym terenie, podjęto decyzję o przesunięciu aplikowania o środki CEF dla zasadniczych prac modernizacyjnych na III konkurs CEF, co pozwoli na zabezpieczenie dłuższego okresu kwalifikowalności kosztów i zminimalizuje ryzyko wykroczenia poza ten termin – informuje MIB.
 
Railway Business Forum, w ramach trwających konsultacji do nowelizacji Krajowego Programu Kolejowego, skierowało do Ministra Infrastruktury i Budownictwa swoje uwagi odnośnie do planu inwestycyjnego, o których piszemy tutaj.


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony