Partnerzy serwisu:

DB Cargo Polska: Trudno będzie odbudować popyt na przewozy

Roman Czubiński 24.04.2020 27

DB Cargo Polska: Trudno będzie odbudować popyt na przewozy
fot. DB Cargo
Rozpoczęcie procesu odmrażania gospodarki i wznawianie produkcji w niektórych zakładach daje nadzieję na ponowny wzrost przewozów towarowych. Powrót do skali działalności sprzed pandemii nie będzie jednak łatwy – mówi prezes zarządu DB Cargo Polska Steffen Bobsien. Przewoźnik rozważa skorzystanie z tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0.
Roman Czubiński, Rynek Kolejowy: Jak pandemia wpłynęła na przewozy?

Prezes DB Cargo Polska Steffen Bobsien: Pandemia to zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, którego skala i zasięg zaskoczył nawet największych pesymistów. To wielkie domino. Wirus, który atakuje człowieka, przenosi swoje skutki na działalność firm, ich klientów, dostawców i pracowników. W konsekwencji powoduje straty ekonomiczne i społeczne. W sytuacji, gdy od połowy marca br. sektor automotive wstrzymał produkcję w swoich fabrykach w Europie, Rosji i Chinach, gdy nastąpił spadek zużycia energii elektrycznej, a co za tym idzie – spadło zapotrzebowanie na węgiel, gdy słabnie konsumpcja, a w ślad za nią maleje zapotrzebowanie na transport dóbr wysoko przetworzonych – transport, w tym również towarowy transport kolejowy, jako jeden z pierwszych odczuwa skutki tych zdarzeń.

Obecnie każda realizowana przez kolej usługa nabiera szczególnego znaczenia. Dziś kolejarska służba to poczucie wielkiej odpowiedzialności. Codziennie tysiące kolejarzy, w tym nasi #DBCargoHeroes [hashtag używany przez DB Cargo w mediach społecznościowych – przyp. RK], mimo realnego zagrożenia wykonują sumiennie swoje obowiązki, utrzymując kolejowy system transportowy – krwiobieg gospodarki – w sprawności i dostarczając tak potrzebnego mu tlenu. Dziś wszyscy kolejarze są bohaterami.

Jakie środki ostrożności podjęto, by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa?

Obecna sytuacja wymaga podejmowania szczególnych działań. Już na początku marca powołano specjalny zespół kryzysowy, którego celem jest ciągła obserwacja sytuacji w kraju, podejmowanie działań prewencyjnych, czuwanie nad kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz odpowiadanie na pytania pracowników i klientów. Jedną z pierwszych decyzji zespołu było wyposażenie naszych pracowników w środki ochrony osobistej: płyny dezynfekcyjne, maseczki i rękawiczki jednorazowe. W naszych lokalizacjach zamkniętych regularnie kontrolujemy temperaturę ciała pracowników. W obszarach, w których jest to możliwe, nasi pracownicy wykonują swoje obowiązki w trybie home office. W obszarach produkcyjnych dostosowaliśmy system pracy, ograniczając kontakty do niezbędnego minimum. Nasze spotkania odbywają się w trybie zdalnym. Ograniczyliśmy znacząco wstęp osób z zewnątrz do budynków i pomieszczeń należących do DB Cargo Polska.

W całej organizacji podniesiony został znacząco reżim sanitarny, co przejawia się regularnym dezynfekowaniem sprzętu i pomieszczeń użytkowanych w trybie zmianowym. Zostały opracowane i wdrożone instrukcje postępowania w przypadku zamknięcia miejsca pracy oraz w przypadku podejrzenia zakażenia pracownika. Materiały informacyjne zawierające podstawowe zasady zachowania ostrożności i higieny zostały umieszczone we wszystkich miejscach pracy, w tym w pomieszczeniach socjalnych.

Jak długo, według Państwa przewidywań, może potrwać pandemia i związany z nią spadek popytu na przewozy?

Dziś trudno powiedzieć, jak długo taki stan potrwa. Wszystko zależy od decyzji rządu, którego przedstawiciele już komunikują chęć stopniowego odmrażania gospodarki. Przymierzają się do tego również inne kraje europejskie. Dla przykładu: niektóre koncerny samochodowe już uruchomiły swoje fabryki lub zrobią to w najbliższym czasie. Zobaczymy, co przyniosą najbliższe dni, jak odmrażanie będzie wyglądało w praktyce. Kluczowe jest tutaj słowo „stopniowe”. Co do popytu – rynek towarowego transportu kolejowego jeszcze przed pandemią odczuwał spowolnienie. Koronawirus znacząco pogłębił te spadki. Powrót na ścieżkę wzrostu będzie bardzo trudny i z pewnością w początkowej fazie musimy przygotować się na spowolnienie w gospodarce, a co za tym idzie – również na rynku towarowego transportu kolejowego.

Jak może ona odbić się na wynikach finansowych spółki?

Spowolnienie, które odczuwamy, ma oczywiście wpływ na nasze bieżące wyniki finansowe. Dziś jest jednak jeszcze za wcześnie, aby mówić o tym, jak ta sytuacja odbije się na wynikach rocznych.

Czy są plany podjęcia jakichś działań w celu odrobienia strat?

Praca nad minimalizowaniem skutków pandemii idzie pełną parą. Cały czas pracujemy nad wachlarzem działań, które pozwolą nam wyjść obronną ręką z tej trudnej sytuacji. W każdym z nich pracownik jest w centrum uwagi. Oczywiście analizujemy także to, co daje nam ustawodawca. Przyglądamy się podejmowanym decyzjom, tym na szczeblu administracji państwowej, ale także podejmowanym przez naszych klientów i dostawców.

Jak odnoszą się Państwo do rozwiązań zawartych w rządowym pakiecie antykryzysowym?

Tarcza antykryzysowa 1.0 dla podmiotów naszej wielkości jest dostępna niestety w bardzo małym stopniu. Mamy nadzieję, że wersja 2.0, którą obecnie analizujemy, obejmie duże przedsiębiorstwa w szerszym zakresie.
PARTNERZY DZIAŁU
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Koronawirus a transport