Partnerzy serwisu:

Część okresów przejściowych TSI przechodzi do lamusa

Ignacy Góra 16.02.2017 541

Część okresów przejściowych TSI przechodzi do lamusa
Fot. Darek Wandtke, SM42.pl
W maju skończy się pewna epoka dla TSI dotyczących pojazdów kolejowych. Urząd Transportu Kolejowego jest w stałym kontakcie z rynkiem, by każdy był przygotowany na duże zmiany w dopuszczeniach pojazdów do eksploatacji. Z TSI jest trochę tak, jak ze znanym wśród kolejarzy „kwadratem” – kwadratowym kluczem, którym da się otworzyć i zamknąć prawie wszystko – od przedziału w wagonie po szafkę w lokomotywie. TSI, czyli techniczne specyfikacje interoperacyjności to wymagania, które mają ujednolicić europejski system kolei – perony, trakcję, systemy bezpieczeństwa, pojazdy szynowe. Jak „kwadrat” pasuje do wielu zamków w pociągach, tak polski pociąg ma współgrać z systemem kolejowym Czech, Niemiec czy Węgier – i odwrotnie. Komentuje dla "Rynku Kolejowego" Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.
Stosowanie technicznych specyfikacji interoperacyjności ma ujednolicić europejski system kolei poprzez zapewnienie optymalnego stopnia harmonizacji. Obowiązek stosowania TSI mają wszystkie państwa członkowskie.

W przypadku pojazdów kolejowych ujednolicone wymagania są konieczne dla stworzenia wspólnego rynku taboru kolejowego. Stosowanie TSI ogranicza wprowadzanie przez poszczególne państwa członkowskie dodatkowych wymagań, co ma wpłynąć na rozwój i konkurencyjność transportu kolejowego. Zastosowanie unijnych reguł we wszystkich inwestycjach taborowych ma szansę doprowadzić do europejskiego, w pełni interoperacyjnego systemu kolejowego za kilkadziesiąt lat.

Każdy nowo wyprodukowany pojazd kolejowy musi być zgodny ze wszystkimi TSI mającymi zastosowanie do danego pojazdu i aktualnymi w dniu wydania zezwolenia.

W poszczególnych TSI zostały jednak ustanowione okresy przejściowe oraz wyjątki od ich stosowania. Umożliwiają one wnioskodawcy spełnienie wymagań z wcześniej obowiązującej TSI bądź, w wyjątkowych przypadkach, całkowite niestosowanie danej TSI.

Nowe lokomotywy i tabor pasażerski powinny być zgodne z TSI Loc&Pas 2014. Ta TSI przewiduje możliwość uzyskania odstępstwa albo skorzystania z okresu przejściowego. Nie oznacza to, że pojazd nie ma spełniać europejskich wymogów. Niestosowanie TSI Loc&Pas 2014 wiąże się z koniecznością wykazania zgodności taboru z TSI Loc&Pas 2011. Dla producentów taboru i przewoźników istotna jest data 31 maja 2017 r. Tego dnia kończy się okres przejściowy dla niestosowania TSI Loc&Pass 2011. Od 1 czerwca 2017 r. wymagane będzie pełne zastosowanie tych TSI. Ma to konkretne skutki w obszarze dopuszczeń do eksploatacji pojazdów.

Dopuszczanie do eksploatacji pojazdów niezgodnych z TSI Loc&Pass 2011 (korzystających z okresu przejściowego na niestosowanie TSI Loc&Pass 2011) w oparciu o zgodność z dopuszczonym typem jest możliwe jedynie do 31 maja 2017 r.

Wyjątkowo możliwe jest dopuszczenie typu pojazdu niezgodnego z TSI Loc&Pass 2011 po 31 maja 2017 r., jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

1. udokumentowane odstępstwo od TSI Loc&Pass 2014 (art. 9 ust. 1 lit. b – f dyrektywy 2008/57/WE) lub udokumentowany okres przejściowy TSI Loc&Pass 2014 dla taboru zgodnego z istniejącym projektem (tabor konstrukcji istniejącej) do 1 stycznia 2021 r., zgodnie z pkt 7.1.1.2.1 w zw. z pkt 7.1.1.2.1 ppkt 3 TSI Loc&Pass 2014;

2. udokumentowane wyłączenie stosowania TSI Loc&Pass 2011 poprzez eksploatację poza siecią TEN na podstawie pkt 1.2 TSI Loc&Pass 2011 (wówczas weryfikacja powinna być przeprowadzona w oparciu o Listę Prezesa UTK).

Od 1 czerwca 2017 r. nie będzie możliwości wydania kolejnego świadectwa, ani na czas określony, ani bezterminowego pojazdom posiadającym świadectwo dopuszczenia do eksploatacji, a eksploatowanych na głównej sieci kolejowej. Nie będzie także możliwości przeprowadzenia procedury potwierdzenia zgodności wyrobu z typem.

Kończą się pewne rozdziały w obszarze dopuszczeń. Może to stanowić pewne kłopoty, tak dla producentów taboru, jak i dla przewoźników. Dlatego UTK jest cały czas w kontakcie z rynkiem – informujemy, doradzamy i konsultujemy. Chcemy, by po 31 maja 2017 r. nikt nie był zaskoczony. Pewne skomplikowanie dla jednych, to z drugiej strony większy komfort dla innych. Nadchodzi epoka nowych lokomotyw, zespołów trakcyjnych i wagonów zgodnych z najnowszymi unijnymi normami. Stosowanie najnowszych TSI to większa wygoda dla pasażerów, łatwiejsze podróżowanie dla osób z niepełnosprawnością i o ograniczonej możliwości poruszania się. Do tego stosowanie nowych TSI oznacza zwiększenie konkurencyjności – bo polskim pociągom łatwiej będzie wjechać na inne unijne rynki.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Obserwator Legislacyjny
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony