Partnerzy serwisu:

Cud na kolei. Dostęp do torów dla pociągów na ŚDM za darmo

Jakub Madrjas 07.07.2016 326

Cud na kolei. Dostęp do torów dla pociągów na ŚDM za darmo
Fot. PKP Intercity
To prawdziwa rewolucja na polskich torach. Zarządca torów – PKP PLK nie pobierze opłaty podstawowej za dostęp do infrastruktury kolejowej pociągów wożących uczestników Światowych Dni Młodzieży.
Jak sfinansować transport na ŚDM?

Jak informuje „Rynek Kolejowy” Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, zasady dofinansowania przewozów okazjonalnych regulują przepisy ustawy z 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w RP oraz Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Ministerstwo nie przekazuje diecezjom żadnych środków finansowych przeznaczonych na organizację transportu kolejowego w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży.

Zgodnie z ustawą, transport kolejowy na potrzeby uczestników ŚDM i uroczystości związanych z wizytą papieża powinien być zapewniony poprzez regularne przewozy wykonywane zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy pociągów oraz przewozy okazjonalne, przeznaczone do obsługi podróżnych w związku z tymi wydarzeniami. Ich organizacja to jednak dla przewoźnika koszt. Kto go poniesie?

Będzie dotacja dla przewoźników

Jak tłumaczy MIB, zgodnie z zapisami ustawy możliwe jest dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa przewozów wykonywanych jako przewozy okazjonalne w rozumieniu przepisów ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zarówno w relacjach międzywojewódzkich, jak i wojewódzkich. Według art. 21 ust. 4 ustawy, minister właściwy ds. transportu może udzielić przewoźnikowi kolejowemu dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczenia tych przewozów. Dotacja ta nie może jednak przekroczyć różnicy pomiędzy kosztami bezpośrednimi poniesionymi w związku z wykonywaniem przewozów okazjonalnych, a sumą przychodów uzyskanych z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że deficyt wykonanych przewozów okazjonalnych może być pokryty dotacją celową w 80%, a kwota dotacji nie może przekroczyć 500 000 euro przez okres 3 lat budżetowych.

Ministerstwo informuje, że przewoźnicy otrzymają dotację celową po wykonaniu przewozów na podstawie rozliczeń faktycznie poniesionych kosztów i rzeczywistych przychodów uzyskanych z tytułu wykonania przewozów okazjonalnych. – W związku z tym nie jest obecnie możliwe wskazanie konkretnej kwoty przeznaczonej na ten cel – tłumaczy MIB.

– Koszty związane z organizacją transportu (nie tylko kolejowego) ponoszą różne podmioty, w tym np. przewoźnicy kolejowi, zarządca infrastruktury kolejowej, samorządy terytorialne. Działania związane z zaspokojeniem potrzeb transportowych wszystkich zaangażowanych stron i podmiotów wciąż jeszcze trwają, co utrudnia dokonanie szacunków kosztów – dodaje ministerstwo.

Stuprocentowa zniżka za dostęp do torów

Na podstawie art. 22 specustawy na ŚDM możliwe jest też udzielenie przez zarządcę infrastruktury kolejowej ulg w opłacie podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej dla przewozów okazjonalnych wykonywanych w relacjach międzywojewódzkich. I PKP Polskie Linie Kolejowe będą przyznawały takie ulgi – w maksymalnej postaci, bo opłata zostanie zredukowana do zera.

Jak potwierdza „Rynkowi Kolejowemu” zarządca infrastruktury, ulga od opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej dla pociągów międzywojewódzkich uruchamianych na rzecz uczestników Światowych Dni Młodzieży wyniesie 100 procent. – Dokumenty określające zasady rozliczenia ulgi zostały przesłane do przewoźników kolejowych – mówi „RK” rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec. Zarządca otrzyma od ministerstwa dotację celową na obniżenie tych stawek, choć jak już wspomniano, nie wiadomo jeszcze w jakiej wysokości.

Co z pozostałymi opłatami, np. za dostęp do peronu czy zapowiedzi megafonowe? – PKP Polskie Linie Kolejowe SA otrzymują dotację celową na obniżenie stawek. Ulga w wysokości 100% opłaty podstawowej obejmuje minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej dla pociągów międzywojewódzkich uruchamianych na rzecz uczestników ŚDM, co oznacza, że pozostałe opłaty pozostają bez zmian – informuje Siemieniec.

Dotąd ulgę od opłaty za dostęp otrzymywały tylko przewozy intermodalne (do 25 proc.). Jej kontynuacja w kolejnych latach jest rozważana.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony