Partnerzy serwisu:

Co zrobić, by Polacy częściej jeździli koleją

inf. prasowa UTK 03.05.2017 520

Co zrobić, by Polacy częściej jeździli koleją
LegnicaFot. Dariusz Żaruk, SM42.pl
W 2016 roku statystyczny Polak jechał koleją osiem razy. Urząd Transportu Kolejowego przygotował analizę wykorzystania kolei również w poszczególnych województwach. Mieszkańcy czterech regionów korzystali z kolei częściej niż średnia w całym kraju. Dokument przygotowany przez UTK ma pomóc w diagnozie problemów i ułatwić działania rozwijające transport kolejowy.
W ostatnich latach rośnie liczba pasażerów korzystających z kolei. W 2016 roku pociągami jechało 292,5 mln osób. To najlepszy wynik od lat. Urząd Transportu Kolejowego przyjrzał się wykorzystaniu kolei nie tylko w skali całego kraju. Przeanalizowaliśmy wykorzystanie kolei w poszczególnych województwach. Prezentowane dziś opracowanie „Koleje pasażerskie w województwach – dynamika zmian” to próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zaobserwowane w skali kraju wzrosty mają odzwierciedlenie w województwach.

Wskazano podstawowe współczynniki charakteryzujące rynek przewozów pasażerskich w województwach, udział przewozów aglomeracyjnych i dalekobieżnych oraz podział pasażerów między Przewozy Regionalne, a nowych przewoźników samorządowych. Analiza zawiera również porównanie wykorzystania kolei w latach 2012 – 2016. Wzrost zanotowano w 5 z 16 województw.


Mat. UTK

Opracowanie ma pomóc


Opracowanie „Koleje pasażerskie w województwach – dynamika zmian” zostało przekazane organizatorom transportu zbiorowego (Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa oraz marszałkom województw) oraz przewoźnikom. – Chcemy by nasz raport nie był tylko zbiorem danych statystycznych, ale realnie pomógł rozwijać transport kolejowy. Pociąg to wygodny, szybki, bezpieczny i ekologiczny środek transportu, a dane z opracowania pozwalają zauważyć gdzie kolej szczególnie potrzebuje pomocy by się rozwijać – do zapoznania się z analizą zachęca Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Jak można wyczytać z raportu, najwyższy wskaźnik wykorzystania charakteryzuje województwa o dobrze rozwiniętych sieciach kolei aglomeracyjnych i regionalnych, co przekłada się na odciążenie indywidualnego transportu samochodami osobowymi. Cztery pierwsze województwa – pomorskie, mazowieckie, dolnośląskie i wielkopolskie – nie tylko odnotowują największy wskaźnik wykorzystania, ale co więcej, na przestrzeni lat 2012-2016 w każdym z nich wystąpił wzrost liczby przewiezionych pasażerów.

Podobną tendencję w 2016 r. zaobserwować można w województwie małopolskim, co jest głównie wynikiem działalności nowego przewoźnika – Kolei Małopolskich. Z kolei w 11 pozostałych województwach, gdzie liczba przewozów na mieszkańca spada, wymagane jest – zdaniem UTK – podjęcie zdecydowanych, długofalowych działań w celu zwiększenia wolumenu przewozów pasażerskich.

Infrastruktura też ważna rzecz

Urząd Transportu Kolejowego przyjrzał się także jakości infrastruktury. W raporcie wyjaśniono, że niewiele więcej niż połowa infrastruktury torowej jest w stanie umożliwiającym eksploatację zgodnie z założonymi parametrami. 29% linii ma obniżone parametry eksploatacyjne. Nadal 16% posiada bardzo obniżone parametry. Dane z końca 2012 r. to odpowiednio 43%, 30% i 27%. Urząd uściśla jednak, że dane z końca 2016 r. świadczą o poprawie stanu polskiej infrastruktury kolejowej. Zwraca jednak uwagę, że nie jest ona jedynym czynnikiem wpływającym na poprawę konkurencyjności i wzrost liczby pasażerów.


Mat. UTK

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony