Partnerzy serwisu:

Co z elektryfikacją odcinka Krzyż – Gorzów Wielkopolski?

Michał Szymajda 10.11.2017 5,3k

Co z elektryfikacją odcinka Krzyż – Gorzów Wielkopolski?
Stacja w Krzyżu i lubuskie autobusy szynoweFot. ms, Rynek-Kolejowy.pl
Posłanka Katarzyna Osos w imieniu sejmiku województwa lubuskiego zwróciła się do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie elektryfikacji odcinka Gorzów Wielkopolski – Krzyż na linii kolejowej 203
Brak elektryfikacji odcinka 59 kilometrowego odcinka linii, to zdaniem posłanki, olbrzymia niedogodność dla pasażerów. Jak pisze, między Krzyżem a Gorzowem co roku przewozi się około 800 tysięcy pasażerów.

Na razie bez prądu i z jednym torem

– Elektryfikacja linii 203 relacji Krzyż - Gorzów Wlkp. – Kostrzyn nad Odrą zaplanowana jest jako ostatni element modernizacji trasy kolejowej Bydgoszcz - Kostrzyn nad Odrą, dlatego też Sejmik Województwa Lubuskiego, ale przede wszystkim mieszkańcy obawiają się, że nie dojdzie do realizacji tego zadania – obawia się posłanka.

– Kolejnym problemem związanym z modernizacja wskazanej linii, jest fakt iż w miejsce dwóch torów kolejowych funkcjonujących w poprzednich latach, przewidziano realizację tylko jednego toru zakładając, że w przyszłości pojawi się możliwość ułożenia drugiego, równoległego toru. Niewątpliwie takie działania doprowadzą do ograniczenia płynnego ruchu pociągów – ocenia Katarzyna Osos i pyta czy istnieje możliwość wpisania elektryfikacji linii 203 relacji Krzyż - Gorzów Wlkp. – Kostrzyn nad Odrą na listę zadań z gwarancją finansowania oraz czy można uwzględnić przy pracach projektowych ułożenie w jednym czasie dwóch równoległych torów, tak aby zachować płynny i bezproblemowy ruch pociągów?

Studium wykonalności określi, czy elektryfikacja jest potrzebna

Ministerstwo odpowiedziało, że 24 lipca PKP PLK wszczęły postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji przedprojektowej (tzw. studium wykonalności). Obecnie oceniane są złożone oferty, a zawarcie umowy z wybranym wykonawcą planowane jest do końca 2017 r.

W studium określone zostaną optymalne parametry techniczno-eksploatacyjne istotne dla ruchu i zakres rzeczowo-finansowy inwestycji, zdefiniowane i poddane analizie zostaną warianty jej realizacji (w tym zasadność elektryfikacji tej linii), a także określona zostanie jej ekonomiczna efektywność i szacowany koszt. Wariant wyboru wariantu realizacyjnego przewiduje się na I kwartał 2019 r. Po tym projekt ma przejść w fazę przygotowania dokumentacji projektowej i pozyskania niezbędnych zgód i pozwoleń.

– Uwzględniając niezbędny i niemożliwy do skrócenia okres przygotowania inwestycji realizacja robót planowana jest nie wcześniej niż w ramach perspektywy finansowej po 2020 r. – ocenia Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w MIB.

Jeden tor na estakadzie wystarczy

Andrzej Bittel, uzyskawszy informację z PKP PLK, ocenia, że zabudowa jednego toru, w miejsce dwóch funkcjonujących do 1990 r., na estakadzie kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim jest zasadna. – Analizy ruchowo-przewozowe przeprowadzone na etapie opracowywania studium wykonalności wykazały brak zasadności zabudowy dwóch torów na tym obiekcie – napisał.

Przedstawiciel ministerstwa dodaje, że istniejący na estakadzie tor zostanie przełożony na tor przeciwny (od strony rzeki) oraz zastosowana zostanie nawierzchnia bezpodsypkowa. Dzięki temu hałas dla mieszkańców Gorzowa ma być mniej odczuwalny. Bittel dodaje, że modernizacja obiektu jest prowadzona tak, aby w przypadku zmiany uwarunkowań społeczno-gospodarczych możliwa była budowa drugiego toru.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony