Partnerzy serwisu:

Co użytkownik bocznicy wiedzieć powinien? Seminarium 12 lipca

Michał Zięba, ZDG TOR 15.06.2016 251

Co użytkownik bocznicy wiedzieć powinien? Seminarium 12 lipca
Fot. Rynek Kolejowy
Implementacja do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (dalej: „Dyrektywa 34”) przyniesie wiele zmian dla obecnych użytkowników bocznic kolejowych – pisze Michał Zięba, Dyrektor Działu Bezpieczeństwa Kolejowego i Interoperacyjności w Zespole Doradców Gospodarczych TOR. Już 12 lipca seminarium "Bocznice Kolejowe 2016".
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym wprowadzający postanowienia Dyrektywy 34 do polskiego prawa nie jest jeszcze jeszcze ostateczny i może ulec zmianie w toku procesu legislacyjnego, jednak już teraz należy pokusić się o zasadnicze wnioski. Z treści samej dyrektywy wynika wyraźnie, że kluczową nadchodzącą zmianą w krajowych przepisach jest wprowadzenie pojęcia infrastruktury prywatnej, która została wyraźnie wyłączona z kategorii infrastruktury kolejowej. Jak wynika jednak z preambuły do Dyrektywy 34, nawet w stosunku do takiej infrastruktury niezbędne będzie zapewnienie przez jej zarządcę niedyskryminacyjnego dostępu do prywatnych linii i bocznic w przypadku gdy stanowią one tory dojazdowe do obiektów infrastruktury usługowej.

Tym samym dochodzimy do kolejnej doniosłej zmiany jaką niesie ze sobą implementacja Dyrektywy 34 tj. do wprowadzenia nowego pojęcia „Obiekt Infrastruktury Usługowej” oraz szczegółowych zasad korzystania z takich obiektów i zarządzania nimi. Założeniem wynikającym z Dyrektywy 34 jest bowiem, że dostęp do obiektów infrastruktury usługowej i świadczenie usług w tych obiektach umożliwią przewoźnikom rozwój oraz poprawę jakości świadczonych przewozów Rodzaje obiektów infrastruktury usługowej zostały wymienione w Załączniku II do Dyrektywy 34 i jako przykład można wskazać spośród nich: stacje rozrządowe, urządzenia manewrowe, tory postojowe, stanowiska do czyszczenia i mycia taboru, infrastrukturę portów morskich z dostępem do torów czy kolejowe stacje paliw. Wprowadzenie nowej kategorii obiektów infrastrukturalnych wiąże się również z nowymi obowiązkami dla podmiotów nimi zarządzającymi.

– Z moich doświadczeń nad pracami implementującymi Dyrektywę 34 do prawa krajowego wynika jednak, że największym wyzwaniem było pogodzenie rozwiązań związanych z dostępem i regulacją rynku kolejowego z przepisami w obszarze bezpieczeństwa, tj. obowiązkami uzyskiwania świadectw bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa. Z ostatecznymi wnioskami należy jednakże wstrzymać się do zakończenia procesu legislacyjnego, ponieważ w chwili obecnej projekt zmiany ustawy jest kierowany na Komitet Stały Rady Ministrów i nie został jeszcze skierowany do Sejmu – pisze dyrektor Zięba.

Więcej na wspomniane tematy podczas seminarium "Bocznice Kolejowe 2016", organizowanego przez Tor-Audytor (organizator merytoryczny) oraz TOR Konferencje (organizator techniczny) pod patronatem Urzędu Transportu Kolejowego. To kolejna edycja wydarzenia, które co roku dostarcza wiadomości o obecnych, jak i planowanych do wprowadzenia uregulowaniach prawnych – mających istotne znaczenie dla tych, którzy posiadają lub eksploatują bocznice kolejowe lub dopiero mają zamiar rozpocząć taką działalność. Tematy, które zostaną podjęte podczas spotkania:

– Zarządca infrastruktury – użytkownik bocznicy – użytkownik infrastruktury usługowej, 
– Czy użytkownik bocznicy przekształci się w zarządcę infrastruktury? 
– Jaki mamy stan bocznic kolejowych? 
– Jak wprowadzić podział bocznic w zależności od wielkości ich infrastruktury i przewozów? 
– Jakie są wymogi formalne dla użytkownika bocznicy? 
– Co różni transport technologiczny od transportu na ogólnodostępnej bocznicy? 
– Bezpieczeństwo kolejowe na bocznicy – obowiązki badania zdarzeń i raportowanie.

Wśród prelegentów znajdą się eksperci Urzędu Transportu Kolejowego, Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, Tor-Audytor i TOR Certyfikacje.

Więcej informacji - program oraz możliwość rejestracji: TUTAJ 


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony