Partnerzy serwisu:

Co się stanie z „ulgą intermodalną”? Branżowe organizacje piszą do ministerstwa

Michał Szymajda 28.11.2018 1,5k

Co się stanie z „ulgą intermodalną”? Branżowe organizacje piszą do ministerstwa
zdjęcie ilustracyjnefot. AWT
Sektor kolejowy, za pośrednictwem organizacji branżowych: Railway Business Forum, Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Fundacji Pro Kolej i Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych, zwraca uwagę na sposób uregulowania kontynuacji obowiązywania tzw. „ulgi intermodalnej” w 2019 r. oraz w latach następnych.
Organizacje zwracają uwagę, że aktualnie obowiązująca, 25-procentowa zniżka, odnosząca się do stawek dostępu do infrastruktury zarządzanej przez PKP PLK kończy okres obowiązywania z dniem 31 grudnia. Jednocześnie 21 listopada minister infrastruktury przekazał do konsultacji projekt umowy wieloletniej na realizację programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”. W dokumencie tym znalazły się zapisy utrzymujące ulgę intermodalną w latach 2019–2023. Jednocześnie jednak w punkcie 6.2.10. wskazano, że w przypadku, gdy przed upływem III kwartału danego roku wyczerpane zostanie 65% kwoty przewidzianej na dofinansowanie ulgi minister – po wyczerpaniu rocznego limitu środków – ma możliwość zawieszenia jej wypłacania.

– W naszej opinii rozwiązanie to będzie miało zdecydowanie negatywne konsekwencje dla stabilności planowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty działające na rynku transportu intermodalnego. Zapis ten stoi bowiem w sprzeczności z samą ideą wprowadzenia ulgi intermodalnej jako bodźca rozwojowego usług intermodalnych, ponieważ dynamiczny wzrost przewozów intermodalnych będzie prowadził de facto do uruchomiania mechanizmu zwiększającego koszty prowadzenia takiej działalności – stwierdza Adrian Furgalski, przewodniczący zarządu RBF.

Wsparcie intermodalu powinno być priorytetem

Tymczasem wsparcie przewozów intermodalnych leży w interesie całej gospodarki. Wg procedowanego aktualnie projektu Strategii Rozwoju Transportu do 2030 r. „system towarowych przewozów intermodalnych jest szczególnie perspektywiczny, biorąc pod uwagę cel i zadania polityki transportowej. Wynika to przede wszystkim z jego proekologicznego charakteru, odciążenia infrastruktury drogowej i ograniczenia kosztów zewnętrznych transportu”. Dalej strategia wskazuje, iż „Dla dalszego wzrostu znaczenia transportu intermodalnego w Polsce niezbędna jest systematyczna poprawa warunków technicznych, prawnych, organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych”. Dokument ten, do kluczowych elementów, warunkujących rozwój transportu intermodalnego zalicza jednocześnie przewidywalność w zakresie kosztów – na pierwszym miejscu wymieniając opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej.

Brak obniżki uderzy w całą logistykę

– Również z praktyki rynkowej wynika, że obniżka stawek dostępu do infrastruktury kolejowej dla pociągów intermodalnych to, obok inwestycji realizowanych przy udziale środków unijnych kluczowy element wsparcia tego obszaru rynku transportowego – komentują sygnatariusze dokumentu wysłanego do ministerstwa. – Efekty oddziaływania tego instrumentu obejmują nie tylko sektor kolejowy, ale również generalną działalność logistyczną – w tym rozwój portów morskich oraz terminali przeładunkowych. Z kolei brak przedmiotowej zniżki w cenniku PKP PLK zmienia relacje ekonomiczne na tyle istotnie, że realizacja znacznej części przewozów intermodalnych traci sens – dodają.

W związku z powyższym organizacje zwróciły się o weryfikację zapisów tworzących nowe bariery rozwoju transportu intermodalnego i zastąpienie ich rozwiązaniami gwarantującymi stabilne wsparcie użytkowników tego segmentu systemu transportowego.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony