Partnerzy serwisu:

Co dalej z Trakcją? Co dalej z SKM Szczecin?

Michał Szymajda 20.10.2021 5,6k

Co dalej z Trakcją? Co dalej z SKM Szczecin?
Stacja w Ustce, w trakcie modernizacji przez Trakcję Fot. M. Szymajda
Mimo wielu deklaracji o „motywowaniu” Trakcji do realizacji inwestycji w Szczecinie, od wielu miesięcy place budów na torach w stolicy Zachodniego Pomorza znacząco się nie ożywiają. Sporo informacji na temat kondycji głównego wykonawcy prac – Trakcji SA – wnosi do sprawy interpelacja poselska Arkadiusza Marchewki, a w zasadzie odpowiedzi resortu infrastruktury na nią. W sprawie są nowe wątki – takie jak sprzedaż warszawskiej nieruchomości dotąd należącej do Trakcji.
Ministerstwo Infrastruktury od wielu miesięcy podkreśla, podobnie jak PKP PLK, że w związku z opóźnieniami w realizacji projektu Trakcja S.A. „została zobligowana do przedstawienia planu naprawczego i aktualnego harmonogramu realizacji”. Bez zmian pozostaje też deklaracja, że obydwie spółki na spotkaniach omawiają proponowany harmonogram realizacji projektu i „czynią wszelkie starania, aby zakładany termin zakończenia realizacji ww. zadań został dotrzymany, a tym samym roboty zostały zakończone przed końcem 2023 r.”. O wcześniejszym zakończeniu projektu nikt już nie mówi, a nawet pojawiają się głosy, że w grę wchodzi ukończenie budowy przystanków i torów w ramach SKM po 2023 roku.

– PKP PLK wciąż stoi na stanowisku, że uwagi Trakcji dotyczące wadliwie przedstawionej dokumentacji geologicznej na terenach budów w Szczecinie, są bezpodstawne. – PKP PLK na etapie postępowania przetargowego w programie funkcjonalno-użytkowym wskazała na ryzyko związane z warunkami geotechnicznymi. Wykonawca w zakresie umownym powinien wykonać badania geotechniczne, w oparciu o które powinien zaprojektować i wykonać roboty budowlane. PKP PLK wskazała miejsca najbardziej zagrożone ze względu na uwarunkowania geologiczne, nie wykluczając innych miejsc – przedstawia zdanie PKP PLK wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Inne stanowisko prezentuje Trakcja SA. Przedstawimy je w następnym tygodniu.

Co z przejęciem akcji Trakcji przez PKP PLK?

Sporym problemem jest kondycja finansowa Trakcji. Plan Agencji Rozwoju Przemysłu i PKP Polskich Linii Kolejowych dotyczący zakupu 32,85% akcji spółki należących do hiszpańskiej Comsy, dotąd nie doczekał się realizacji.

– PKP PLK SA nie udzieliła finansowania pomostowego spółce Trakcja SA. Informacje dotyczące finansowania pomostowego ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu pozostają poza zakresem właściwości ministra infrastruktury z racji braku sprawowania nadzoru właścicielskiego nad tą spółką – komentuje resort infrastruktury (zwróciliśmy się już do ARP z pytaniami w tej sprawie). W odpowiedzi na interpelację posła Marchewki pojawiają się jednak szersze wyjaśnienia.

W raporcie bieżącym z maja 2021, Trakcja SA poinformowała o planach zaangażowania w spółkę zleceniodawcy Trakcji – państwowego zarządcy infrastruktury, którym jest PKP PLK. Zobowiązała się do subskrypcji 250 mln akcji spółki Trakcja SA serii „E” za łączną cenę emisyjną 200 mln zł. PLK ma na to czas do dnia 31 grudnia 2021 r.

– Realizacja (…) inwestycji będzie miała miejsce pod warunkiem spełnienia określonych w porozumieniu warunków zawieszających, w tym uzyskania przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz PKP PLK S.A. niezbędnych zgód i zezwoleń na inwestycję oraz zaoferowania przez spółkę Trakcja SA do objęcia przez PKP PLK wszystkich akcji serii „E”, a co za tym idzie przyjęcia przez Walne Zgromadzenie spółki Trakcja SA uchwały dotyczącej emisji akcji serii „E” i zaoferowania ich do subskrypcji wyłącznie PKP PLK SA – wyjaśnia resort.

Sprzedaż działki w Warszawie poprawi kondycję spółki

W komunikatach bieżących Trakcji wciąż nie ma informacji o przejęciu udziałów przez PKP PLK. Pojawia się natomiast ciekawa informacja dotycząca sprzedaży działki należącej do Trakcji, zlokalizowanej w pobliżu stacji kolejowej Warszawa Praga – przy Oliwskiej 11. Atrakcyjną działkę kupiła spółka Dantex za 25 milionów złotych.

– Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości będzie miało istotny pozytywny wpływ na wynik pozostałej działalności operacyjnej Spółki i Grupy kapitałowej Trakcja („Grupa”) w IV kwartale 2021 roku. Wpływ powyższej transakcji zostanie ujęty w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2021 oraz w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok 2021 – czytamy w raporcie.

Warto przypomnieć, że pomimo znacznych opóźnień w realizacji inwestycji nie tylko w Szczecinie, ale i w Warszawie czy Łowiczu, PKP PLK podpisało z Trakcją kolejną umowę na przebudowę części linii nr 7 w Warszawie oraz budowę nowego przystanku
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony