Partnerzy serwisu:

Będzie studium wykonalności dla odcinka Stalowa Wola Rozwadów – Przeworsk

Martyn Janduła 20.06.2017 2,5k

Będzie studium wykonalności dla odcinka Stalowa Wola Rozwadów – Przeworsk
fot. Szczepek, CC0
PKP Polskie Linie Kolejowe rozpisały przetarg na opracowanie studium wykonalności dla odcinka linii kolejowej nr 68 Stalowa Wola Rozwadów – Przeworsk. Wykonawca przygotuje trzy scenariusze inwestycji, które pozwolą podnieść prędkość oraz zwiększyć przepustowość na tej zaniedbanej trasie.
Przedmiotem przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 68 na odcinku Stalowa Wola Rozwadów – Przeworsk”. Zadanie to zrealizowane będzie z funduszy pochodzących z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Studium wykonalności obejmie linię kolejową nr 68 Lublin – Przeworsk wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Stalowa Wola Rozwadów – Nisko – Rudnik (nad Sanem) – Łętownia – Nowa Sarzyna – Leżajsk – Grodzisko Dolne – Przeworsk w km 104,043 – 177,120. Przedmiotowy odcinek przebiega w całości przez teren województwa podkarpackiego. Linia nr 68 jest linią pierwszorzędną, normalnotorową o znaczeniu państwowym, dodatkowo jest elementem sieci TEN-T. Na analizowanym odcinku jest zasadniczo linią dwutorową z wyjątkiem odcinków jednotorowych od km 142,007 do km 142,392 oraz od km 164,550 do km 177,120. Cały analizowany odcinek jest zelektryfikowany. Na linii prowadzony jest ruch pasażerski i towarowy.

Zły stan infrastruktury

Jak określa PLK w dokumentach, na odcinku Stalowa Wola Rozwadów – Przeworsk obowiązuje niezadowalająca prędkość jazdy, która wynika z licznych ograniczeń prędkości spowodowanych złym stanem nawierzchni kolejowej. Obniżenie prędkości rozkładowej w okresie ostatnich 10 lat podyktowane było złym stanem technicznym linii w wyniku zwiększonej eksploatacji, zwłaszcza przez ciężkie pociągi towarowe. Prędkość konstrukcyjna tej linii powinna wynosić 120 km/h.

PLK oceniły również, że na linii występuje niewystarczająca przepustowość spowodowana wydłużonym czasem jazdy ze względu na prędkość na obu torach. Negatywnie oceniono również przepustowość stacji Stalowa Wola Rozwadów, Nisko, Rudnik (nad Sanem), Łętownia, Nowa Sarzyna, Leżajsk, Grodzisko Dolne i Przeworsk. Jak określa zarządca, winne są tutaj niedostosowanie układów torowych do obecnych potrzeb, przestarzałe urządzenia srk o długotrwałej eksploatacji i skomplikowanej obsłudze, niedostosowanie rozmieszczenia obiektów obsługi podróżnych i ich zły stan.

Trzy warianty

Zarządca infrastruktury określa, że projekt ma istotne znaczenie dla zwiększenia dostępności wschodnich regionów Polski, a także dla osiągnięcia spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej.
Standardowo przyszły wykonawca, w ramach studium wykonalności, zdefiniuje, podda analizie i porówna różne warianty. Na podstawie analizy wielokryterialnej zaprezentowany ma zostać wariant preferowany do realizacji. Wykonawca ma dokonać analizy możliwości podwyższenia prędkości handlowej i przepustowości linii kolejowej poprzez optymalizację zarządzania ruchem kolejowym oraz dostępne inne działania w warstwie organizacyjnej oraz operacyjnej, które mogą przyczynić się do osiągnięcia celu.

Przygotowane mają zostać trzy warianty. Istotą analizy jest identyfikacja rozwiązań niewymagających ponoszenia istotnych nakładów inwestycyjnych przebudowy linii kolejowej, a które w sposób znaczący przybliżają do realizacji oczekiwanych czasów podróży lub niezbędnej przepustowości linii kolejowej. Przygotowane mają zostać trzy scenariusze – bezinwestycyjny, ograniczonego zakresu, który zakłada przeprowadzenie inwestycji, prowadzącej co najmniej do przywrócenia pierwotnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych oraz scenariusz modernizacji lub budowy nowej infrastruktury, który zakłada kompleksową przebudowę.

Szacunkowa wartość całego zamówienia wyceniono na 3,24 mln zł netto. Wykonawca będzie miał 420 dni na przygotowanie studium. Poddane ocenie zostaną cena (60%) oraz termin wykonania zamówienia (40%). Zgłaszanie ofert trwa do 19 lipca.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony