Partnerzy serwisu:

Arriva RP z uwagami do nowej wersji KPK. Chce elektryfikacji szlaków

Rynek Kolejowy 17.08.2016 46

Arriva RP z uwagami do nowej wersji KPK. Chce elektryfikacji szlaków
Arriva RP z uwagami do nowej wersji KPKFot. ms, Rynek-Kolejowy.pl
W związku z planowaną nowelizacją Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku w ramach członkostwa w Railway Business Forum, przedłożyła swoje uwagi do dokumentu. Prezentujemy je w tekście poniżej.
Zdaniem kujawsko-pomorskiego przewoźnika należy rozszerzyć zakres projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” o działania zmierzające do elektryfikacji odcinka linii kolejowej nr 208 od stacji Wierzchucin ( styk z Lk201) do stacji Chojnice. Istotna, zdaniem Arrivy RP jest również elektryfikacja odcinków linii kolejowych i linii kolejowych nr 215, 743, 744 od stacji Lipowa Tucholska (styk z linią kolejową 201) przez stacje Szlachta, Czersk (styk z linia kolejową 203), Karsin do stacji Bąk (styk z linią kolejową 201). W trzecim punkcie Arriva zwraca uwagę na elektryfikację linii kolejowej i odcinka linii kolejowej nr 214, 229 wraz z budową około 2,5 km nowego odcinka linii „tzw. łącznicy kartuskiej”.

Jako uzasadnienie powyższych wniosków Arriva RP podaje, że projektowana inwestycja na linii kolejowej nr 201 zawiera w sobie kilka odcinków kluczowych dla obu województw pasażerskich linii komunikacyjnych.

Przewoźnik zwraca uwagę na fakt, że na ciągu komunikacyjny Bydgoszcz – Wierzchucin – Tuchola – Chojnice podróżuje najwięcej pasażerów w ruchu regionalnym w województwie kujawsko-pomorskim. Natomiast elektryfikacja wyłącznie linii kolejowej nr 201 będzie skutkować utrzymaniem obsługi omawianego połączenia trakcją spalinową (co nie pozwoli wykorzystać parametrów powstałej infrastruktury) lub spowoduje wprowadzenie przesiadki na stacji Wierzchucin. W takim scenariuszu codzienna podróż do pracy/szkoły realizowana z przesiadką w znaczący sposób obniży atrakcyjność połączenia, wydłuży czas przejazdu i w konsekwencji może spowodować znaczący odpływ pasażerów.

Istotne inwestycje w Borach Tucholskich i na Kaszubach


Arriva RP zwraca też uwagę na problem związany z innym odcinkiem. – Szlak komunikacyjny Bydgoszcz – Lipowa Tucholska - Szlachta – Czersk – Karsin – Kościerzyna – Kartuzy - Trójmiasto w regionalnej komunikacji pasażerskiej obsługiwany jest na odcinku Bydgoszcz – Lipowa Tucholska – Szlachta – Czersk, natomiast w komunikacji międzywojewódzkiej na odcinku Czersk – Kasin – Kościerzyna – Trójmiasto. Na odcinku Lipowa Tucholska – Bąk istniejąca infrastruktura tworzy naturalny odcinek dwutorowy dla ciągu alternatywnego Bydgoszcz – Trójmiasto. W tym układzie jeden tor stanowi odcinek linii kolejowej nr 201 natomiast drugi tor stanowi układ linii 744, 743 i odcinka linii nr 215. Zastosowanie takiego wariantu dwutorowości pozwoli w pełni realizować funkcje towarowe i nie zlikwidować istniejącego obecnie ruchu pasażerskiego do Czerska – czytamy w piśmie Arrivy RP. Nie bez znaczenia dla efektów ekonomicznych tej inwestycji jest także tworząca się sposobność do trasowania pociągów dalekobieżnych z Trójmiasta do Bydgoszczy przez miejscowości leżące dzisiaj na uboczy głównych szlaków kolejowych.

– Wysokie parametry techniczne linii 201 w zakresie prędkości V140-160 km/h, atrakcyjny czas przejazdu oraz włączenia do krajowego układu komunikacyjnego miast takich jak Kartuzy, Kościerzyna, Czersk czy obszarów o szczególnym znaczeniu turystycznym jak Bory Tucholskie i Kaszuby pozwoli znacząco wzmocnić impuls rozwojowy tej części kraju. Osiągnięcie V160 na wybranych odcinkach Lk201 pomiędzy stacjami Kościerzyna i Maksymilianowo wymaga zmiany zapisu w Id-12 polegającej na podwyższeniu prędkości drogowej ze 140 na 160km/h – dodaje Arriva RP.

Ciąg komunikacyjny Kościerzyna – Somonino - Kartuzy ( wraz z łącznicą w Kartuzach) – Trójmiasto będzie głównym połączeniem Trójmiasta z południowo-zachodnią częścią województwa. Obserwowany i prognozowany rozwój urbanistyczny tej części województwa wymagać będzie ciągłego podnoszenia atrakcyjności połączeń pasażerskich. Zgodnie z zapisami dokumentów strategicznych komunikacja kolejowa stanowić ma podstawę systemu transportu.

– W celu realizacji tych zamierzeń niezbędne jest poprawienie parametrów infrastruktury na linii 201 oraz odcinkach linii nr 214 i 229. Kluczowe znaczenie ma tu także budowa nowej łącznicy na stacji Kartuzy, która umożliwi domknięcie układu poprzez wprowadzenie połączeń relacji Kościerzyna – Somonino - Kartuzy – Trójmiasto bez czasochłonnej zmiany kierunku jazdy. Inwestycja ta jest także epokową szansą na wprowadzenie połączeń dalekobieżnych z i do Trójmiasta przez ważne miasta takie jak Czersk, Kościerzyna i Kartuzy o porównywalnym czasie jazdy jak przez Tczew – piszą pracownicy Arrivy RP.

Inne uwagi

Po przeanalizowaniu programu wynika z jego zapisów dość szybki i znaczny zakres wdrażania systemów interoperacyjności kolei, w tym rozwój ERTMS/GSM-R. Przewiduje się zabudowę tych systemów na liniach sieci bazowej TEN-T. Z punktu widzenia spółki często występują styki z tymi korytarzami co będzie powodowało konieczność inwestowania w te systemy. Część z tych programów dotyczących rozwoju ERTMS/GSM-R jest na liście rezerwowej, ale linia 9, 3, 131 znajdują się w projektach podstawowych.

Spółka zwraca uwagę, że w ramach programu POliŚ przy modernizacji linii nr 353 wyłączono odcinek Toruń Główny – Toruń Wschodni. Arriva RP proponuje powtórne rozważenie tej inwestycji ponieważ kwestia dotycząca zwiększenia przepustowości na odcinku Toruń Wsch. – Toruń Gł. jest niezwykle istotna.

Arriva RP pisze też, że elektryfikacja odcinka Leszno – Głogów znajduje się na liście projektów rezerwowych, nadal pozostawiając zapewne ten odcinek jako uciążliwy w mobilności lokalnej w mikroregionie na styku dwóch województw.

Na końcu listu skierowanego do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa kujawsko-pomorski operator zwraca uwagę na prace modernizacyjne wartości 230,4 mln zł linii 18 na odcinku Kutno – Toruń Gł., które znajdują się na liście rezerwowej. – Kłóci się to zapisem rozdziału 4, dotyczącego tego, że województwo Kujawsko – Pomorskie objęte jest inwestycjami kluczowymi z punktu widzenia całej gospodarki i na tych obszarach przewiduje się inwestycje. Linia 18 w układzie województwa jest główną magistralą dla obszaru kujawsko – pomorskiego i powinna być na liście podstawowej. Potwierdza to także umieszczenie zadania modernizacji linii 18 Bydgoszcz – Piła z elektryfikacją odcinka Piła – Krzyż na liście rezerwowej.

W związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi znowelizowanego Krajowego Programu Kolejowego swój głos zabrało także Railway Business Forum. Tutaj przeczytasz stanowisko RBF w tej sprawie.


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Inwestycje liniowe
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony