Partnerzy serwisu:

Arriva RP, SKM i Polregio odwołują się od warunków przetargu PKM [aktualizacja]

Michał Szymajda 28.09.2022 5,4k

Arriva RP, SKM i Polregio odwołują się od warunków przetargu PKM [aktualizacja]
fot. M. Szymajda
W przetargu na obsługę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej zarówno PKP SKM Trójmiasto, jak i Arriva RP odwołały się do jego warunków. Uwag skierowanych do Krajowej Izby Odwoławczej jest sporo. Swoje ma także Polregio.
Arriva RP, przewoźnik operujący w województwie kujawsko-pomorskim, zwraca uwagę w odwołaniu, że ogłoszony niedawno przetarg, którego efektem ma być znalezienie operatora i obsługa linii od 12 grudnia 2022, nie daje mu szans do wzięcia w nim udziału. Żaden bowiem przewoźnik, który nie operuje obecnie na linii, nie będzie w stanie przygotować pojazdów i załóg do pracy na linii w tak krótkim czasie. Arriva stwierdza, że tak krótki termin przygotowań dyskryminuje ją, jako operatora.

Arriva RP zwraca też uwagę, że województwo pomorskie nie wskazuje minimalnej pracy eksploatacyjnej, przez co „zaniechało przygotowania i prowadzenia postępowania z należytą starannością”. Operator wskazuje, że w sposób niewłaściwy przygotowano wskaźniki rewaloryzacyjne, co naraża operatora na stratę.

PKP SKM Trójmiasto zgłasza sporo wątpliwości

Trójmiejska SKM, która obecnie kursuje na linii, korzystając w większości z taboru pozostającego własnością województwa, zwraca m.in. uwagę na to, że organizator przetargu, wprowadza z jednej strony brak zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia a z drugiej, "w sposób nieuprawniony i sprzeczny z prawem ogranicza podwykonawstwo do 20%".

SKM podnosi kwestię kar umownych, z których część „naliczanych jest również z tytułu okoliczności w żaden sposób niezawinionych, a dodatkowo pozwalając na ich kumulację i sumowanie”.

– Poprzez sformułowanie w projekcie umowy (…) obowiązku zawarcia i utrzymania przez cały okres realizacji przewozów umów o wzajemne honorowanie biletów i wzajemną sprzedaż biletów (…), bez określenia przewidywanych zasad tego honorowania oraz gwarancji ze strony organizatora, iż zawarcie takiej umowy będzie możliwe, (…) nie pozwala na skalkulowanie oferty, w zakresie zwymiarowania kosztów – czytamy.

Także SKM zwraca uwagę na „niejasne zasady w zakresie określenia faktycznego poziomu pracy eksploatacyjnej” obejmującego planowane prace modernizacyjne, dodatkowo przy jednoczesnym obowiązku organizacji przewozu zastępczego. Według SKM niewłaściwe jest także to, że możliwe jest wprowadzenie innego taboru organizatora/zamawiającego do umowy w miejsce taboru spalinowego (planowany do użycia jest tabor elektryczny) bez scharakteryzowania jego parametrów technicznych i określenia terminów.

W uwagach co do warunków przetargu powtarza się wątek braku możliwości kalkulowania ceny oferty, „przerzucający na wykonawców niemożliwe do oszacowania ryzyka kontraktowe, a przy tym naruszający obowiązek określenia w sposób obiektywny i przejrzysty parametrów według których obliczana jest Rekompensata Finansowa i Rekompensata za pociągokilometr, a w konsekwencji uniemożliwiający właściwie oszacowanie ceny oferty”.

Obaj potencjalni operatorzy wezwali do zmiany warunków przetargu, które, ich zdaniem, nie pozwalają na złożenie dobrze skalkulowanej oferty.

Polregio także pisze do KIO

Do przetargu na obsługę linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej wpłynęło jeszcze jedno odwołanie. Do Krajowej Izby Odwoławczej napisało Polregio.

Polregio zarzuca urzędowi marszałkowskiemu „opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący”, a także brak określenia minimalnego, gwarantowanego przez Zamawiającego zakresu zamówienia, który będzie realizowany przez wykonawcę (co podnosiło też SKM i Arriva RP).

Polregio zwraca też uwagę na ukształtowanie postanowień projektu umowy w zakresie określającym zasady waloryzacji wynagrodzenia przysługującego wykonawcy (Rekompensaty Finansowej) w sposób nieodpowiadający strukturze kosztów świadczenia usług transportu pasażerskiego.

Przewoźnik zwraca też uwagę, że urząd marszałkowski zamierza wprowadzić na linie PKM tabor elektryczny, ale nie informuje o parametrach przeznaczonych dla linii pojazdów, co ma znacznie „dla ustalenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia oraz zapewnienia wymagań jakościowych stawianych wykonawcy usługi publicznej, przy uwzględnieniu kryteriów jakości dotyczących dostępności usługi, informacji dla podróżnych, czasu realizacji świadczenia, komfortu podróży oraz bezpieczeństwa przewozów”.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony