Partnerzy serwisu:

Arcadis: Wspomagamy rozwój infrastruktury na całym świecie

Roman Czubiński 28.11.2019 1,1k

Arcadis: Wspomagamy rozwój infrastruktury na całym świecie
fot. Arcadis
Specyfiką polskiej branży infrastrukturalnej jest konieczność nadrabiania zapóźnień historycznych. W ostatnich dekadach, zwłaszcza po akcesji Polski do Unii Europejskiej, udało się je znacząco zmniejszyć, jednak konieczne są dalsze inwestycje, zwłaszcza na kolei – mówił w rozmowie z RK na Kongresie Kolejowym prezes zarządu Arcadis Polska Jarosław Miziołek. W jego ocenie zamawiający powinni odejść od stosowania kryterium najniższej ceny, a władze państwowe – dostosować swoje działanie do nowych sposobów projektowania i zarządzania infrastrukturą.
Jaka jest struktura polskich klientów Arcadis? Przy jakich inwestycjach sięgają oni po pomoc firmy?

Mamy bogate i zróżnicowane portfolio klientów. Każda z czterech linii biznesowych – Infrastruktura, Woda, Środowisko, Budownictwo – charakteryzuje się inną ich strukturą. Największą siłą firmy jest duży, interdyscyplinarny zasób specjalistów, dlatego najczęściej klienci zwracają się do nas w przypadku realizacji dużych, wymagających inwestycji, przy których potrzebują kompleksowego wsparcia. Pracujemy jednak również przy wielu mniejszych i krótkich projektach – są to przede wszystkim audyty techniczne i środowiskowe, które są związane z ustaleniem stanu budynku lub działki.

Proszę o krótkie omówienie działalności poszczególnych pionów.

Pion Infrastruktury w zdecydowanej większości świadczy usługi projektowe dla generalnych wykonawców, realizujących największe inwestycje w sektorze kolejowym i drogowym w ramach kontraktów „Projektuj i Buduj”. Usługi projektowe świadczymy również bezpośrednio dla zamawiających publicznych, m. in. w sektorze kolejowym, miejskim i lotniskowym. Naszą największą siłą jest zespół ekspertów z absolutnie każdej branży, co daje możliwość dostarczenia w ramach naszych struktur kompleksowej usługi. Naszym dodatkowym atutem jest jeden z największych w Polsce zespołów sterowania ruchem kolejowym.

Pion Budownictwa współpracuje prawie wyłącznie z klientami z sektora prywatnego, przede wszystkim z deweloperami obiektów biurowych, handlowych czy logistycznych, ale też z prywatnymi inwestorami, którym zapewniamy doradztwo w transakcjach kupna lub sprzedaży nieruchomości. Jedną z naszych głównych grup klientów są też korporacje, które wspieramy w procesie aranżacji powierzchni biurowych.

Gospodarka wodna w Polsce to prawie wyłącznie domena instytucji publicznych, z którymi współpracuje nasza linia biznesowa Wody. Projekty te obejmują całe regiony, a czasami są realizowane kompleksowo dla całego kraju. Zdarzają się też mniejsze projekty dla pojedynczych samorządów, a także dla klientów prywatnych, związane z ograniczeniem ryzyka powodziowego dla kompleksów budynków i pojedynczych obiektów.

Zespół Środowiska pracuje dla klientów zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Projekty dla klientów prywatnych są zwykle związane z koniecznością spełnienia wymogów środowiskowych przy realizacji inwestycji, w tym – z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia. Z kolei projekty dla klientów publicznych mogą być naprawdę duże – tak jak projekt Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu dla 44 największych miast w Polsce, który zrealizowaliśmy w konsorcjum z IOŚ, IETU i IMGW na zlecenie Ministerstwa Środowiska.

Która z wymienionych linii biznesowych cieszy się największym zainteresowaniem klientów w Polsce? Czy proporcje ich popularności w Polsce różnią się w jakiś sposób od sytuacji na świecie?

Arcadis prowadzi działalność w ponad 70 krajach na całym świecie, a w każdym regionie struktura tej działalności jest inna. Na przykład w Ameryce Północnej i Łacińskiej aż połowę przychodów generują klienci linii biznesowej Środowiska, a jedną czwartą – usługi linii Wody. Z kolei w regionie Azji i Pacyfiku dominują projekty dla klientów z sektora nieruchomości i budownictwa, które stanowią aż 68% wartości projektów Arcadis na tym obszarze.

W Polsce struktura Arcadis jest zbliżona do szerszego obrazu rynku w regionie Europy i Bliskiego Wschodu, gdzie działalność firmy jest bardziej zrównoważona między czterema liniami biznesowymi. Największy przychód generują linie biznesowe Infrastruktury i Budownictwa, nieco za nimi jest Środowisko, a najmniejszą linią jest Woda. Trudno mówić w tym kontekście o popularności, bo różny jest charakter projektów realizowany przez każdą z linii biznesowych. Pion Infrastruktury bierze udział w inwestycjach opartych o bardzo duże budżety, których okres realizacji jest liczony w latach. Tego typu przedsięwzięcia wymagają zaangażowania dużych, doświadczonych i stabilnych zespołów projektowych. Z kolei piony Budownictwa czy Środowiska, oprócz usług dla nowych, dużych inwestycji, realizują też mniejsze i bardzo dynamiczne projekty doradztwa oraz audytu technicznego i środowiskowego dla istniejących obiektów przy okazji transakcji na rynku nieruchomości.

Jakie są inne czynniki, nadające polskiemu rynkowi odrębną specyfikę?

Specyfika polskiego rynku jest związana z zaszłościami historycznymi. Od II wojny światowej Polska rozwijała się w oderwaniu od krajów Europy Zachodniej. W 1989 roku zaczęliśmy proces zbliżania z Europą, ukoronowany akcesją do Unii Europejskiej. Równolegle trwały niesamowicie dynamiczne przemiany gospodarcze, które miały nam pozwolić dogonić zachodnioeuropejski poziom rozwoju. Możemy to dostrzec zwłaszcza od roku 2004, kiedy uzyskaliśmy dostęp do funduszy unijnych. To właśnie wtedy przyspieszyła budowa i modernizacja infrastruktury na niespotykaną nigdy w naszej historii skalę, w którą bardzo mocno zaangażowany był też Arcadis. Przez ostatnie kilkanaście lat nasz kraj był wielkim placem budowy, a licznik kilometrów ukończonych dróg ekspresowych i autostrad szybko rósł. Licznik ten będzie powoli wyhamowywał, a ciężar inwestycyjny będzie przenoszony na modernizację i rozwój sieci kolejowej.

Rynek infrastruktury w Polsce ma więc w dużej mierze charakter nadrabiania zaległości historycznych i dążenia do zbliżenia poziomu i jakości tej infrastruktury do poziomu Europy Zachodniej. Dostrzegalna jest również pewna zmienność koniunktury realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Aktualnie, po kilkunastu latach dynamicznej rozbudowy sieci drogowej, nacisk przenosi się na infrastrukturę kolejową, której rozwój jest również ściśle powiązany z planami budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Jakie są najważniejsze wyzwania przy projektowaniu budowy nowej lub modernizacji istniejącej infrastruktury?

Inwestycje infrastrukturalne, w których bierzemy udział, cechują się przede wszystkim dużą skalą przedsięwzięć oraz bardzo wysokim stopniem skomplikowania w ujęciu technicznym i formalno-prawnym. Na to nakłada się krótki czas realizacji, co w powiązaniu z ciągłą zmiennością założeń wyjściowych oraz długotrwałymi procedurami formalnymi prowadzi do konieczności realizacji procesu projektowego w sposób dynamiczny i jednocześnie bardzo uporządkowany.

Z szerszej perspektywy – wciąż aktualne pozostają wątpliwości dotyczące kondycji sektora infrastrukturalnego jako całości, zarówno z punktu widzenia biur projektowych, jak i wykonawców. Kryterium najniższej ceny, które w praktyce wciąż jest najważniejszym czynnikiem stanowiącym o wyborze podmiotu realizującego zadanie, w powiązaniu z ciągle rosnącymi kosztami pracy, podwykonawstwa i materiałów, stawia pod dużym znakiem zapytania stabilność samego sektora, jak również części podmiotów głównie w nim działających.

Jakie korzyści w stosunku do metod tradycyjnych daje projektowanie z wykorzystaniem technologii Building Information Modeling?

BIM w ujęciu całościowym to całkowita zmiana filozofii prowadzenia procesów budowlanych, począwszy od projektowania, poprzez budowę, a kończąc na fazie eksploatacji i zarządzania obiektem. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że do pełnego wdrożenia BIM w Polsce konieczna jest zmiana podejścia absolutnie wszystkich uczestników procesu budowlanego, łącznie z organami administracji publicznej.

Wdrożenie BIM w Pionie Infrastruktury pozwoliło przede wszystkim na usprawnienie działań projektowych. Sprawna koordynacja międzybranżowa, efektywny przepływ informacji oraz automatyzacja procesów to główne zyski z inwestycji w tę metodologię.

Istotnym elementem BIM jest platforma CDE (Common Data Environment), która usprawnia wymianę danych i zapewnia dostęp do modelu wszystkim uprawnionym uczestnikom procesu budowlanego, a oprócz tego umożliwia zautomatyzowany obieg informacji i dokumentów. Ważnym aspektem jest również możliwość korzystania z modelu BIM w pełnym cyklu życia obiektu, co niewątpliwe jest funkcjonalnością bardzo wygodną dla zamawiającego, również w kontekście prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych w formule PPP.

Jakie najważniejsze inwestycje zostały zrealizowane (lub są w trakcie realizacji) przy udziale Arcadis w Polsce i na świecie?

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat Arcadis był zaangażowany w wiele kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, z których można wyróżnić modernizację linii kolejowej E30 Podłęże – Bochnia – Biadoliny, modernizację linii kolejowej łączącej lotnisko Kraków Balice ze stacją Kraków Główny czy budowę autostrady A2 Łódź – Warszawa. Aktualnie bierzemy udział w kilkunastu kontraktach „Projektuj i Buduj”, takich jak Szczecińska Kolej Metropolitalna, odcinek C Południowej Obwodnicy Warszawy, Trasa Łagiewnicka w Krakowie, autostrada A2 Warszawa-Kukuryki czy rozbudowa sieci Krakowskiego Szybkiego Tramwaju.

Bezpośrednio dla zamawiających publicznych realizujemy dokumentacje projektowe m. in. dla modernizacji linii kolejowej E65 Katowice – Zebrzydowice czy rozbudowy lotniska Chopina i przebudowy lotniska Radom Sadków. Warto również wyróżnić realizację dokumentacji projektowej dla zabudowy systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 na odcinku ok. 400 km na linii E20 Kunowice-Terespol.

Arcadis jest firmą globalną, która pracuje również przy największych i najbardziej wymagających inwestycjach na całym świecie. Jeśli chodzi o branżę kolejową, warto wymienić realizowany obecnie projekt Grand Paris Express, który obejmuje budowę 200 km nowych linii kolejowych oraz 68 nowych stacji oraz utworzenie kolejowego pierścienia dookoła Paryża. Inne nasze najważniejsze projekty to między innymi Crossrail, czyli nowa linia kolejowa o długości 118 km biegnąca przez Londyn, czy rozwój kolei dużych prędkości w Kalifornii, która ma połączyć Los Angeles z San Francisco i jest pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem w Stanach Zjednoczonych. Wspieramy również rozwój sieci metra w Sydney i Melbourne, a także rozwój sieci szybkiej kolei MTR (Mass Transit Railway) w Hongkongu.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Kongres Kolejowy
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony